Nederlandse aangifte inkomstenbelasting 2021

Aanvragen

Zijn er in jouw organisatie internationale medewerkers in dienst waarvoor een Nederlandse aangifte inkomstenbelasting moet worden ingediend? SD Worx Nederland is je graag van dienst bij het opstellen van de aangifte. Hieronder zetten wij alle informatie en de werkwijze op een rijtje en kun je de aangifte meteen aanvragen.

De aangifteplicht

Voor wie geldt de aangifteplicht?
De verplichting om in Nederland een aangifte inkomstenbelasting te doen kan bestaan voor:

  • Belgische rijksinwoners die in 2021 tewerkgesteld zijn geweest in een salary split met Nederland, dan wel volledig in Nederland werkzaam waren.
  • Nederlandse rijksinwoners die in 2021 geheel of gedeeltelijk in België tewerkgesteld zijn geweest. Zij kunnen in Nederland aangifte doen om in aanmerking te kunnen komen voor de compensatieregeling. Ook bij werken in andere landen dan bijvoorbeeld België vereist de belastingaangifte nodige aandacht.
     

Wanneer is een aangifte verplicht?
Het indienen van een aangifte is verplicht indien je medewerker een uitnodiging van de Belastingdienst heeft ontvangen, of de verschuldigde inkomstenbelasting € 49 of meer bedraagt. 

Mogelijk recht op teruggaaf 
Ook als er geen aangifteplicht is, kan het voor de medewerker in bepaalde gevallen raadzaam zijn wel aangifte te doen. Wanneer bijvoorbeeld de tewerkstelling in Nederland in de loop van het kalenderjaar is aangevangen of geëindigd, bestaat in de meeste situaties recht op een teruggaaf. 

Onze ervaring is verder dat bij het claimen van een vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting in België, de Belgische fiscus regelmatig vraagt naar een afschrift van de Nederlandse belastingaanslag. Is geen additionele belasting verschuldigd, dan legt de Belastingdienst na het indienen van een aangifte inkomstenbelasting een nihilaanslag op. Deze nihilaanslag kan dienen als bewijs richting de Belgische fiscus.
  

Tarief & facturatie

De kosten voor het opstellen van een Nederlandse aangifte inkomstenbelasting 2021 bedragen € 683,- (exclusief btw). Wij gaan er hierbij vanuit dat de werkgever alle relevante loonbestanddelen op een juiste wijze in de salarisadministratie heeft verwerkt en dat de medewerker (tijdig) de gevraagde gegevens verstrekt ten behoeve van het opstellen van de aangifte. Mocht dit anders zijn, dan kan dit tot aanvullende kosten leiden. 

Aanvullende werkzaamheden worden, indien van toepassing, op basis van nacalculatie gefactureerd tegen het fiscale uurtarief van € 237 (exclusief btw). Zoals:

  • het aantekenen van bezwaar en/of beroep tegen aanslagen;
  • het herinneren van medewerkers om de benodigde informatie en/of documenten te verstrekken;
  • het indienen van een correctieaangifte als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.
     

Voor de aangifte van de fiscaal partner van de medewerker zal een tarief worden gehanteerd ter hoogte van 50% van het reguliere tarief, wat neerkomt op een bedrag van € 341,50 (exclusief btw). Deze korting geldt alleen in de standaardsituatie dat de fiscale partner inkomen genereert uit arbeid in loondienst. Meer bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer een partner inkomen uit een eigen onderneming heeft of zelf een salary split heeft, vallen hierbuiten. Hiervoor zal het reguliere uurtarief van € 237 (exclusief btw) worden aangerekend.

Facturatie geschiedt op gebruikelijke wijze aan de werkgever. De Nederlandse contractvoorwaarden zijn van toepassing. 

Aanvragen

Gebruik de knop "Aanvragen" en geef via het aanvraagformulier de gegevens aan ons door. 

Let op: om de aangifte tijdig te kunnen regelen / tijdig uitstel aan te vragen, zien wij de aanvraag graag uiterlijk op maandag 28 maart 2022 tegemoet. 

AANVRAGEN

Werkwijze Nederlandse aangifte inkomstenbelasting 2021

Stap 1: De aanvrager levert basisinformatie om uitstel aan te vragen 

Vul op het aanvraagformulier de gevraagde gegevens in van de opdrachtgever en van de medewerkers. De aanvrager ontvangt een bevestigingsmail op het opgegeven e-mailadres.

Stap 2: De aanvrager downloadt de vragenlijsten, vult deze in en retourneert deze 

Na het aanvragen ontvangt de aanvrager tevens een e-mail voor het aanvullen van de basisinformatie. Download hiervoor de bijlage uit deze e-mail. De aanvrager dient deze mail aan de betreffende medewerker(s) door te sturen. Het ingevulde overzicht en eventuele inhoudelijke vragen mogen door de medewerker(s) rechtstreeks worden gemaild aan de fiscaal specialist, wiens contactgegevens in het e-mailbericht staan vermeld.

Stap 3: De fiscaal specialist vraagt uitstel aan bij de Belastingdienst 

De fiscaal specialist vraagt op voorhand uitstel aan bij de Belastingdienst conform de uitstelregeling voor belastingconsulenten (derhalve ook voor de aangiften die mogelijk wel vóór 1 april 2022 worden ingediend). Voor deze aangiften zal in principe uitstel worden verleend tot 1 mei 2023. Uiteraard streeft onze fiscaal specialist ernaar aangiften steeds spoedig na ontvangst van de gegevens in te dienen, zodat het benutten van de volledige termijn tot 1 mei 2023 slechts in bijzondere gevallen nodig zal zijn.

 

Stap 4: De fiscaal specialist bereidt de aangifte voor

Zodra de benodigde gegevens voor het opstellen van de aangifte zijn verstrekt, zal de aangifte worden voorbereid. Mocht aanvullende informatie noodzakelijk zijn, dan zal de fiscaal specialist rechtstreeks contact opnemen met de medewerker.

Stap 5: De fiscaal specialist stuurt de akkoordverklaring terug naar de medewerker

Zodra de aangifte gereed is, ontvangt de medewerker van de fiscaal specialist (per e-mail) een bericht met toelichting, een rapportage en een akkoordverklaring. Door het terugsturen van de ondergetekende akkoordverklaring machtigt de medewerker de fiscaal specialist tot het (elektronisch) indienen van de aangifte. 

Stap 6: De aangifte wordt door de fiscaal specialist ingediend bij de Belastingdienst

De fiscaal specialist zal de aangifte indienen. De medewerker ontvangt géén bevestiging van de Belastingdienst dat de aangifte is ingediend.

Aanvragen Nederlandse aangifte inkomstenbelasting 2021

Vul onderstaand formulier zo compleet mogelijk in. De aanvrager ontvangt op het opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging en separaat een e-mail voor het aanleveren van aanvullende gegevens voor de aangifte (Stap 2). Let op: gedurende het hele proces communiceren onze fiscalisten enkel in de Nederlandse of de Engelse taal.

Heb je vragen bij het invullen van het formulier of heb je te maken met een specifieke situatie? Neem dan gerust contact met ons op. Bel +31 76 523 1000 of stuur een e-mail naar ib_nl@sdworx.com

.

Aanvrager

Vul de gegevens in van de contactpersoon van deze aanvraag.

Straat + huisnr, postcode, plaats en land

Straat + huisnr, postcode, plaats en land

Straat + huisnr, postcode, plaats en land

Straat + huisnr, postcode, plaats en land

Straat + huisnr, postcode, plaats en land

Straat + huisnr, postcode, plaats en land

Straat + huisnr, postcode, plaats en land

Straat + huisnr, postcode, plaats en land

Straat + huisnr, postcode, plaats en land

De kosten voor het opstellen van een Nederlandse aangifte inkomstenbelasting 2021 bedragen per aangifte € 683,- (exclusief btw) en voor de fiscaal partner € 341,50 (exclusief btw). Aanvullende werkzaamheden worden, indien van toepassing en enkel na overleg, op basis van nacalculatie gefactureerd tegen het fiscale uurtarief van € 237,- (exclusief btw). De Nederlandse contractvoorwaarden zijn van toepassing.

* verplichte velden