SD Worx. For life. For work.
SD Worx
Newsflash
10 oktober 2022
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste klant

Sinds onze vorige newsflash zijn er nogal wat knopen doorgehakt. Zo is de tijdelijke werkloosheid energie officieel. Daarnaast is de arbeidsdeal rond – in onze blog zetten we de verschillende maatregelen nog eens op een rij – en komt het vaccinatieverlof zeer waarschijnlijk terug. In deze newsflash vertellen we je er alles over.
 
In deze onzekere economische tijden is een houvast meer dan welkom. Je kunt altijd op ons rekenen voor een persoonlijke toelichting, concreet advies en het zoeken naar werkbare oplossingen binnen jouw concrete context. Neem contact op met je vaste aanspreekpunt of via het kmo-kantoor in je regio.
Actua
Tijdelijke werkloosheid energie: hoe lang en hoeveel?
 
Komt het vaccinatieverlof terug?
 
Cao 161: zekerder en voorspelbaarder werk: vragen mag, antwoorden moet
 
Cao 162: flexibeler werk voor werknemers met zorgtaak: vragen mag, antwoorden moet
 
Inspiratie
#durftevragen: wat als ik niet in aanmerking kom voor tijdelijke werkloosheid energie?
 
Loon- en indexeringscijfers voor jouw sector
 
Tijdelijke werkloosheid energie: hoe lang en hoeveel?
Belangrijk verschil met coronawerkloosheid
Vorige keer nog onder voorbehoud, nu officieel: de tijdelijke werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven is van kracht sinds 1 oktober. Alles wat we in onze vorige newsflash hebben geschreven, blijft geldig. Lees hem dus gerust nog even na.

Er is wel één belangrijke aanvulling over de duur. Hierin is de tijdelijke werkloosheid energie minder flexibel dan de coronawerkloosheid. Een volledige schorsing is beperkt tot maximaal 4 weken.

Ook gedeeltelijke schorsing kan, voor maximaal 3 maanden, maar enkel vanaf 3 dagen per week of meer dan 1 week op 2. Het is dus niet mogelijk om werknemers 1 of 2 dagen per week te schorsen. Maximumduur bereikt? Dan kan de werkgever het systeem onmiddellijk opnieuw invoeren, zonder eerst een regeling van volledige arbeid te voorzien.

Wanneer ben ik een energie-intensief bedrijf? Hoe moet ik de tijdelijke werkloosheid energie invoeren? Is het de moeite waard om over te stappen op tijdelijke energiewerkloosheid bij lopende economische werkloosheid? Je zit ongetwijfeld met nog vragen. We beantwoorden ze in onze FAQ. Nog info nodig? Contacteer je payrollconsulent.
 
Komt het vaccinatieverlof terug?
Nog niet verplicht, maar mogelijk terugwerkende kracht vanaf 01/10
De vaccinatiecampagnes zijn terug. Het vaccinatieverlof ook? Wel als het afhangt van minister van Economie en Werk Dermagne. Hij liet daartoe een voorontwerp van wet goedkeuren, waardoor het vaccinatieverlof mogelijk is vanaf 1 oktober.

Op dit moment ben je als werkgever nog niet verplicht om vaccinatieverlof toe te kennen, want het duurt nog even tot een voorontwerp wet wordt. Maar de kans bestaat dat het met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober wordt ingevoerd. In dat geval zul je onbetaalde afwezigheden alsnog moeten betalen.

Hoe werkte het ook weer? Het vaccinatieverlof geeft een werknemer het recht om afwezig te zijn van het werk om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De werknemer moet de werkgever vooraf verwittigen, en mag het recht enkel uitoefenen voor 'de nodige tijd om zich te laten vaccineren'. Het gaat dus niet per se om een halve of een volledige dag afwezigheid.

Het recht op vaccinatieverlof geldt ook voor de begeleiding van samenwonend minderjarig kind, een meerderjarige persoon met een handicap of een persoon over wie de werknemer voogdijschap uitoefent. De werknemer behoudt het normale loon tijdens de afwezigheid.
 
Cao 161: zekerder en voorspelbaarder werk: vragen mag, antwoorden moet
Werknemers die zekerder werk vragen voortaan wettelijk beschermd
Werknemers mogen sinds 1 oktober om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden vragen. Als werkgever ben je verplicht om formeel te antwoorden en in tussentijd mag je de werknemer niet nadelig behandelen. Dat zegt de nationale cao nr. 161.

Voor wie?
Het recht geldt voor werknemers die minstens 6 maanden ononderbroken in dienst zijn bij dezelfde werkgever. Gaat het om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur? Dan worden die bij elkaar opgeteld. Ook voor uitzendkrachten geldt de bescherming, zolang ze minstens 6 maanden via hetzelfde uitzendkantoor bij dezelfde werkgever werken. Voor vaste krachten wordt ‘uitzendtijd’ bij de vaste tijd opgeteld.

Wat kunnen ze vragen?
Wat ‘meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden’ zijn, verschilt van werknemer tot werknemer. Enkele voorbeelden:
  • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in plaats van bepaalde duur;
  • een voltijdse arbeidsovereenkomst in plaats van een deeltijdse arbeidsovereenkomst.
Wat moet ik antwoorden?
Je bent verplicht om schriftelijk en gemotiveerd te antwoorden binnen 1 maand na de vraag. Je kunt het voorstel aanvaarden, uitstellen, weigeren of een tegenvoorstel doen.

Hoe lang zijn medewerkers beschermd?
Vanaf de schriftelijke vraag (minstens 3 maanden voor de gevraagde startdatum), tot twee maanden na het antwoord van de werkgever.

Je kunt afwachten tot je een vraag krijgt, maar het is slimmer om hier nu al een beleid voor uit te stippelen. Zo vermijd je het risico op willekeur en ontevreden werknemers als gevolg. Een standaardantwoord is geen goed idee, elke situatie is anders. Nood aan een klankbord? Neem dan contact op.
 
Cao 162: flexibeler werk voor werknemers met zorgtaak: vragen mag, antwoorden moet
Ook hier geldt de ontslagbescherming
Volgens hetzelfde principe: werknemers met een zorgtaak mogen sinds 1 oktober flexibeler werk aanvragen. Ook hier ben je verplicht tot een gemotiveerd, schriftelijk antwoord en mag je de werknemer niet nadelig behandelen. Dat zegt de nationale cao nr. 162.

Voor wie?
Ook hier moet de werknemer minstens 6 maanden in dienst zijn (al dan niet via een uitzendkantoor).

Wat kunnen ze vragen?
De werknemer kan bijvoorbeeld een ander werkrooster voorstellen of vragen om tijdelijk minder uren te werken. Of om structureel te telewerken. De aanvraag geldt voor maximaal 12 maanden, maar werknemers kunnen meerdere aanvragen doen.

Wat moet ik antwoorden?
Ook hier ben je verplicht om schriftelijk en gemotiveerd te antwoorden binnen 1 maand na de vraag. Je kunt het voorstel aanvaarden, uitstellen, weigeren of een tegenvoorstel doen.

Hoe lang zijn medewerkers beschermd?
Vanaf de vraag tot twee maanden na het einde van de flexibele werkregeling (of twee maanden na de weigering).

Je kunt afwachten tot je een vraag krijgt, maar het is slimmer om hier nu al een beleid voor uit te stippelen. Zo vermijd je het risico op willekeur en ontevreden werknemers als gevolg. Een standaardantwoord is geen goed idee, elke situatie is anders. Nood aan een klankbord? Neem dan contact op.
 
#durftevragen: wat als ik niet in aanmerking kom voor energiewerkloosheid?
Anneleen Verstraeten, juridisch adviseur kmo bij SD Worx, zorgt voor antwoorden
Kom je niet in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid energie (Onzeker? Check het hier)? Dan zijn er drie andere vormen van tijdelijke werkloosheid:
  1. economische werkloosheid
  2. technische werkloosheid (onvoorziene technische hindernis binnen de onderneming, bv. machinebreuk)
  3. overmacht (onvoorziene gebeurtenis buiten de onderneming, bv. elektriciteitspanne)
De meeste bedrijven hebben het vandaag moeilijk door de economische malaise. Dan ben je aangewezen op de eerste vorm: economische werkloosheid. Tot eind 2022 zijn ook hierin nog enkele versoepelingen van kracht.

Heeft je bedrijf het moeilijk? Je vindt het antwoord op heel wat prangende vragen in onze FAQ. Nog vragen? Neem contact op met je payrollconsulent.
 
Loon- en indexeringscijfers voor jouw sector
Als Ella-abonnee heb je het meteen in detail
Iedereen houdt de stijgende indexeringscijfers angstvallig in de gaten. Maar de media maken geen onderscheid per sector. Via Ella (deze toepassing is enkel beschikbaar voor klanten van het sociaal secretariaat) kun je die info wél specifiek voor jouw sector opvolgen.

Meld je aan via mysdworx, kies 'Ella', ga naar de rubriek ‘Lonen en premies’ en klik door naar ‘Loonevolutie’. Daar vind je – naast info over de voorbije periode – ook de prognoses voor je sector voor 2022 en 2023. Zo kun je onderbouwde beslissingen nemen en plannen maken.

Hoe ga je als werkgever om met de indexprognoses? Wat betekent de gestegen levensduurte voor je werknemers die thuiswerken? Kun je sleutelen aan je onkostenbeleid voor vervoersonkosten? Tijdens ons live webinar op maandag 17 oktober vertellen onze juridische experts je er alles over.  
Ik schrijf me in
 

World of work

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen