SD Worx. For life. For work.
SD Worx
Newsflash
20 januari 2023
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste,

Onze eerste newsflash van het jaar is meteen goed gevuld. Door de aanhoudende inflatie stijgen opnieuw een aantal onkostenvergoedingen, de flitscontroles voor 2023 zijn bekend en studenten mogen dit jaar meer uren werken. Het wordt een economisch uitdagend jaar, maar een ding is zeker: ook in 2023 volgen we alle sociaaljuridische nieuwigheden voor je op. Maak er een fijn en voorspoedig jaar van!
Actua
Loonmarge bedraagt 0%, maar koopkrachtpremie mogelijk
 
Wordt ziekte tijdens vakantie ziekteverlof vanaf 2024?
 
Flitscontroles 2023: welke sectoren zijn aan de beurt?
 
Studentenarbeid voortaan tot 600 uur per jaar
 
Nieuw maximumbedrag voor loonbonus (cao 90)
 
Forfaitaire kilometervergoeding en maximale vergoeding voor binnenlandse dienstreizen stijgen opnieuw
 
Inspiratie
Minder loonopslag om ontslagen te vermijden bij kmo’s
 
Loonmarge bedraagt 0%, maar koopkrachtpremie mogelijk
Eenmalige premie van 500 tot 750 euro
De loonmarge voor 2023-2024 bedraagt 0%. Indexeringen en baremaverhogingen blijven gegarandeerd. Bedrijven die het goed gedaan hebben en een hoge winst boekten, kunnen hun personeel wel een eenmalige koopkrachtpremie van maximaal 500 euro toekennen. Bedrijven met een uitzonderlijk hoge winst in 2022 kunnen zelfs een premie tot 750 euro uitkeren.

De premie komt er in de vorm van een consumptiecheque, niet in vrij te besteden euro’s dus. Of werknemers ook recht zullen hebben op een koopkrachtpremie, hangt af van het sociaal overleg en van de voorwaarden die worden besproken op sectoraal- of ondernemingsniveau. Wanneer een sector bij collectieve arbeidsovereenkomst de premie toekent, moet die ook bepalen wat hoge en zeer hoge winst is.

Als voldaan is aan enkele specifieke voorwaarden, dan is de koopkrachtpremie vrijgesteld van gewone socialezekerheidsbijdragen. Er is enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. De cheque is dan ook niet-belastbaar voor de werknemer en volledig aftrekbaar als beroepskosten voor de werkgever.

De ontwerpteksten liggen momenteel ter advies voor bij de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State, en treden pas in werking na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas dan kunnen de sectorale onderhandelingen echt beginnen.

Meer weten over de loonnorm en de koopkrachtpremie? In deze recente blog vind je de details.
7 vragen over de loonnorm
 
Wordt ziekte tijdens vakantie ziekteverlof vanaf 2024?
Wetsvoorstel Dermagne krijgt bijval
Werknemers die ziek worden tijdens hun vakantie, zouden vanaf 2024 die vakantiedagen kunnen omzetten in ziekteverlof als ze daarvoor een ziektebriefje kunnen voorleggen. Federaal minister van Werk Yves Dermagne lanceerde daartoe een voorstel.

Het voorstel krijgt bijval van de Raad van State en de regering. Het zou de Belgische wetgeving ook harmoniseren met de Europese richtlijnen. Momenteel klinkt de roep om een controlesysteem, want de vrees voor misbruik is groot. Bij de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag (onder voorwaarden) leerde een eigen onderzoek dat ziekteafwezigheden bij SD Worx niet meer dan ervoor voorkomen.
 
Flitscontroles 2023 aangekondigd
Transportsector als eerste aan de beurt
In 2023 voert de sociale inspectie opnieuw een aantal aangekondigde controles uit – naast de onaangekondigde, uiteraard. De planning ziet er zo uit:
  • februari: transportsector
  • april: bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal)
  • juni: horeca
  • augustus: schoonmaaksector
  • oktober: groene sectoren
  • december: vleessector
In deze checklists van de overheid kun je nagaan wat er binnen jouw sector gecontroleerd kan worden.

Je bent maar beter voorbereid op een sociale inspectie. Wij kunnen je helpen met een legal scan. Die gaat na hoe ‘inspectieproof’ je onderneming is. Ook tijdens een aangekondigde sociale inspectie kunnen we je begeleiden.
Meer info over deze legal scan
Of schrijf je in voor onze livestream sociale inspectie op dinsdag 31 januari om 10.00 uur. Tijdens deze sessie overlopen we het soort vragen dat je kunt verwachten. En we lijsten de standaarddocumenten op die je bij een controle moet kunnen voorleggen.
Ik schrijf me in
 
Studentenarbeid voortaan tot 600 uur per jaar
In 2023 en 2024
Studenten mogen in 2023 en 2024 tot 600 uur per jaar werken tegen verlaagde sociale bijdragen, ongeacht de sector. Voorheen was dat 475 uur. De hogere flexibiliteit was er al even, sinds de coronapandemie, maar wordt nu dus algemeen uitgebreid. In 2024 wordt de regel geëvalueerd en mogelijk uitgebreid.
7 veelgestelde vragen over jobstudenten beantwoord
 
Nieuw maximumbedrag voor loonbonus (cao 90)
Jaarlijkse indexering niet-recurrente resultaatgebonden bonus
Via de cao 90 kun je je werknemers een fiscaal voordelige bonus toekennen. Die is vrijgesteld van gewone socialezekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing en belasting. De werkgever betaalt wel een solidariteitsbijdrage van 33%, de werknemer betaalt een persoonlijke werknemersbijdrage van 13,07%. Een bonusplan wordt ingevoerd via een toetredingsakte – opgelet, nieuw model sinds begin 2022 – en is verbonden aan duidelijk afgelijnde doelstellingen. De uitkomst van die doelstellingen moet bij het opstellen van het bonusplan onzeker zijn.

Aan de bonus zijn maximumgrenzen verbonden, daarboven wordt hij beschouwd als loon (en dus onderworpen aan normale socialezekerheidsbedragen en belastingen). Die grenzen worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2023:
  • maximale sociale vrijstelling: 3.948 euro bruto (in 2022: 3.558 euro)
  • fiscale maximumgrens: 3.434 euro bruto (in 2022: 3.094 euro)
Wil je ook de loonbonus invoeren?
Onze toolkit ‘bonus cao 90’ begeleidt je stap voor stap. Liever persoonlijke ondersteuning? Contacteer ons en we helpen je met plezier verder.
Ik bestel de toolkit
 
Forfaitaire kilometervergoeding en maximale vergoeding voor binnenlandse dienstreizen stijgen opnieuw
Indexaanpassing sinds 1 januari
Werknemers die met de eigen wagen professionele verplaatsingen maken, kunnen van 1 januari tot en met 31 maart een forfaitaire vergoeding van maximaal 0,4259 euro per kilometer krijgen. Dit cijfer is nog onder voorbehoud: de officiële circulaire moet nog gepubliceerd worden.

Ook de maximumforfaits voor de vergoeding van binnenlandse dienstreizen zijn op 1 januari geïndexeerd:
  • dagvergoeding: 19,99 euro per dag
  • huisvestingskosten: 149,99 euro per nacht
Als aan de voorwaarden wordt voldaan, dan beschouwt de fiscus de vergoedingen als kosten eigen aan de werkgever. Die zijn dan een niet-belastbaar voordeel voor de werknemer en voor de werkgever aftrekbare beroepskosten.

Een correct onkostenbeleid: aandachtspunten
Gebruik onze handige toolkit en werk meteen zelf een onkostenbeleid uit in lijn met de regelgeving.
Ik bestel de toolkit
 
Minder loonopslag om ontslagen te vermijden bij kmo’s
Bevraging bij 826 kmo’s
60,2% van de kmo’s in België geeft liever geen loonopslag boven op de index. 40% is van plan om minder aan te werven om kosten te drukken. Dat leert een bevraging van SD Worx bij 826 kmo’s.

Toch zijn er nog heel wat andere manieren om medewerkers te motiveren. Annelies Rottiers, Business unit manager consult SME bij SD Worx: “Onze kmo’s hebben een duidelijke top drie aan maatregelen: teambuildingactiviteiten zoals een lunch of een receptie blijven een vaste waarde bij de helft van alle kmo’s (47,3%). Ook cadeaus blijken populair bij 43% van de kmo’s, net als het opleiden en herscholen van medewerkers (42%).”

Opvallend: bijna 80% is niet te vinden voor de vierdaagse werkweek. “Toch is de meerderheid overtuigd van het belang van flexibel werken via glijdende uren of andere shifts: meer dan de helft van de kmo’s (55,6%) is van plan dit fenomeen te behouden of versterken.”

Benieuwd naar waar de Belgische kmo’s mee bezig zijn? Bekijk het volledige onderzoek.

The perfect match

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar .
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen