SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier.
SD Worx
SD Worx Opleidingen
09/10/2020
Beste Klant,

Je zou het soms vergeten, maar er is nog nieuws naast corona: onze nieuwe federale regering is een feit. In het regeerakkoord staan voor werkgevers en medewerkers – soms stevige – plannen over onder meer de arbeidsmarkt en -organisatie, verloning, sociale zekerheid en de relance postcorona. Opvallend is ook de belangrijke rol die de regering-De Croo toekent aan de sociale partners om deze ambities mee in te vullen. Zoals je van ons gewoon bent, brengen we je uitgebreid op de hoogte van concrete wijzigingen en wat dat dan voor jou en je medewerkers betekent zodra hierover meer nieuws is.

In deze editie van de newsflash lees je:

  1. alles over de twee splinternieuwe cao’s 103 (neutralisatie coronaverlof in kader van tijdskrediet) en 148 (vereenvoudiging van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden);
  2. hoe COVID-19 wordt erkend als arbeidsongeval.
Alle info makkelijk terugvinden? Voeg onze coronapagina en FAQ toe aan je favorieten

Je kunt altijd op ons rekenen voor een persoonlijke toelichting, concreet advies en werkbare oplossingen. Neem contact op met je vaste aanspreekpunt of via het kmo-kantoor in je regio. #StayConnected

 
Sociaal akkoord levert twee nieuwe corona-cao’s op
Over tijdskrediet na coronaverlof en vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid economische redenen voor bedienden
Om de impact van de coronacrisis te bestrijden, werden twee nieuwe cao’s in het leven geroepen. Dankzij cao 103 kunnen medewerkers na het gebruik van corona-ouderschapsverlof, corona-landingsbaan of corona-tijdskrediet opnieuw in het klassieke tijdskrediet stappen. Via cao 148 wordt dan weer een eenvoudiger kader gecreëerd voor de tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden.
Lees meer 
 
Mijn medewerker wil zijn COVID-19-besmetting laten erkennen als arbeidsongeval, kan dat?
Het antwoord is niet langer ‘neen’, maar ‘soms’
Het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) stuurt zijn mening bij: technisch laat de manier van besmetting wél toe om COVID-19 als arbeidsongeval te benaderen. Dat kan uitsluitend als het gaat over een plotse gebeurtenis die letsel veroorzaakt tijdens én door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van een werknemer onder jouw gezag.

Kan je werknemer ook al die elementen bewijzen, dan is er een vermoeden van arbeidsongeval. Door het aantonen van contact met een besmette persoon tijdens het werk, bijvoorbeeld. Belangrijk is dat hij/zij de gebeurtenis moet kunnen isoleren en aanwijzen als oorsprong van de besmetting. Bovendien moet het incident binnen de momenteel aanvaarde incubatietijd van 7 dagen vallen. Zoiets zwart op wit kunnen staven, is niet evident.

Tip: doe aangifte bij twijfel. Beslist de arbeidsongevallenverzekeraar dat het gaat over een arbeidsongeval, dan is alles correct gecoverd. In dat geval worden alle onkosten van de werknemer door dit ongeval en zijn arbeidsongeschiktheid gedekt. Bovendien is het fijn voor je werknemer om te weten dat je hem helpt bij die eerste stap. Verwerpt de arbeidsongevallenverzekeraar de claim of kan de werknemer niet alle voorwaarden bewijzen, dan vind je hier enkele andere mogelijke situaties.

Opgelet: een besmetting met COVID-19 op het werk is niet automatisch een beroepsziekte. Fedris beslist wat onder die definitie valt. Zo krijgen besmette medewerkers in de gezondheidszorg en personeel dat van 18 maart tot 18 mei in cruciale sectoren en essentiële diensten werkte, een vergoeding wegens beroepsziekte. Zij lopen immers een verhoogd risico om besmet te raken door hun werk. Daar schuilt meteen ook het verschil met een arbeidsongeval waar er sprake moet zijn van een plotse gebeurtenis: bij een beroepsziekte gaat het om veelvuldig contact met bepaalde stoffen.
Lees meer 
 
Workshops sociaal jurdische acutaliteit
Privacy        Disclaimer        Rechtspersonen
Ik wil mij uitschrijven voor deze Nieuwsflash corona
SD Worx. For life. For work. | Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier.