SD Worx. For life. For work.
 
SD Worx
03/05/2021
Beste klant,
Eindelijk is het zover: vanaf 8 mei kunnen we opnieuw ‘een terrasje doen’. Voor veel horeca-uitbaters betekent dit een nieuwe start, anderen kijken nog even de kat uit de boom. Want er zijn toch wel veel voorwaarden én onzekerheden. Komen je klanten wel terug of wordt het grillige lenteweer een spelbreker? Wat wel zeker is: de regering blijft de horecasector ondersteunen. En ook wij staan paraat met raad en daad. Daarom deze horecaspecial, waarin we je alle relevante info serveren! 

Op het menu van deze newsflash: 
 1. de federale regering betaalt een deel van de factuur voor het vakantiegeld van je arbeiders;  
 2. een nieuwe RSZ-vermindering voor wie in Q3 heropstart of aanwerft
 3. maak deze zomer flexibel gebruik van studentenarbeid
 4. enkele tips en tricks om je personeelszaken op orde te brengen
 5. het advies van onze expert bij het sluiten van nieuwe arbeidsovereenkomsten;
 6. de meest gestelde vragen van collega-uitbaters én het antwoord hierop.
Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
 • Eerste adres, de horecategel op onze interactieve corona-FAQ: typ je vraag en we selecteren voor jou de meest relevante antwoorden.
 • Heb je het antwoord toch niet gevonden, mail dan naar kmo_corona@sdworx.com in plaats van naar je vaste payrollconsulent. Een gespecialiseerd team helpt je snel én gericht.
Uiteraard kun je met al je andere vragen of voor concreet juridisch advies steevast terecht bij je vaste aanspreekpunt en het kmo-kantoor in jouw regio!  
Vakantiegeld van horeca-arbeiders gecompenseerd
Federale regering betaalt de factuur voor 2021
Eind maart informeerden we je over het uitstel van betaling van de eenmalige jaarlijkse factuur voor het vakantiegeld voor horeca-arbeiders. Hierdoor kreeg je 6 maanden extra om de bijdrage te betalen: tot 30 oktober in plaats van 30 april 2021. 

Vorige week besliste de federale regering om nog een stap verder te gaan. Zij kondigt aan dat ze dit jaar de jaarlijkse bijdrage van 10,27% op de aangegeven brutolonen van 2020 (aan 108%) zelf zal betalen. Dit moet jou wat zuurstof geven bij de heropstart. Voor de arbeiders zelf is het vakantiegeld zo zeker gegarandeerd.   
Opnieuw tewerkstellen loont 
RSZ-vermindering in Q3 voor wie heropstart of aanwerft 
Nog een financiële stimulans voor wie zijn zaak opnieuw opstart. Plan je hiervoor aanwervingen of zet je tijdelijk werkloos gestelde werknemers terug aan het werk? De federale regering voorziet een nieuwe RSZ-vermindering in het derde kwartaal, bovenop de specifieke bijdrageverminderingen die al bestonden in andere sectoren.

De details van deze regeling liggen nog niet vast, maar dit is wat we wel al weten: 
 • Iedereen die aanwerft of opnieuw tewerkstelt, komt ervoor in aanmerking.
 • Wie zwaar werd getroffen of verplicht moest sluiten, geniet een hogere vermindering.
 • De vermindering geldt voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid. 
We volgen dit op de voet. Zodra we hier meer over weten, brengen we je op de hoogte. 
Studenten maken de zomer! 
Studentenarbeid wordt extra gestimuleerd in Q3
Om de horeca-, evenementen- en cultuursector te helpen een nieuwe start te maken, maakt de regering tijdelijk een uitzondering op de regel dat studenten maximaal 475 uur per jaar mogen werken tegen gunstige solidariteitstarieven. Voor jouw jobstudenten tellen de gewerkte uren in juli, augustus en september dus niet mee voor dit jaarlijkse maximum. Zo krijg jij meer flexibiliteit tijdens de zomermaanden. Verwacht wordt dat de bezoldigingen voor studentenarbeid ook niet zullen meetellen in de fiscale berekening van de bestaansmiddelen, zoals vandaag ook in de zorg en het onderwijs geldt. 
Klaar voor de start?  
Doe de check!
Als je terras straks weer opent, wil je je vanaf dag één volledig concentreren op je klanten. Je hebt ze tenslotte lang genoeg moeten missen. Maar ook je personeel speelt een belangrijke rol in de heropening. Kan iedereen weer aan het werk? En onder welk statuut? We delen alvast enkele tips om je personeelszaken snel op orde te krijgen.

Let op: op dagen dat je vast personeel nog in tijdelijke werkloosheid is, mag je geen voordeliger statuten (bv. extra’s, flexi-jobbers, jobstudenten) tewerkstellen.
Lees meer
#durftevragen: “Mijn zaak heropent na maandenlange sluiting. Kan ik aanwerven onder opschortende voorwaarde?”
SD Worx-expert Filip Roland verduidelijkt 
Filip: “Een overeenkomst onder opschortende voorwaarde van heropening komt pas tot stand als je effectief kunt openen. Belangrijk is wel dat je heel nauwkeurig omschrijft wanneer aan de voorwaarde is voldaan: vanaf de heropening van de terrassen of de volledige heropening van de zaal. Mag je toch niet openen op de vooropgestelde datum, dan vervalt de arbeidsovereenkomst. Het zorgt er meteen voor dat je een nieuwkomer niet in tijdelijke werkloosheid moet zetten wanneer de heropening wordt uitgesteld. De RVA aanvaardt dit in principe ook niet.” 

Is zo’n opschortende voorwaarde ook nuttig voor jou? Neem dan zeker contact op met je payrollconsulent, die helpt je graag verder. 
FAQ-bar: heropstarten zonder zorgen
Wij serveren 8 vragen en antwoorden
Je zaak heropenen vraagt veel voorbereiding, praktisch én administratief. Zeker nu de vele gunstmaatregelen en uitzonderingsregimes je personeelszaken nog complexer maken. Wees gerust, je kunt met al je hr-vragen over de heropstart bij ons terecht. De meest gestelde vragen en antwoorden lees je hier al:
 • Kan ik nog gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid als ik niet genoeg werk heb voor al mijn personeel?
 • Mag ik studenten, flexi-jobbers of extra’s inschakelen als mijn vaste werknemers nog tijdelijk werkloos zijn wegens corona?
 • Mijn flexi-jobber is tijdelijk werkloos op zijn hoofdjob. Kan hij dan nog bij mij blijven werken?
 • Mag ik het uurrooster van mijn werknemer aanpassen omdat dit beter past in de werkplanning?
 • Mag ik een werknemer die weigert terug te komen werken, ontslaan? 
 • Kan ik nieuwe werknemers een tijdelijk contract aanbieden?
 • Kan ik nieuw aangeworven werknemers vanaf dag 1 in tijdelijke werkloosheid zetten?
 • Wat als mijn zaak terug opengaat en mijn personeel op feestdagen moet werken?
Niet gevonden wat je zocht? Neem dan zeker contact op met je payrollconsulent, die helpt je graag verder.
Lees meer

kmo advies

footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
 
Wil je deze nieuwsbrief voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen