SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier
SD Worx
23/04/2021
Beste klant,

De eerste van een reeks aangekondigde versoepelingen is een feit. Recreatieve reizen naar het buitenland zijn sinds 19 april opnieuw mogelijk, maar onder strenge voorwaarden. Quarantaine bij terugkeer uit een rode zone, bijvoorbeeld. Straks mag ook de horeca deels weer open. Opgelet als je hiervoor aanwervingen plant. Ook werpen we al even een blik op het federale mobiliteitsplan dat de vergroening van het bedrijfswagenpark nastreeft.

In deze editie van de newsflash lees je:

 1. hoe je precies te werk gaat om ‘niet-telewerkers’ te registreren, want dit blijft veel vragen oproepen;  
 2. hoe het nu weer zat met die quarantaineregels bij terugkeer uit een rode zone
 3. de veelgestelde vragen rond de impact van de vaccinatiecampagne op de werkvloer;
 4. een geheugensteuntje voor wie nog geen genderrapport opstelde na de sociale verkiezingen
 5. het antwoord op een juridisch dilemma in onze nieuwe rubriek: #durftevragen;
 6. welke fiscale ingrepen de regering plant om groene bedrijfswagens een boost te geven.
Tot slot herhalen we onze warme oproep om deel te nemen aan een korte bevraging over deze nieuwsbrief.

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?

 • Eerste adres, onze interactieve corona-FAQ: typ je vraag en we selecteren voor jou de meest relevante antwoorden.
 • Heb je het antwoord toch niet gevonden, mail dan naar kmo_corona@sdworx.com in plaats van naar je vaste payrollconsulent. Een gespecialiseerd team helpt je snel én gericht.
 • Alle corona newsflashes bundelen we hier.
Uiteraard kun je met al je andere vragen of voor concreet juridisch advies steevast terecht bij je vaste aanspreekpunt en het kmo-kantoor in jouw regio!
De online telewerkregistratie: zo ga je te werk
Breng tijdig je aangifte voor mei in orde
Sinds begin april geldt er voor elke werkgever een verplichte telewerkregistratie. Maandelijks moet je via de website van de RSZ aangeven hoeveel medewerkers er per bedrijfsvestiging zijn én hoeveel van hen niet kunnen telewerken. Het gaat telkens om een momentopname van de eerste werkdag van de maand. Je aangifte moet ten laatste de 6e kalenderdag van de maand in orde zijn. Is je onderneming verplicht gesloten door de overheid, dan ontsnap je aan deze registratieplicht, zo ook café- en restauranteigenaars die takeaway organiseren. Stel je geen personeel tewerk, dan ben je sowieso vrijgesteld van deze verplichting. 

Om je te ondersteunen bij deze registratie voorzien we in Payroll een rapport dat je helpt bij het bepalen van het aantal personen per bedrijfsvestiging. Op de niet-telewerkbare functies hebben wij uiteraard geen zicht. Open in Payroll de tab ‘Rapportering’ in de linkerbalk en selecteer ‘Rapportenbibliotheek’. Bovenaan bij ‘Rapport in de kijker’ staat het rapport ‘Registratietool telewerk’. Je krijgt een overzicht van de bij ons ingegeven personen per vestiging. Controleer wel of recente aanwervingen en indiensttredingen al mee zijn opgenomen. 

Heb je hierover nog vragen? Neem dan zeker een kijkje op de FAQ-pagina van de RSZ
Reisverbod maakt plaats voor quarantaineplicht 
Ken jij de spelregels nog?
Nu niet-essentiële reizen weer mogen, helpen we je alvast je vakantiedagenbeleid businessproof te plannen. Zo vermijd je dat straks iedereen tegelijk zijn koffers pakt. Voor terugkerende reizigers uit een rode zone gelden er sowieso nog strenge maatregelen, met potentieel een grote impact op de werkorganisatie. Hoog tijd om de quarantaineregels van onder het stof te halen.
Lees meer
Met het coronavaccin komt ook het vaccinatieverlof
Klein verlet voor coronaprik tijdens de werkuren
We schreven het al: sinds 9 april 2021 kunnen werknemers zich tijdens de werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus met behoud van normaal loon. Het zogeheten vaccinatieverlof geldt enkel voor de tijd die nodig is voor de prik en de verplaatsing van en naar het vaccinatiecentrum. Nu de vaccinatiecampagne in stroomversnelling komt, rijzen wel wat vragen over wat dit betekent voor de werkorganisatie. Mag je een werknemer verplichten om zich te laten vaccineren? Hoe boek je deze afwezigheid? En wat als je werknemer ziek wordt na de vaccinatie, en tijdelijk niet kan werken? We beantwoorden deze en andere vragen. 
Lees meer
Meer genderevenwicht in het sociaal overleg
Mannen, vrouwen: tijd voor actie!
De sociale verkiezingen liggen al even achter ons, daarom nog dit geheugensteuntje. Met het oog op een evenwichtige man-vrouwverdeling in de overlegorganen moet je je ondernemingsraad een genderrapport voorleggen. Die moet dit rapport bespreken binnen de zes maanden na de aanplakking van de verkiezingsresultaten. Voor heel wat ondernemingen valt die deadline in de loop van de maand mei. Als je dit nog niet deed, lees dan vooral verder. 

Wat moet je doen?   
 • Maak een overzicht van de vrouwelijke en mannelijke kandidaten op de definitieve kieslijsten, in verhouding tot het totaal aantal vrouwelijke en mannelijke werknemers in de onderneming. 
 • Herhaal dit voor de effectief verkozenen die zetelen in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk.
 • Neem als referentiepunt het aantal tewerkgestelde personeelsleden op de dag waarop de datum van de stembusgang bekendgemaakt werd (‘dag X’).
 • Leg je rapport voor aan de ondernemingsraad of aan de leden van de vakbondsafvaardiging, als je geen ondernemingsraad hebt. 
De gegevens die je hiervoor nodig hebt, vind je terug in het statistiekenluik van de verkiezingsapplicatie van de FOD WASO. Surf naar www.socialeverkiezingen.belgie.be en log in op het platform. 
#DTV: “Mijn zaak heropent na maandenlange sluiting. Kan ik aanwerven onder opschortende voorwaarde?”
SD Worx-expert Kathy Dillies zet de puntjes op de i
Kathy: “Een overeenkomst onder opschortende voorwaarde komt pas tot stand als aan die voorwaarde is voldaan. Om geldig te zijn moet de voorwaarde in de toekomst liggen, onzeker zijn en niet louter afhangen van de wil van de werkgever of werknemer. De opheffing van de verplichte sluiting van bepaalde ondernemingen, zoals de horeca, in de strijd tegen het coronavirus is zo’n toekomstige onzekere voorwaarde.

In dit geval zijn er twee situaties mogelijk. Gebruik je zo’n clausule om zeker te zijn dat de nieuw aangeworven kracht zeker bij jou aan de slag gaat wanneer je zaak heropent, dan vang je bot. Je nieuwkomer kan immers altijd zelf ontslag nemen, zelfs vóór de aanvang van de arbeidsovereenkomst. Wil je daarentegen net vermijden dat de overeenkomst tot stand komt als je zaak toch niet mag heropenen, dan moet je dit heel duidelijk en correct formuleren. Dat is specialistenwerk, dus schakel hiervoor zeker een expert als SD Worx in.

Opgelet: op dagen dat je vast personeel nog in tijdelijke corona werkloosheid is, mag je hun werk niet laten uitvoeren door voordeliger statuten (bv. extra’s, flexi-jobbers, jobstudenten). Gaat je (horeca)zaak binnenkort weer open? Dan is je vaste ploeg als eerste aan de beurt om het werk te hervatten.”

De gedeeltelijke heropstart van de horeca werd uitgesteld tot 8 mei. Dit is wat je nu al kunt doen om die dag voor te bereiden en straks weer vlot je klanten te ontvangen.
Lees meer
Uitsmijter: groene bedrijfswagens nog even aantrekkelijk
Elektrische wagen wordt de norm vanaf 2026
Dat het de federale regering menens is het bedrijfswagenpark te vergroenen, wisten we al. Deze week werd ook duidelijk welke ingrepen minister van Financiën, Van Peteghem hiervoor op tafel legt. Voorlopig blijft het bij een voorstel, maar dit is wat we nu al weten: 
 • Vanaf 2026 zullen enkel elektrische voertuigen (wagens, lichte vrachtauto’s, motorfietsen, …) nog fiscaal aftrekbaar zijn. 
 • Voor wagens aangeschaft in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 komt er een uitdoofscenario.
 • De huidige kostenaftrek van 0,15 euro/km voor woon-werkverplaatsingen is vanaf 2026 enkel nog toegelaten voor elektrische bedrijfswagens.
 • Er komt een fiscale stimulans voor de plaatsing van laadpunten, thuis en op het werk.
 • De wachttermijnen voor het mobiliteitsbudget gaan op de schop.
Hoe de teerling zal vallen, is nog onzeker. Wij volgen dit nauwgezet op en komen hierop terug zodra we de details en concrete impact kennen.
Reminder: korte bevraging n.a.v. 1 jaar corona newsflash 
Mag het iets meer zijn? 
Al een jaar lees je via de corona newsflash over de impact van de coronamaatregelen op jouw onderneming en wat je concreet te doen staat. We willen je in de toekomst via deze weg ook informeren over ander sociaaljuridisch nieuws en de concrete gevolgen ervan. We zijn benieuwd wat je van de newsflash vindt en hoe we die nog meer op jouw maat kunnen maken. Nam je nog niet deel? De enquête duurt hooguit 2 minuten. Alvast bedankt!
Naar de bevraging

kmo advies

footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar %%email%%.
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash corona.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen