SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier.
SD Worx
SD Worx Opleidingen
01/10/2020
Beste Klant,

Telewerken: nog niet zo lang geleden was het eerder uitzondering dan regel, nu kijkt niemand er nog van op. Het staat buiten kijf dat we ook na de coronacrisis veel meer van thuis zullen blijven werken. Hoog tijd dus voor een tussentijdse balans. De Nationale Telewerkdag op 22 september was het uitgelezen moment om de resultaten van onze bevraging wereldkundig te maken. Ook de verschillende quarantainescenario’s brengen we voor je samen.

In deze editie lees je:

  1. een verrassende waarheid over telewerken: meer nog dan de technologie staat het menselijke aspect centraal;
  2. in welke gevallen je werknemer in quarantaine moet en wie de rekening betaalt;
  3. of grensarbeiders in rode zones ontsnappen aan de verplichte test en quarantainemaatregelen;
  4. het standpunt van de RVA over niet opgenomen vakantiedagen;
  5. dat tijdelijk werklozen en SWT’ers nog tot 31 oktober 2020 voordelig kunnen bijklussen in vitale sectoren;
  6. een update over het coronaouderschapsverlof;
  7. dat coronawerkloosheid voortaan meetelt voor de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’.
Alle info makkelijk terugvinden? Voeg onze coronapagina en FAQ toe aan je favorieten

Je kunt altijd op ons rekenen voor een persoonlijke toelichting, concreet advies en werkbare oplossingen. Neem contact op met je vaste aanspreekpunt of via het kmo-kantoor in je regio. #StayConnected

 
Bijna 90% van de Belgische werkgevers wil telewerk ook in de toekomst blijven aanbieden
Bevraging onthult het geheim van een succesvol telewerksysteem
Telewerken heeft voor- en tegenstanders: dat is een feit. Maar we konden er de voorbije maanden niet omheen. Hoog tijd om het fenomeen onder de loep te houden. Hoe evalueren Belgische werkgevers hun huidige telewerksysteem? Zijn ze van plan om op de ingeslagen richting verder te gaan? We vroegen het aan ruim 500 Vlaamse, Waalse en Brusselse werkgevers. Het korte antwoord lees je hier, de uitgebreide analyse van de cijfers vind je in ons e-book: ‘telewerken in België’.

We wijzen je ook graag de weg naar onze themapagina, waar we alle info rond telewerk verzamelen. Nood aan een specifieke opleiding of gericht advies? Zoek niet langer!
Naar de themapagina telewerk 
 
Wanneer gelden welke quarantaineregels? Een overzicht
De meest voorkomende scenario’s toegelicht
Voor werknemers die terugkeren uit vakantie gelden er sinds de zomermaanden strikte quarantaineregels. Maar nu de scholen opnieuw open zijn en de contactbubbels worden versoepeld, rijzen er een pak nieuwe vragen: wat als je werknemers contact hadden met iemand die besmet is, of hun kinderen in quarantaine moeten na een uitbraak op school? Wij bundelden alle mogelijke scenario’s, zodat je weet wat je de komende maanden mogelijk te wachten staat.
Lees meer  
 
Grensarbeiders in rode zone vrijgesteld van quarantaine en testing
Naar het werk over de grens? Een essentiële verplaatsing!
Nu Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland rood kleuren, groeit de vraag wat dat betekent voor de vele grensarbeiders die dagelijks of wekelijks de grens oversteken. Wie na zijn vakantie terugkeert uit een rood of oranje gebied moet sinds juli rekening houden met een aantal maatregelen: verplichte of aanbevolen quarantaine, testing en een registratieplicht.

Nu wordt verduidelijkt dat deze maatregelen niet gelden voor essentiële verplaatsingen naar een rode zone. Wie voor het werk naar het buitenland moet, ontspringt dus de dans. Voor grensarbeiders is dat het geval als ze in het bezit zijn van een attest van de werkgever die het essentiële karakter van hun verplaatsing aantoont.

Overweeg je iemand aan te werven in de buurlanden?
Zo’n grote stap zet je niet blindelings. Lees onze whitepaper voor meer inzicht op vlak van belastingen, loonadministratie en sociale zekerheid in het buitenland.
Download de whitepaper 
 
Resterende vakantiedagen niet vergoed
RVA verduidelijkt standpunt
Volgens de vakantiewetgeving moeten je werknemers hun wettelijke vakantie voor het einde van het jaar opnemen. Maar in bedrijven waar de tijdelijke werkloosheid aanhoudt, blijft het saldo vakantiedagen vaak onaangeroerd. De RVA verduidelijkt nu dat zij die resterende dagen niet zal vergoeden.

Gevolg: boeken je werknemers hun vakantie niet tijdig in, dan bestaat de kans dat de RVA hun werkloosheidsuitkering zal terugvorderen in verhouding tot het aantal niet-opgenomen dagen. Spoor je werknemers daarom aan om de dagen in te plannen vóór het einde van het jaar. Op die wettelijke vakantiedagen ontvangen ze dan geen werkloosheidsuitkering, maar vakantiegeld.
 
Verlenging cumulregeling voor tijdelijk werklozen en SWT’ers
Nog tot 31 oktober voordelig bijklussen in vitale sectoren
Tijdelijk werklozen en SWT’ers die sinds 1 april 2020 tijdelijk bijklussen in vitale sectoren, behouden 75% van hun werkloosheidsuitkering. Het gaat vooral om extra werkkrachten in de land-, tuin- en bosbouw. Deze maatregel liep af op 31 augustus 2020. Om de tewerkstelling in de vitale sectoren te garanderen, wordt de cumul verlengd tot 31 oktober 2020.

Let op! Deze verlenging geldt niet voor SWT’ers die het werk hervatten bij hun ex-werkgever in een vitale sector. Zij verliezen vanaf 1 september 2020 hun uitkering.
 
Corona-ouderschapsverlof loopt af: wat nu?
Steunmaatregel stopt op 30 september
Het corona-ouderschapsverlof was een van de tijdelijke maatregelen om werk en gezin beter te combineren tijdens de piek van de crisis. Werknemers konden dit bijkomend verlof – bovenop het gewone ouderschapsverlof – aanvankelijk aanvragen van 1 mei tot 30 juni. Later is de maatregel verlengd tot 30 september 2020. Voorlopig staat er geen nieuwe verlenging op til, al zijn er wel wetsvoorstellen in die richting.

Komt het toch tot een nieuwe lockdown? Of sluiten de scholen opnieuw de deuren maar is telewerk geen optie? Informeer je werknemers dan over de alternatieven: wettelijke of extralegale vakantie, dwingend sociaal verlof, het klassieke ouderschapsverlof of gemotiveerd tijdskrediet.
 
Uitbreiding toepassingsgebied erkenning ‘onderneming in herstructurering’
Ook coronawerkloosheid voortaan in het vizier
Weegt de coronacrisis op je omzet en heb je nood aan financiële ademruimte? Misschien komt je bedrijf wel in aanmerking om als ‘onderneming in herstructurering’ erkend te worden. Tot voor kort hield de overheid enkel rekening met het aantal dagen tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders. Vanaf 24 september 2020 tellen de dagen coronawerkloosheid ook mee. Dit is belangrijk en wel om twee redenen.
Lees meer 
 
Workshops sociaal jurdische acutaliteit
Privacy        Disclaimer        Rechtspersonen
Ik wil mij uitschrijven voor deze Nieuwsflash corona
SD Worx. For life. For work. | Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier.