SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier
SD Worx
29/01/2021

Beste klant,

Het stijgend aantal coronabesmettingen zet de regering opnieuw op scherp. Eerder genomen maatregelen worden nu erg snel bijgestuurd. Zo zijn niet-essentiële buitenlandse reizen tijdelijk verboden. Professionele verplaatsingen kunnen nog onder strikte voorwaarden. Om het overzicht niet te verliezen, onderstrepen we wat jij als werkgever moet weten. Heet van de naald verduidelijken we ook de nieuwe cao die het verplichte telewerk juridisch verankert.

In deze editie van de newsflash informeren we je over:

 1. de verklaring op eer voor essentiële buitenlandse reizen;
 2. de aanhoudende telewerkverplichting en gevolgen bij niet-naleving ervan.

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?

 • Eerste adres, onze interactieve corona-FAQ: typ je vraag en we selecteren voor jou de meest relevante antwoorden.
 • Heb je het antwoord toch niet gevonden, mail dan naar kmo_corona@sdworx.com in plaats van naar je vaste payrollconsulent. Een gespecialiseerd team helpt je snel én gericht.
 • Alle corona newsflashes bundelen we hier.
Uiteraard kun je met al je andere vragen of voor concreet juridisch advies steevast terecht bij je vaste aanspreekpunt en het kmo-kantoor in jouw regio!
Kunnen zakenreizen nog doorgaan, en hoe?
Verklaring op eer voor essentiële reizen vanaf 27 januari
Van 27 januari tot en met 1 maart 2021 gelden er opnieuw strengere beperkingen voor buitenlandse reizen. Je kunt dan enkel nog voor essentiële verplaatsingen de grens over. Het gaat om:

▪ professionele verplaatsingen, bijvoorbeeld voor grensarbeid en zakenreizen; 
▪ dwingende gezinsredenen, zoals co-ouderschap;
▪ humanitaire redenen, bijvoorbeeld een medische behandeling;
▪ studiegerelateerde verplaatsingen van leerlingen, studenten en stagiairs;
▪ dagelijkse activiteiten voor inwoners van grensregio’s;
▪ diverse redenen, zoals een verhuizing.

Verklaring op eer vereist
In elk van bovenstaande gevallen moet je in het bezit zijn van een verklaring op eer. Dit geldt zowel voor reizen van als naar België en ongeacht de duur ervan. Het modelformulier vind je hier. Je moet deze verklaring ook staven met de nodige bewijsstukken. 

Vandaag is er voor professionele verplaatsingen van minstens 48 uur al een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) en een Business Travel Abroad Formulier (BTA) vereist. De verklaring op eer komt bovenop deze verplichtingen.

Verplichte quarantaine en (dubbele) test: voor wie? 
Iedereen die terugkeert uit een rode zone, langer dan 48 uur in het buitenland verbleef en langer dan 48 uur in België zal verblijven, moet 10 dagen in quarantaine. Deze verplichting vervalt uitzonderlijk voor werknemers die een kritische functie uitoefenen in een essentiële sector of op basis van de zelfevaluatie geen hoog risico vormen. Wie reisde met het vliegtuig, schip, trein of bus (buiten de EU of Schengenzone) of langer dan 48 uur in het buitenland verbleef of in België zal verblijven, moet zich bovendien laten testen. 

Reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België komen, moeten sowieso 10 dagen in quarantaine en zich laten testen op dag 1 én dag 7. Ook niet-inwoners die naar België reizen, moeten een negatieve test voorleggen vooraleer ze naar België vertrekken. Bij aankomst worden ze opnieuw getest. 

Voor grensarbeiders die België binnenkomen (en in de regel geen 48 uur hier verblijven), geldt de quarantaine en verplichte test (voorlopig) niet. Zij moeten wel de nieuwe verklaring op eer invullen en bij zich hebben.

Hoe werken deze regels in de praktijk? We illustreren met een aantal concrete voorbeelden. Zo weet je wanneer je welke formaliteiten moet vervullen.
De kracht van herhaling: telewerken blijft de regel
Ook in februari lopen flitscontroles door
De telewerkverplichting, die sinds 2 november 2020 algemeen geldt, blijft ongewijzigd. Zowel in essentiële als niet-essentiële bedrijven is thuiswerk de norm, behalve wanneer dit onmogelijk is door de aard van de functie of omwille van de continuïteit van de onderneming

Begin januari verhoogde de overheid ferm de controles hierop in de dienstensector. Deze checklist geeft je een idee wat een inspecteur zoal kan vragen bij een controle op de coronamaatregelen.

Bij een zware inbreuk riskeer je een administratieve boete die kan oplopen tot 2000 euro per medewerker in overtreding, en zelfs een tijdelijke sluiting van de onderneming.

Jouw verplichtingen als werkgever als thuiswerk onmogelijk is: 
 • Bepaal de kritische functies waarvoor geen telewerk mogelijk is via dit stappenplan: 
 1. Voer een risicoanalyse uit in samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
 2. Betrek het CPBW of de syndicale afvaardiging. Heb je geen van beide, ga dan in overleg met de betrokken werknemers.
 3. Informeer je werknemers en de overlegorganen over de kritische functies waarvoor telewerk niet mogelijk is.
 • Bezorg elke medewerker een attest of enig ander bewijsstuk waaruit de noodzaak van zijn of haar aanwezigheid op de werkvloer blijkt. Een voorbeeldattest vind je hier. Je medewerker legt dit attest dan voor op vraag van de inspecteur. 
   
 • Garandeer de naleving van de geldende preventie- en veiligheidsmaatregelen. Die vind je terug in de generieke gids en de sectorafspraken.
Wil je alle up-to-date informatie over thuiswerken, bekijk dan zeker ook onze corona-FAQ en themapagina.

Nieuwe cao dwingt je tot een beleid rond verplicht telewerken
Van 26 januari tot en met 31 december 2021 geldt er een nieuwe cao voor verplicht of aanbevolen telewerk. Deze schept het juridisch kader en de minimale arbeidsvoorwaarden van de telewerker die aanbevolen of verplicht thuiswerkt omwille van de coronacrisis. Concreet gaat het over de terbeschikkingstelling van materiaal of toekenning van een kostenvergoeding, de arbeidsregeling, controle door de werkgever, gegevensbescherming, het welzijn en de gezondheid van de telewerker en de regels van het sociaal overleg. 

Heb je vóór 1 januari 2021 al een eigen regeling rond structureel of occasioneel telewerk uitgewerkt, in een ondernemings-cao, het arbeidsreglement, een individueel akkoord of telewerkpolicy, dan hoef je niets te doen

Maakte je nog geen afspraken rond telewerk, dan val je onder de toepassing van de cao en moet je concrete afspraken maken over bovenstaande thema’s. SD Worx helpt je hierbij. Ga zelf aan de slag met ons ‘doe-het-zelf’-pakket of reken op onze deskundige begeleiding
Bestel de toolkit
Wist je trouwens dat je voor de ontwikkeling van een duurzaam thuiswerkbeleid ook de werkbaarheidscheques kunt gebruiken?  

kmo advies

footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar %%email%%.
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash corona.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen