Vet du vilka kostnader dina gamla HR- och lönesystem driver?

Ska du, eller ska du inte – investera i en ny lösning för HR och lön?

För dig som ska fatta beslut om ny HR- och lönelösning står kostnader ofta i fokus. Fördelarna med att få ett nytt och modernt system måste väga upp för den kostnad det innebär att investera i det. För dig som arbetar eller leder arbetet inom lön eller HR kan det vara lätt att se dessa fördelar.

Ibland kan det dock vara svårt att övertyga beslutsfattare som inte är lika insatta i hur arbetet inom HR och lön påverkas av äldre system. Därför har vi skapat en Business Case Calculator för att hjälpa dig att ta reda på om det finns fördelar med ett nytt HR- och lönesystem.

Vad kostar det att inte investera?

För att förstå fördelarna med nya systemlösningar måste kostnaderna belysas ur ett annat perspektiv: Vad kostar det företaget att INTE uppdatera sina HR- och lönelösningar? Vi kan hjälpa dig att räkna ut vad som lönar sig, och om det finns möjliga besparingar, med vår business case calculator. Boka ett möte med våra experter och bygg ditt business case redan idag.

Boka en fri konsultation  

 

Osäker på om du behöver utvärdera ditt HR- och lönessytem?

Beslutsfattare uppger att valet av en ny lösning baseras på en eller flera av vinsterna inom dessa 6 områden.

Förbättra utnyttjandet av resurser

En helt digital onboarding för anställda kan minska tiden från anställning till produktivitet med upp till 70-80%. Det kan även minska tiden som läggs på lönearbete med 60-70%.

Lägre systemkostnader

En molnbaserad lösning för ett allt-i-ett-system behöver ingen investering i egna servrar. Ett äldre system kan kosta 120-130% mer när det drift-, risk-, kvalitets-, och säkerhetsanpassas.

Minska sårbarhet och följ lagstiftning

Få leverantören att göra löpande uppdateringar när det kommer nya regler, lagar och ändringar i kollektivavtal. Få experthjälp när du behöver.

Berika de anställdas upplevelse

Administrativt arbete i relation till anställda och chefers arbetsliv uppgår till minst 60-90 minuter per anställd varje vecka. En modern lösning kan spara upp till 80% av den tiden.

Öka datakvaliteten

När man migrerar information från gamla system har vi upptäckt att mer än 25% av personfälten är felaktiga, duplicerade eller inkompatibla med GDPR. Ökad datakvalitet är även en förutsättning för att arbeta datadrivet och för att ta affärsbeslut som stöds av företagets data.

Förbättra organisationens flexibilitet

Förbättra organisationens flexibilitet genom att möjliggöra ansvarsfördelning mellan olika enheter. Med ett modernt system kan du lättare och snabbare omorganisera, ändra ansvarsområden, flytta resurser och stötta förändringsprogram.