SD Worx. For life. For work.
 
SD Worx

16/06/2021

Beste klant,

Eindelijk een newsflash die niet hoofdzakelijk over de coronacrisis gaat! Veel persaandacht nu voor het kersverse ontwerpakkoord over onder meer minimumlonen, eindeloopbaan en aanvullend pensioen. Dit akkoord vormt de basisvoorwaarde voor de regering om ook de afspraken rond de loonnorm en de coronapremie in wetgeving te gieten. Ook voor de elementen in het akkoord moeten daarna nog wetswijzigingen en cao’s volgen. Verwacht wordt dat we pas na de zomer de concrete inhoud en impact van dit volledige akkoord zullen kennen en dan gaan we daar uiteraard dieper op in.

Ondertussen lees je in deze editie:

  1. dat studenten ook deze zomer extra uren mogen presteren;
  2. wat het mogelijk betekent als de auteursrechtenvergoeding ingeperkt wordt;
  3. wat momenteel de meest gestelde vragen én antwoorden zijn over vakantie;
  4. #durftevragen: “Mijn werknemer werkt drie dagen van thuis en twee dagen op kantoor. Welk alternatief kan ik aanbieden voor zijn bedrijfswagen?”;
  5. hoe een single permit aanvragen voor buitenlandse werknemers vlotter kan;
  6. dat de uitbreiding van het rouwverlof van drie naar tien dagen nog niet van kracht is.

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?

  • Eerste adres, onze interactieve corona-FAQ: typ je vraag en we selecteren voor jou de meest relevante antwoorden.
  • Heb je het antwoord toch niet gevonden, mail dan naar kmo_corona@sdworx.com in plaats van naar je vaste payrollconsulent. Een gespecialiseerd team helpt je snel én gericht.
  • Alle vorige newsflashes bundelen we hier.
Uiteraard kun je met al je andere vragen of voor concreet juridisch advies steevast terecht bij je vaste aanspreekpunt en het kmo-kantoor in jouw regio!
Ook deze zomer meer studentenarbeid mogelijk
Bijkomende uren met RSZ-solidariteitsbijdrage
Herstartende werkgevers in de horeca en evenementensector zullen deze zomer veel helpende handen kunnen gebruiken. De regering wil studenten dan ook aanmoedigen om extra prestaties te leveren. Ze diende daartoe een wetsontwerp in – nog niet finaal bekrachtigd – waardoor werkgevers tijdens het derde kwartaal van 2021 studenten kunnen tewerkstellen met toepassing van de solidariteitsbijdrage. De gepresteerde uren tellen dan niet mee voor het jaarlijkse contingent van 475 uur. Bovendien geldt de maatregel dan voor alle sectoren.
 
Ook de fiscus zal allicht volgen wat betreft de vaststelling van de nettobestaansmiddelen, de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing op de gepresteerde uren en de nulimpact op het recht op kinderbijslag. 
Lees meer
Minister van Financiën viseert systeem van auteursrechtenvergoeding
Komt er na bijna 15 jaar een einde aan het gunstregime?
Hoewel het systeem van de auteursrechtenvergoeding al sinds 2008 bestaat, wint het de laatste jaren aan populariteit. Dat komt vooral dankzij het ruime toepassingsgebied en het fiscale gunstregime. Vorige week bevestigde de minister van Financiën evenwel misbruik van het systeem meer te viseren. Dat kadert binnen het ruimere plan om fiscale en sociale fraude tegen te gaan. Een wijziging van het systeem van de auteursrechtenvergoeding kan ofwel door het doelpubliek in te perken, ofwel door het fiscale gunstregime aan te pakken. 

Over de gevolgen voor jou en je werknemers valt op dit moment weinig concreets te zeggen. De minister merkte wel al op dat beroepsinkomsten die geen werkelijke creatie zijn van artistieke werken en rechten niet meer in aanmerking zouden komen. Hij noemde daarbij softwareontwikkeling als voorbeeld, terwijl het net in die sector is dat het systeem de afgelopen jaren aan populariteit won. Toch zou het niet de bedoeling zijn om het systeem integraal af te schaffen of bepaalde sectoren volledig uit te sluiten.

We volgen dit uiteraard op de voet en beantwoorden je vragen hierover graag via  taxconsulting@sdworx.com.
Op naar een zorgeloze zomer
Enkele veelgestelde vragen over vakantie voor jou op een rij
Kun je de betaling van het dubbel vakantiegeld uitstellen? Mag je tijdens de collectieve vakantie toch medewerkers oproepen voor permanentie? Nu de zomer aanbreekt, krijgen we heel wat vragen over vakantie. Breek er je hoofd niet over, wij hebben de meest gestelde vragen én antwoorden al voor jou gebundeld in onze payroll-FAQ.
#durftevragen: “Mijn werknemer werkt drie dagen van thuis en twee dagen op kantoor. Welk alternatief kan ik aanbieden voor zijn bedrijfswagen?”
SD Worx-expert Sophie Berghmans adviseert
Sophie: “Een bedrijfswagen die op de oprit blijft staan nu thuiswerk is ingeburgerd, leidt ertoe dat vele werknemers dat voordeel anders willen invullen. Laat dat een drijfveer zijn om je verloningsaanbod te herbekijken. Via het mobiliteitsbudget kiest je werknemer zijn eigen mobiliteitspakket via 3 pijlers: milieuvriendelijke bedrijfswagen, meer duurzame mobiliteitsmodi en uitbetaling in cash tegen een fiscaal gunstig tarief.
 
Woont je medewerker minder dan 5 km van het werk of werkt hij voldoende van thuis uit waardoor thuis en werkplek samenvallen, dan kan hij zijn huisvestingskosten (de huurkosten of de intrest van een hypothecaire lening) financieren via het federale mobiliteitsbudget. Een geplande uitbreiding van de 2e pijler moet het gebruik van het mobiliteitsbudget aantrekkelijker maken.

Wel zijn er voorwaarden om het mobiliteitsbudget te kunnen aanbieden. Zo moet je onder meer al minstens 36 maanden bedrijfswagens ter beschikking stellen. Voor werknemers die de switch willen maken, geldt een wachtperiode. Bovendien moeten ze al over een wagen beschikken of er minstens recht op hebben. Kom je in aanmerking, dan is het mobiliteitsbudget zeker te overwegen als flexibel en duurzaam alternatief voor de bedrijfswagen. Je verhoogt de koopkracht van je medewerkers en blijft de concurrentie een stap voor.” 
Lees meer
Onze ‘Samen aan de slag’ sessies rond mobiliteit waren een succes. Op dinsdag 29 juni organiseren we een extra sessie rond het topic ‘mobiliteitsbudget’.
Ik schrijf me in
Vlotter single permit aanvragen voor buitenlandse werknemers
Nieuw elektronisch platform Working in Belgium
Goed nieuws als je buitenlandse werknemers in dienst hebt: sinds 31 mei 2021 verloopt de aanvraag voor single permits van bepaalde duur via het elektronische platform 'Working in Belgium'. Extra interessant daarbij is dat je geen rekening meer hoeft te houden met de verschillende werkwijzen van de regionale migratiediensten. Het platform sluist alles door naar het bevoegde Gewest. In een latere fase zullen ook aanvragen voor arbeidskaarten en single permits voor onbepaalde duur mogelijk zijn.

Internationale tewerkstelling in al zijn dimensies
Detachering, salary split, expat, single permit, arbeidskaarten ... Buitenlandse werknemers in dienst nemen vereist flink wat knowhow. Na onze opleiding ben je helemaal thuis in de essentie van internationaal tewerkstellen op vlak van arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit.​​​​​
Ik schrijf me in voor de opleiding
Klein verlet bij overlijden
Nog even geduld voor uitgebreid rouwverlof
Als je vandaag een kind of partner verliest, heb je recht op drie dagen rouwverlof. Een nieuw wetsvoorstel breidt het uit naar tien dagen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen die een inwonend kind of partner verliezen. Door de uitgebreide media-aandacht lijkt het alsof de wet effectief al van kracht is. Dat is niet zo. De wettekst moet eerst nog langs de plenaire Kamer passeren. Daarna duurt het nog tot tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad alvorens de wet in werking treedt. 

kmo advies

footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
 
Wil je deze nieuwsbrief voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen