SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier.
SD Worx
SD Worx Opleidingen
27/11/2020
Geachte mevrouw, geachte heer,

De continuïteit garanderen binnen de cruciale sectoren is sinds de eerste dag van de crisis een prioriteit. Daarbij werd ook gerekend op de helpende handen van studenten of extra inspanningen van de eigen medewerkers. De regering riep in het voorjaar enkele gunstregimes in het leven om die aanvullende prestaties aan te moedigen. Die keren nu terug. Ook over de financiële compensatie voor de gelijkstelling van vakantiedagen is er een akkoord.

In deze editie van de newsflash lees je meer over:

 1. de verplichte opname van vakantiedagen: veel gestelde vragen en hun antwoorden;
 2. de terugkeer van voordelige studentenarbeid maar enkel in de zorg, het onderwijs en contact tracing;
 3. de mogelijkheid om opnieuw meer vrijwillige overuren toe te staan in essentiële sectoren;
 4. het uitlenen van werknemers: tijdelijke versoepeling van de procedure terbeschikkingstelling;
 5. de compensatie voor werkgevers voor de gelijkstelling van vakantiedagen;
 6. onze ondersteuning in het kader van het sociaal overleg.

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?

 • Eerste adres, onze interactieve corona-FAQ: typ je vraag en we selecteren voor jou de meest relevante antwoorden.
 • Heb je het antwoord toch niet gevonden, mail dan naar kmo_corona@sdworx.com in plaats van naar je vaste payrollconsulent. Een gespecialiseerd team helpt je snel én gericht.
 • Alle corona newsflashes bundelen we hier.
Uiteraard kun je met al je andere vragen of voor concreet juridisch advies steevast terecht bij je vaste aanspreekpunt en het kmo-kantoor in jouw regio!
 
Het einde van het jaar nadert: wat met nog openstaande vakantiedagen?
Verplichte opname blijft de regel
Wat vakantie betreft zijn de spelregels duidelijk: werknemers moeten alle wettelijke vakantiedagen opnemen voor het einde van het kalenderjaar. Tenzij in geval van overmacht. De coronacrisis geldt voor tal van sociaaljuridische procedures als een situatie van overmacht, maar niet voor de opname van vakantie. Dit stelt heel wat werkgevers voor problemen. Wat als je zaak dit jaar niet meer opengaat? En hoe organiseer je de drukke eindejaarsperiode met een halve bezetting? We verzamelden enkele veelgestelde vragen over vakantie en hun antwoorden.
Lees meer 
Wist je trouwens dat je zelf kunt nagaan hoeveel openstaande vakantiedagen je medewerkers nog hebben? In Payroll, onder de tab ‘Rapportering’ ga je naar ‘Rapportenbibliotheek’. Daar vind je onder ‘Rapporten rond uren en dagen’ het rapport ‘Overzicht wettelijke vakantiedagen’.
 
Meer weten over de decemberafrekening?
Leer zelf vakantierechten berekenen en controleren. Schrijf je in voor de interactieve opleiding over de decemberafrekening. Consultant Annelies Mattheus loodst je in 4 uren door de praktijk met tips, handige schema’s en herkenbare cases.
Schrijf je hier in  
 
Fiscaal statuut van studentenarbeid in de zorg, het onderwijs en in contact tracing
Extra uren werken tegen gunsttarief
Je kon het al lezen in ons Ella-artikel van 30 oktober 2020 : de regering besliste studentenarbeid in de zorgsector of in het onderwijs, tijdens het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 fiscaal gunstig(er) te behandelen.

Concreet kun je in deze sectoren en in contactopsporingcentra opnieuw studenten tewerkstellen tegen de solidariteitsbijdrage van 8,13%. Deze uren worden niet aangerekend op het jaarlijkse contingent van 475 uren.

Hierdoor is de kans groot dat studenten netto teveel overhouden om fiscaal ten laste te blijven van hun ouders. Om dit te vermijden, houdt de fiscus geen rekening met de inkomsten voor prestaties in deze bepaalde sectoren in de periode van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021.

Opgelet! Deze maatregel geldt enkel voor studentenarbeid in de zorgsector, het onderwijs of in contact tracing. Wie na 30 september 2020 nog studenten tewerkstelt in een andere sector geniet niet van dit gunststarief.
 
Continuïteit in cruciale sectoren in Q4 2020 en Q1 2021
Meer vrijwillige overuren mogelijk
In het tweede kwartaal van 2020 mochten werknemers in cruciale sectoren tot 120 vrijwillige overuren presteren, boven op het wettelijk krediet van 100 overuren. Ook tijdens de tweede coronagolf neemt de regering maatregelen om de continuïteit te garanderen in de cruciale sectoren en van de essentiële diensten.

Een voorbeeld van zo’n maatregel is het wetsvoorstel om het resterende quotum van 120 vrijwillige overuren opnieuw open te stellen in kwartaal 4 van 2020. Bovendien wil ze nog eens 120 nieuwe bijkomende overuren voorzien voor het eerste kwartaal van 2021. Deze maatregel zou gelden vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Net als in het voorjaar zijn de vrijwillige overuren vrij van overloontoeslag, socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. Je kunt deze uren dus netto uitbetalen. Ook de regels rond verplichte inhaalrust vervallen.

Je kunt als werkgever uit een cruciale sector enkel vrijwillige overuren laten presteren op voorwaarde dat:
 • je werknemer hier vooraf mee instemt;
 • dit op vrijwillige basis gebeurt;
 • het gaat om een tijdelijke maatregel van maximaal zes maanden;
 • dit schriftelijk wordt vastgelegd;
 • er niet meer wordt gewerkt dan 11 uur per dag of 50 uur per week;
 • het verbod op nachtarbeid/zondagsarbeid/feestdagenarbeid wordt gerespecteerd.
Opgelet! Deze maatregel is beperkt tot de cruciale sectoren, zoals bepaald in de bijlage van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020. Ook deeltijdse krachten en uitzendkrachten vallen eronder.

Wij voorzien binnenkort een modeldocument om deze maatregel toe te passen in je onderneming.
 
Je werknemers uitlenen aan de cruciale sectoren?
Dat kan tot 31 maart 2021 eenvoudiger
In principe mag je je werknemers niet uitlenen aan andere werkgevers, met uitzondering van het aannemingscontract en de terbeschikkingstelling. Voor beide procedures gelden wel strikte voorwaarden. Om tijdelijk werklozen eenvoudig(er) in te schakelen in de zorg, het onderwijs of de contactopsporingcentra wordt het regime van terbeschikkingstelling nu tijdelijk versoepeld. Dan is het akkoord van de inspectiediensten niet meer nodig.

Wel is vereist dat:
 • de werknemers die je uitleent al vóór 1 oktober 2020 vast bij je in dienst zijn;
 • alle partijen – jijzelf, je medewerker en de tijdelijk nieuwe werkgever – schriftelijk akkoord gaan met de voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling;
 • de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst blijft bestaan;
 • de nieuwe werkgever een evenredig loon, de sociale bijdragen en andere vergoedingen en voordelen betaalt.
Lees meer 
Met terbeschikkingstelling kun je tijdelijke werkloosheid – of zelfs ontslag – vermijden. Het vraagt wel de juiste begeleiding. Onze consultants zoeken samen met jou naar de meest geschikte oplossing. Neem contact op via KMOConsultancy@sdworx.com.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Tamara Troucheau legt het helder uit in de webinar op 10 december 2020 rond gedeeld werkgeverschap, terbeschikkingstelling & aannemingsovereenkomst.
 
Coronawerkloosheid tot eind dit jaar gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie
Compensatieregeling staat op punt
De regering besliste eerder dit jaar om coronawerkloosheid gelijk te stellen met effectieve arbeidsdagen. Zo behouden werknemers die in 2020 gebruikmaakten van coronawerkloosheid hun vakantierechten met het oog op volgend jaar. De gelijkstelling liep eerst tot 31 augustus 2020, nadien stemden de sociale partners in met een verlenging tot eind december 2020. Belangrijke voorwaarde was wel dat er een financiële compensatie zou komen voor de werkgevers. Die compensatieregeling staat nu op punt, maar verschilt wel voor arbeiders en bedienden:
 • Voor arbeiders gebeurt deze gelijkstelling door de RJV.
 • Voor bedienden berekent de RSZ het compensatiebedrag voor wie in het tweede kwartaal van 2020 gemiddeld minstens 10% coronawerkloosheid inriep. Het toegekende bedrag wordt verrekend met de te betalen bijdragen van dat kwartaal of de volgende kwartalen van 2021.
Opgelet! Deze informatie is nog onder voorbehoud. We verwachten elk moment de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 
Wat betekent dit voor jou?
De gelijkstelling beïnvloedt het vakantiegeld en de vakantiedagen voor vakantiejaar 2021. Dit heeft ook in 2020 gevolgen voor de bedienden die uit dienst gaan. Voor klanten van SD Worx is de gelijkstelling tot 31 december 2020 ondertussen verwerkt in de loonlijn.

Van zodra de RSZ ons op de hoogte brengt van de concrete compensatiebedragen, verwerken we die en bezorgen we je een creditnota. Dit gebeurt ten vroegste in kwartaal twee van 2021.
 
Sociaal overleg in coronatijden
Laat je bijstaan door experten
De sociale verkiezingen zijn bijna achter de rug, maar die zijn lang geen eindpunt. Nu breekt de fase van het sociaal overleg aan, te beginnen met de samenstelling van je overlegorganen. Komt je bedrijf voor de eerste keer kijken in het sociaal overleg of verwacht je een moeilijke dialoog? Reken op onze deskundige ondersteuning. Of het nu gaat om het beantwoorden van juridische vragen, een analyse van de cijfers, de voorbereiding van het sociaal overleg of de begeleiding van de onderhandelingen … Onze specialisten staan je met raad en daad bij.
 
KMO advies
Privacy        Disclaimer        Rechtspersonen
Ik wil mij alleen uitschrijven voor deze Nieuwsflash corona
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
SD Worx. For life. For work. | Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier.