Omschrijving Waarde Betaling Inhouding Tabel BT SVW Cumulatief
Bruto
Salaris
Vakantiegeld
1734,70
138,78
1734,70
138,78
1734,70
138,78
1734,70
138,78
1873,48
0,00
1873,48
0,00
1873,48
Werknemer verzekering
gediff, WGA wn
1873,48
-8,73
1873,48
0,00
1873,48
0,00
1873,48
Betalen
Per kas
1726,09