SD Worx. For life. For work.
 
SD Worx

09/07/2021

Beste klant,

De beloofde zomer van de vrijheid laat nog even op zich wachten. Ook in juli en augustus moet je rekening houden met een aantal coronaverplichtingen. Nu de zomervakantie op volle toeren draait, herhalen we graag de regels rond quarantaine en testen bij terugkeer. Voor werknemers die deze zomer teruggaan naar kantoor, versoepelen de regels wel.

Ondertussen lees je in deze editie:

 1. wie er bij terugkeer uit een rode zone wel of niet in quarantaine moet;
 2. de startdatum van de coronapremie: 1 augustus 2021;
 3. wat we (nog niet) weten over de aanpassingen aan het systeem doelgroepvermindering eerste aanwerving;
 4. dat de hogere onkostenvergoeding voor telewerk wordt verlengd in Q3
 5. #durftevragen: “Wat is het verschil tussen fiscaal gunstige overuren en coronaoveruren?”.

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?

 • Eerste adres, onze interactieve corona-FAQ: typ je vraag en we selecteren voor jou de meest relevante antwoorden.
 • Heb je het antwoord toch niet gevonden, mail dan naar kmo_corona@sdworx.com in plaats van naar je vaste payrollconsulent. Een gespecialiseerd team helpt je snel én gericht.
 • Alle vorige newsflashes bundelen we hier.
Uiteraard kun je met al je andere vragen of voor concreet juridisch advies steevast terecht bij je vaste aanspreekpunt en het kmo-kantoor in jouw regio!
De zomer van de bijna-vrijheid
Quarantaine en zelftests voor terugkerende werknemers?
Gevaccineerd of niet, ook deze zomer blijft reizen naar een rood vakantiegebied gevolgen hebben. In een aantal specifieke gevallen geldt er nog een quarantaineplicht voor terugkerende werknemers. Hoe zat dat ook alweer? En wat als zo’n werknemer de regels aan zijn laars lapt? We hebben onze quarantaineblogpost aangevuld met de meest recente info.
Lees meer
In elk geval: informeer je medewerkers dat ze goed de reisvoorschriften en -adviezen moeten checken vóór hun vertrek. Zo weten ze wat hen te wachten staat bij hun terugkomst. Maak duidelijke afspraken en duid op het belang om de geldende maatregelen na te leven. Of misschien schrikt de geldboete (250 euro) bij een inbreuk hen meer af?

Zelftesten is zelf kiezen 
Ook zelftesten op de werkvloer zijn mogelijk. Al zijn die wel aan strenge regels onderworpen. Betrek altijd je arbeidsarts bij de uitwerking van een testbeleid. Koop je zelf de zelftesten bij de apotheker voor je werknemers, onthoud dan: 
 • Je werknemers beslissen zelf of ze een test willen afnemen of niet. 
 • Wie een test weigert, mag je niet van de werkvloer bannen. 
 • Je mag de uitslag van de test niet zelf verwerken.
 • Stel de nodige gebruiksinstructies ter beschikking.
 • Vraag positief geteste werknemers om contact op te nemen met hun behandelende arts.
 • Je werknemers beslissen zelf of ze de arbeidsarts inlichten over een positief testresultaat.
Zachte reminder: sowieso moet je nog altijd de preventiemaatregelen uit de generieke gids en sectorafspraken naleven.
Akkoord over de nieuwe coronapremie
Uitreiking mogelijk vanaf 1 augustus 2021
Boekte je onderneming tijdens de coronapandemie ‘goede resultaten’, dan kun je je werknemers een eenmalige coronapremie tot 500 euro toekennen. Die premie komt in de vorm van consumptiecheques. Wel worden de bestedingsmogelijkheden uitgebreid. Je kunt de premie vanaf 1 augustus 2021 toekennen – bovenop de loonnorm van 0,4%. Wel raden we aan om te wachten op de resultaten van de sectorale loononderhandelingen vooraleer je je bestelling plaatst. Anders riskeer je meer coronapremie te betalen dan je zelf voor ogen had. We beantwoorden vijf vragen over de premie die je je allicht al stelde.
Lees meer
Hou ook onze Payroll-FAQ in het oog voor de laatste updates.
Doelgroepvermindering eerste aanwerving geëvalueerd
Onduidelijkheid troef over scope en timing van de wijziging
Begin dit jaar verlengde de regering de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor onbepaalde tijd. Het systeem zou ook grondig geëvalueerd worden. Dat is intussen gebeurd. Wat zeker is: het voordeel blijft bestaan, maar zal sterk veranderen. Vooral het bedrag en de duur springen in het oog. Daarnaast bevat het voorstel wat organisatorische aanpassingen om de logica van het voordeelsysteem te verbeteren. Het doel is dubbel: oneigenlijk gebruik van de steunmaatregel tegengaan en bestaande obstakels wegwerken. 

Op dit moment onderzoekt een interkabinettenwerkgroep het dossier en wordt er volop gewerkt aan de voorbereiding van de ontwerpteksten. We volgen dit van nabij op. Zodra er een definitieve beslissing is, brengen we je via deze weg op de hoogte.
Telewerk niet langer verplicht maar sterk aanbevolen
Verhoogde onkostenvergoeding ook in Q3
Sinds 27 juni is telewerk geen verplichting meer. Wel is het nog sterk aanbevolen voor wie op kantoor werkt. In eenzelfde beweging komt er ook een einde aan het verplichte attest en de telewerkregistratie. De preventie- en veiligheidsmaatregelen blijven gewoon gelden. Herinner medewerkers eraan dat ze op de werkvloer nog altijd hun handen moeten ontsmetten, voldoende afstand houden of een mondmasker dragen als dat laatste onmogelijk is. 

Het ziet ernaar uit dat telewerk definitief zijn intrede heeft gemaakt. Voor medewerkers die in de toekomst structureel en regelmatig thuiswerken – minstens één werkdag per week – kun je een maandelijkse forfaitaire kostenvergoeding toekennen van max. 129,48 euro. Die vergoeding was in april, mei en juni 2021 opgetrokken naar 144,31 euro, wat nu wordt verlengd in Q3. Allicht zal ook de RSZ dit verhoogde bedrag aanvaarden.

Heb je nog geen uitgewerkt telewerkbeleid? 
Met ons doe-het-zelf-pakket kun je meteen aan de slag om rond telewerken een aangepast beleid uit te werken dat de spelregels duidelijk vastlegt én juridisch sluitend is. Of reken op onze deskundige begeleiding.
Ik bestel de toolkit telewerken
#durftevragen: “Wat is het verschil tussen fiscaal gunstige overuren en coronaoveruren?”
SD Worx-expert Isabelle Cornelis ontwart de knoop
Isabelle: “De fiscale gunstmaatregel op overuren zorgt ervoor dat je slechts een deel van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op die uren moet doorstorten aan de fiscus. Ook je werknemer houdt netto meer over, dankzij een vermindering in de personenbelasting. Vorig jaar gold de korting op de eerste 180 gepresteerde overuren. Vanaf 1 januari 2021 daalde dit tot 130. Het sociaal akkoord voorziet dit saldo terug op te trekken naar 180, maar daarop is het nog even wachten. 

In het kader van de coronacrisis kunnen medewerkers in de essentiële sectoren nog eens 120 extra vrijwillige overuren presteren. Op deze zogeheten coronaoveruren moet je geen overloontoeslag, RSZ en bedrijfsvoorheffing betalen. Dit bijkomende contingent kan worden gepresteerd en uitbetaald tot en met 30 september 2021, zelfs al zijn de ‘gewone’ vrijwillige overuren nog niet opgebruikt. Belangrijk: gebruik in Payroll de juiste code ‘corona overuren’ en vul samen met je werknemer de overeenkomst vrijwillige corona-overuren in. Er is sprake van om het aantal coronaoveruren uit te breiden naar alle sectoren onder de noemer van ‘relanceoveruren’. Van zodra we hierover meer info hebben, komen we hierop terug.” 
Lees meer over fiscaal gunstige overuren

Payrollville

footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
 
Wil je deze nieuwsbrief voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen