SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier.
SD Worx
SD Worx Opleidingen
05/11/2020
Beste klant

Een nieuwe (semi-)lockdown, een nieuw stel maatregelen. Zo moeten werknemers die niet kunnen telewerken voortaan een attest voorleggen, om vlotte controles mogelijk te maken. Maar niet in alle gevallen. En wie tijdens deze verlengde herfstvakantie met opvangproblemen kampt, kan zijn toevlucht nemen tot tijdelijke werkloosheid overmacht. Met of zonder attest ‘sluiting corona’. Ook verwachten we spoedig meer nieuws over een mogelijke wijziging in het systeem van tijdelijke werkloosheid.

In deze editie van de newsflash lees je:

 1. hoe we hoopvol uitkijken naar nieuwe wijzigingen aan het systeem van tijdelijke werkloosheid;
 2. wat je te doen staat als werknemers tijdelijke werkloosheid overmacht inroepen om voor de kinderen te zorgen tijdens deze extra lange herfstvakantie;
 3. hoe je sancties kunt vermijden bij de aangekondigde inspecties op verplicht telewerk;
 4. onze aanbeveling in geval van conflict tussen resterende vakantiedagen en tijdelijke werkloosheid;
 5. een waardevolle tip voor al wie sociale verkiezingen moet organiseren tijdens deze semi-lockdown.

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?

 • Neem eerst een kijkje op onze interactieve corona-FAQ: typ je vraag en we selecteren voor jou de meest relevante antwoorden. Alle veel gestelde vragen vind je hier terug in 13 overzichtelijke rubrieken.
 • Heb je het antwoord toch niet gevonden, mail dan naar kmo_corona@sdworx.com in plaats van naar je vaste payrollconsulent. Een gespecialiseerd team helpt je snel én gericht.
 • Wil je meer weten over telewerken? We wijzen je graag de weg naar onze themapagina, waar we alle info rond afstandswerk hebben gebundeld.
 • Wil je onze vorige corona newsflashes nog even teruglezen, dat kan hier.
Uiteraard kun je met al je andere vragen of voor concreet juridisch advies steeds terecht bij je vaste aanspreekpunt en het kmo-kantoor in jouw regio!
 
Opnieuw wijziging tijdelijke werkloosheid op til?
Er hangt iets in de lucht …
In de wandelgangen vangen we stemmen op om terug te keren naar de vereenvoudigde procedure overmacht wegens corona, zoals we die kenden in maart. We wachten hiervoor nog op definitief uitsluitsel van de RVA.

Kennisgeving aan RVA: wat moet je intussen doen?

Van zodra er meer duidelijkheid is, komen wij hier op terug. Hou zeker je mailbox in de gaten. Voorlopig hoef je zelf (nog) geen actie te ondernemen. Meer nog, de RVA raadt werkgevers die niet erkend zijn als uitzonderlijk hard getroffen onderneming of niet behoren tot een uitzonderlijk hard getroffen sector (Scenario E) aan om momenteel te wachten met de elektronische kennisgeving overmacht wegens corona. Ook adviseert de RVA om voorlopig geen quarantaineattesten of formulier C106A-corona-HGO aan het werkloosheidsbureau te bezorgen.

CONCREET:
De elektronische kennisgeving en bewijsplicht (bv. attest quarantaine/kinderopvang) vervalt voor wie vanaf november:
 • werknemers heeft die verplicht thuiszitten in quarantaine;
 • werknemers heeft die thuisblijven voor de opvang van minderjarige kinderen of een kind met een handicap wanneer school of opvang sluit wegens corona;
 • verplicht moet sluiten omwille van de overheidsmaatregelen;
 • erkend is als hard getroffen onderneming maar nog geen C106A-corona-HGO heeft ingediend en tijdelijke werkloosheid wenst toe te passen.
Werkgevers die nog wachten op hun erkenning als uitzonderlijk hard getroffen onderneming (Scenario A1 en A3) hoeven voorlopig ook geen stappen te zetten richting de RVA, voor tijdelijke werkloosheid vanaf november.

Wie tijdelijke werkloosheid wegens economische reden toepast (Scenario B, C en D), moet dit wel nog altijd vooraf meedelen aan de RVA. Ook de afgifte van controlekaarten blijft voorlopig van toepassing.
 
Verlengde herfstvakantie reden voor tijdelijke werkloosheid overmacht
RVA verduidelijkt regels rond attest ‘sluiting corona’
Sinds 1 oktober 2020 kunnen werknemers met schoolgaande (minderjarige) kinderen tijdelijke werkloosheid overmacht inroepen als de school of opvang plots sluit wegens corona. Hierover berichtten we je al in de vorige nieuwsbrief.

Een belangrijke voorwaarde is dat de tijdelijke sluiting het gevolg is van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken, bijvoorbeeld omdat een leerkracht of leerling positief testte. Ook de verlenging van de herfstvakantie is zo’n maatregel:
 • 28, 29 en 30 oktober 2020: gedeeltelijke sluiting van de secundaire scholen in Wallonië en Brussel,
 • 9, 10, 12 en 13 november 2020: volledige sluiting van alle scholen op het Belgische grondgebied.
Moet je werknemer tijdens die extra dagen schoolvakantie thuisblijven voor de kinderopvang, dan kan hij of zij daarvoor tijdelijke werkloosheid overmacht aanvragen. Jij mag dit niet weigeren. Wel kun je eisen dat je werknemer een attest ‘sluiting corona’ aflevert. De school of opvang moet dit dan op jouw vraag voorzien.

Opgelet! Tijdelijke werkloosheid overmacht kan niet voor de opvang van een kind tijdens de normale periode van de schoolvakantie. In dat geval moet je werknemer gewoon of onbetaald verlof nemen, of andere regelingen treffen.

Meldingsplicht aan RVA: wat moet je doen?
 • Informeer werknemers die de eerste keer tijdelijke werkloosheid aanvragen dat ze een uitkeringsaanvraag moeten indienen bij hun uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of HVW).
 • Het is niet nodig het attest ‘sluiting corona’ op te sturen naar de RVA.
 • Indien de tijdelijke werkloosheid aanvangt in november, raadt de RVA aan om momenteel even te wachten met de elektronische mededeling.
 
Wie niet kan telewerken, moet attest voorleggen
Bewijsplicht met oog op inspecties
Sinds maandag 2 november 2020 is telewerk opnieuw verplicht, daar waar het kan. Voor werknemers die dit niet kunnen door de aard van hun functie of de continuïteit van de arbeid, geldt een bevestigingsplicht. Concreet houdt dit in dat je aan je personeel een attest overhandigt waarin je vermeldt dat hun aanwezigheid op de werkvloer écht nodig is. Het ministerieel besluit laat ook ‘elk ander bewijsstuk’ toe. Volgens onze interpretatie kunnen dus ook het dragen van werkkledij of uniform, een badge met duidelijke vermelding van de functie van de werknemer (bijvoorbeeld ‘veiligheidsagent’) of een werfwagen met professioneel gereedschap, bijvoorbeeld voor techniekers of bouwvakkers, als bewijs dienen.

We herinneren eraan dat wanneer telewerk onmogelijk is je de afstandsregels en andere veiligheidsvoorschriften minutieus moet naleven.

Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, kondigde al aan dat de inspectiediensten de controles op verplicht thuiswerk opnieuw opvoeren. Wie niet in regel is, loopt de kans op een boete.

Omdat er over thuiswerk heel wat vragen blijven binnenkomen hebben we ook onze corona-FAQ bijgewerkt.
naar de FAQ-pagina 
 
Je werknemer heeft nog vakantiedagen openstaan, maar wordt nu tijdelijk werkloos wegens overmacht
Welke regeling primeert?
Bepaalde werknemers, vooral in zwaar getroffen sectoren, zullen hun wettelijke vakantie niet kunnen opnemen voor het einde van het jaar omwille van tijdelijke werkloosheid. Volgens de RVA moet wettelijke vakantie voor het einde van het jaar opgenomen worden. Dit standpunt verandert (voorlopig) niet. Wij raden dan ook aan om samen met je medewerkers te bekijken wanneer de vakantiedagen geboekt kunnen worden vóór eind december. Als dat niet gebeurt, bestaat het risico dat de RVA achteraf uitkeringen van je werknemers zal terugvorderen.

Opgelet! Je kunt werknemers niet verplichten om eerst verlof op te nemen voordat ze tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht, maar je kunt het wel met hen overeenkomen.
 
Sociale verkiezingen organiseren tijdens de semi-lockdown?
Tijdelijke opschorting of uitstel mogelijk, overleg met de sociale partners
Door de semi-lockdown kunnen heel wat bedrijven en hun toeleveranciers de sociale verkiezingen niet organiseren zoals voorzien. Stemmen per brief is een optie, maar dit vraagt organisatorisch wel wat voorbereiding. In veel situaties zit er dus niets anders op dan de verkiezingen op te schorten en een alternatief uit te werken. Dat is juridisch mogelijk als 25% van de kiezers afwezig is wegens tijdelijke werkloosheid. Ook in geval van overmacht – de verkiezingen kunnen niet (meer) op een veilige manier verlopen of de kiezers raken niet meer aan stemmen toe – is dat het geval. Zo zal een ziekenhuis deze maand wel andere katten te geselen hebben.

Misschien kreeg je al de vraag van je sociale partners om de verkiezingen op te schorten of komt die eerstdaags. Gaat het initiatief tot opschorting uit van (een van de) vakbonden, dan kun je dit niet weigeren. In dat geval moeten jullie samen tot een akkoord komen over hoe de kiesprocedure verder zal verlopen.

Een korte opschorting die net genoeg tijd geeft om de briefstemming ordelijk te organiseren, bijvoorbeeld om het drukwerk tijdig klaar te hebben, is dus vaak nodig én juridisch mogelijk. Uitstellen ‘tot nader order’ kan natuurlijk ook, maar de coronacrisis biedt weinig perspectief op dat vlak.

SD Worx staat klaar om je hierbij te helpen, met modelakkoorden bijvoorbeeld om de opschorting sluitend te regelen. Neem hiervoor telefonisch contact op met je vertrouwde consultant of via consulting@sdworx.com.
 
Onze expert doet alle nieuwigheden nog eens helder uit de doeken
We nodigen je uit voor een livestream infosessie nu maandag 16 november om 10 u. Daarin geven we een update over tijdelijke werkloosheid, de quarantaineregels en het proces dat de RVA heeft bepaald bij sluiting van scholen en/of kinderopvang. We bieden concrete oplossingen aan en staan ook stil bij de impact op de verloning van de werknemer. Inschrijven doe je via deze link.
 
Workshops sociaal jurdische acutaliteit
Privacy        Disclaimer        Rechtspersonen
Ik wil mij uitschrijven voor deze Nieuwsflash corona
SD Worx. For life. For work. | Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier.