SD Worx. For life. For work.
 
SD Worx

12/05/2021

Beste klant,

Vorige week hakte de federale regering de knoop door en legde zij de maximale loonnorm vast op 0,4%. Voor bedrijven die ondanks de coronacrisis goede resultaten behaalden, werd er ruimte gelaten voor een eenmalige ‘coronapremie’. Nu zijn de sectoren aan zet. Wacht dus nog even af voor je aan het rekenen gaat. Werkgevers in de evenementen- en hotelsector hebben inmiddels klaarheid over de voorwaarden voor een specifieke verlaging van de werkgeversbijdragen. 

In deze editie van de newsflash lees je: 

 1. welke vier hardnekkige misverstanden de ronde doen over de loonnorm;
 2. onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van de bijdragevermindering in de evenementen- en hotelsector
 3. #durftevragen: wat te doen bij vragen rond vaccinatie en verlof: overleg is al het halve werk.

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?

 • Eerste adres, onze interactieve corona-FAQ: typ je vraag en we selecteren voor jou de meest relevante antwoorden.
 • Heb je het antwoord toch niet gevonden, mail dan naar kmo_corona@sdworx.com in plaats van naar je vaste payrollconsulent. Een gespecialiseerd team helpt je snel én gericht.
 • Alle vorige newsflashes bundelen we hier.
Uiteraard kun je met al je andere vragen of voor concreet juridisch advies steevast terecht bij je vaste aanspreekpunt en het kmo-kantoor in jouw regio!
Loonnorm van 0,4% onder de loep
We weerleggen vier hardnekkige denkfouten
Het loonoverleg tussen de sociale partners leverde geen witte rook op. Dus nam de federale regering het heft in handen. Zoals al aangekondigd in de wandelgangen, komt er dit en volgend jaar een maximale gemiddelde loonkostenstijging van 0,4%. Bovenop de gegarandeerde automatische indexering en de baremieke verhogingen welteverstaan. Werkgevers die in coronatijden goed hebben geboerd, kunnen bovendien een eenmalige nettopremie van 500 euro geven. 

Daarnaast is er vaak nog ruimte voor variatie op sector- of bedrijfsniveau. Van zodra we meer weten over de concrete invulling, brengen we je op de hoogte zodat je hiermee aan de slag kunt. We leggen alvast de loonnorm voor je uit en zetten vier vaak gemaakte denkfouten recht.
Lees meer
Hoor je graag van onze juridische expert hoe je binnen die kleine marge toch een loonbeleid voert? Schrijf je in voor een livestreaming van 1,5 uur, en kom meer te weten over de loonnorm en het interprofessioneel overleg. 
Ik schrijf me in
Doelgroepvermindering voor evenementen- en hotelsector
Financiële steun voor wie hard werd getroffen
De evenementen- en hotelsector kregen het zwaar te verduren het voorbije jaar. De federale regering voorziet daarom een doelgroepvermindering voor werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de aanhoudende coronamaatregelen. Concreet gaat het over een volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen voor: 
 • max. 5 werknemers in Q2 én Q3 van 2021 voor de evenementensector.
 • max. 5 werknemers per vestigingseenheid in Q2 van 2021 voor de hotelsector. 
Wie komt ervoor in aanmerking? 
 • Werkgevers met een hoofdactiviteit in de evenementensector of een soortgelijke hoofdactiviteit.
 • Werkgevers in de hotelsector met minstens 60% minder omzet in Q2 dan in dezelfde periode in 2019
​​​​Klik hier voor de volledige lijst.

Bijkomende voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling, controleert de RSZ deze bijkomende voorwaarden:
 • De werknemer waarvoor je de vermindering toepast, moet ononderbroken in dienst blijven tijdens Q1 en/of Q2, met uitzondering van ontslag om dringende reden, tijdskrediet of thematisch verlof of wanneer de werknemer zelf opstapt.
 • Je biedt elke voltijdse werknemer met volledige prestaties in 2021 minstens 5 volledige opleidingsdagen aan. Voor deeltijders volstaat een berekening pro rato. 
 • Je keert in 2021 geen dividenden of bonussen uit aan aandeelhouders, bestuursleden of leidinggevenden.
 • Je koopt in 2021 geen eigen aandelen in.
 • Je informeert en overlegt met de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of de werknemers. 
 • Je garandeert dat voor elk kwartaal dat je de vermindering toepast, het aantal dagen tijdelijke werkloosheid door corona én economische redenen niet hoger ligt dan in Q1 van 2021.
Hoe maak je er gebruik van? 
Je hoeft de doelgroepvermindering niet eerst aan te vragen bij de RSZ, maar past deze meteen toe in de DMFA-aangifte van Q2 (en/of Q3) van 2021. Je ontvangt hiervoor in juni de juiste code en verdere instructies. Vervolgens controleert de RSZ of aan alle toepassingsvoorwaarden is voldaan.
#durftevragen: “Mijn medewerker annuleert zijn geplande vakantie om zich te laten vaccineren. Kan dit zomaar?”
SD Worx-expert Geert Vermeir legt uit
Geert: “Verlof opnemen of annuleren gebeurt altijd in overleg. Je medewerker kan zijn verlof dus niet uit eigen beweging intrekken, zelfs niet om zich beschikbaar te houden voor vaccinatie. Was de vakantie al afgesproken of ingepland, dan gaat die gewoon door. Jij kunt daarentegen ook je medewerker niet eenzijdig verplichten of verbieden om verlof op te nemen. Een gedeelde vakantiekalender, een opgelegde minimumbezetting, afspraken rond een beurtrolsysteem of opnamemodaliteiten kunnen bijvoorbeeld wel. Zoek samen naar een oplossing waarmee beide partijen tevreden zijn.”

De combinatie van verlof en vaccinatie roept nog altijd heel wat vragen op in deze coronatijden. Lees alvast wat je kunt doen om te vermijden dat een opeenstapeling van niet-opgenomen vakantiedagen de vlotte werking van je bedrijf aantast. Of check het antwoord op enkele veelgestelde vragen over de impact van de vaccinatiecampagne op de werkvloer.

kmo advies

footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
 
Wil je deze nieuwsbrief voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen