SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier.
SD Worx
SD Worx Opleidingen
10/11/2020
Beste klant

Vorige vrijdag besliste de regering over een reeks nieuwe (of al gekende) steunmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De belangrijkste is wellicht dat alle ondernemingen opnieuw gebruik kunnen maken van de versoepelde procedure coronawerkloosheid. We vragen wel nog even te wachten met inboeken tot onze systemen technisch helemaal op punt staan. Inhoudelijk moet nog heel wat in de juiste plooi vallen. En soms moet de concrete uitwerking nog gebeuren. Maar wat nog onduidelijk is, zoeken we zoals altijd grondig voor je uit.

In deze editie van de newsflash zetten we de belangrijkste zaken al kort op een rij:

 1. de terugkeer van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht door corona;
 2. een compensatie voor de RSZ-werkgeversbijdrage van het derde kwartaal 2020;
 3. verlenging van de verlaagde bedrijfsvoorheffing op wettelijke uitkeringen tijdelijke werkloosheid;
 4. tien euro extra toeslag ten laste van de RVA;
 5. en overheidssteun voor financiering vakantiegeld.

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?

 • Neem eerst een kijkje op onze corona-FAQ: typ je vraag en we selecteren voor jou de meest relevante antwoorden. Alle veel gestelde vragen vind je hier terug in 16 overzichtelijke rubrieken.
 • Heb je het antwoord toch niet gevonden, mail dan naar kmo_corona@sdworx.com in plaats van naar je vaste payrollconsulent. Een gespecialiseerd team helpt je snel én gericht.
 • Wil je onze vorige corona newsflashes nog even teruglezen, dat kan hier.
Uiteraard kun je met al je andere vragen of voor concreet juridisch advies terecht bij je vaste aanspreekpunt en het kmo-kantoor in jouw regio!
 
Versoepelde regeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona maakt comeback
Met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020
Het hing al even in de lucht, maar nu is het zover: de vereenvoudigde procedure coronawerkloosheid keert terug. Als gevolg van de verstrengde coronamaatregelen zullen opnieuw méér werkgevers overmacht wegens corona kunnen inroepen als reden voor tijdelijke werkloosheid. Dat kan opnieuw volgens de procedure zoals we die nog kennen van in maart: administratief eenvoudig en met een gelijke behandeling van alle tijdelijk werklozen omwille van corona, ongeacht de reden.

Voor welke situaties?
De versoepeling geldt voor alle ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis, omdat ze:
 • verplicht moeten sluiten (geheel of gedeeltelijk);
 • te weinig werk hebben;
 • te maken krijgen met specifieke overmachtssituaties, waarbij de werknemer niet kan werken omwille van:
  • een door de overheid verplichte quarantaine;
  • opvang van kind wegens de (gedeeltelijke) sluiting van de school of opvang;
  • opvang van kind dat in quarantaine moet.
Hoeveel bedraagt de uitkering?
Tijdens deze werkloosheidsperiode ontvangt je werknemer 70% van zijn bruto maandloon (begrensd tot 2.754,76 euro), aangevuld met een RVA-toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid. Voorlopig geldt deze regeling tot 31 maart 2021.

Zodra er duidelijkheid is over de praktische uitwerking en de impact op de payrollverwerking, zoals de juiste looncodes, komen wij hierop terug. Sowieso zal alles beschikbaar zijn tegen de loonberekening van november. Hou je mailbox in de gaten.
 
Vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage Q3
Compensatie is in de maak
De zwaar getroffen horeca- en eventsectoren krijgen in het derde kwartaal al een vrijstelling, of liever een compensatie van hun RSZ-werkgeversbijdragen. De regering heeft die regeling nu uitgebreid naar alle sectoren die verplicht moeten sluiten. Aangezien veel werkgevers hun socialezekerheidsbijdragen voor het derde kwartaal al hebben betaald, gaat het om een (gedeeltelijke) compensatie via een creditnota. Per onderneming zal een plafond voor het totale vrijstellingsbedrag worden gehanteerd.

Deze maatregel geldt ook voor toeleveranciers van de verplicht gesloten sectoren. Voorwaarde is wel dat zij een omzetverlies van 65% kunnen aantonen.

Zodra de concrete invulling en timing van deze maatregel wat duidelijker is, volgen meer details.
 
Lagere bedrijfsvoorheffing op werkloosheidsuitkering tijdelijk verlengd
Ook op uitkeringen in 2021 houdt RVA slechts 15% in
Op de wettelijke tijdelijke werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald van 1 mei tot 31 december 2020, houdt de RVA geen 26,75%, maar 15% bedrijfsvoorheffing in. Die verlaging geldt niet voor de extra-wettelijke aanvullingen op zo’n uitkering. Deze bestaande maatregel wordt nu concreet verlengd tot 31 maart 2021.

De voorheffing zegt niets over de eindbelasting. Zowel de RVA-uitkering als de aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid betaald door de werkgever, wordt in de eindbelasting belast als normaal loon. De uitkering wordt samengevoegd met het normale loon en voordelen, én belast aan de normale belastingtarieven. Werknemers hebben wel recht op een belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen. Bedraagt het totaal netto gezamenlijk belastbaar jaarinkomen echter meer dan 29.600 EUR (inkomstenjaar 2020), dan valt de belastingvermindering volledig weg.
 
RVA geeft extra premie
Voor medewerkers met min. 52 dagen tijdelijke werkloosheid
De regering kondigt aan dat de RVA een extra uitkering zal uitbetalen aan werknemers die minstens 52 dagen tijdelijke werkloosheid hebben ontvangen. Concreet gaat het over 10 euro extra per dag tijdelijke werkloosheid bovenop deze 52 dagen. Wie in aanmerking komt, krijgt sowieso minstens 150 euro.

Er heerst nog wat onduidelijkheid over de maatregel. De regering spreekt over een toeslag op de eindejaarspremie. Op basis van de info waarover we beschikken, staat de extra uitkering echter los van de eindejaarspremie die de werknemer al dan niet zou krijgen. De RVA zal ze betalen aan wie lang tijdelijk werkloos is geweest.
 
Overheid komt deels tussen in financiering vakantiegeld
Als dagen coronawerkloosheid worden gelijkgesteld
Ook voor de financiering van het vakantiegeld komt de overheid deels tussen. Bij de berekening worden dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld met effectieve prestaties, zowel voor het vakantiegeld als voor het aantal vakantiedagen. Dat betekent een extra financiële last voor jou als werkgever, toch bij bedienden. Deze nieuwe steunmaatregel zal dit helpen te verlichten.

Zodra de concrete invulling duidelijk is, volgen meer details.
 
Hoor je graag alle nieuwigheden nog even van onze expert?
We nodigen je uit voor een online infosessie nu maandag 16 november om 10 uur. Daarin geven we een update over tijdelijke werkloosheid, de quarantaineregels en het proces dat de RVA heeft bepaald bij sluiting van scholen en/of kinderopvang. We bieden concrete oplossingen aan en staan ook stil bij de impact op de verloning van de werknemer. Schrijf je in via deze link.
 
Workshops sociaal jurdische acutaliteit
Privacy        Disclaimer        Rechtspersonen
Ik wil mij uitschrijven voor deze Nieuwsflash corona
SD Worx. For life. For work. | Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier.