SD Worx. For life. For work.
 
SD Worx

19/08/2021

Beste klant,

Het Koninklijk Besluit dat de maximale loonnorm vastlegt op 0,4% voor dit en volgend jaar is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De sectoren kunnen nu onderhandelen over concrete loonsverhogingen of andere arbeidsvoorwaarden. Verrichten je werknemers werken in onroerende staat op werven en werken ze dan in ploegen? Dan geniet je sinds 2020 een hogere vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing en bespaar je aanzienlijk op je loonkosten.

Ondertussen lees je in deze editie:

 1. wat de publicatie van de loonnorm concreet betekent voor jou als werkgever;
 2. welke coronasteunmaatregelen verlengd werden tot minstens 30 september 2021;
 3. dat je ook in Q3 de onkostenvergoeding voor telewerk mag verhogen; 
 4. of je in aanmerking komt voor het fiscaal voordeel werken in onroerende staat;
 5. ​​​​#durftevragen: “Mag een werkende ouder afwezig zijn om zijn minderjarig kind te laten vaccineren?”

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?

 • Een vraag over corona? Check onze interactieve corona-FAQ: typ je vraag en we selecteren voor jou de meest relevante antwoorden.
 • Alle vorige newsflashes bundelen we hier.
 • Uiteraard kun je met al je andere vragen of voor concreet juridisch advies steevast terecht bij je vaste aanspreekpunt en het kmo-kantoor in jouw regio!
Loonnorm 0,4% gepubliceerd 
De essentiële details op een rij
De publicatie in het Belgisch Staatsblad op 9 augustus 2021 betekent dat de loonnorm van 0,4% nu ook juridisch bindend is. Die loonnorm moet ervoor zorgen dat de concurrentiekracht en de tewerkstelling in België op peil blijven. Het vormt het startpunt voor de sectoren om te onderhandelen over concrete loonsverhogingen of andere arbeidsvoorwaarden. 

Op deze punten is er impact voor individuele werkgevers en werknemers:
 • Als werkgever moet je de gemiddelde loonnorm respecteren.
 • Je kunt een werknemer nog altijd meer dan 0,4% loonsverhoging geven, op voorwaarde dat de gemiddelde maximale loonkostenstijging binnen de onderneming niet wordt overschreden.
 • De bestaande mechanismen van indexering en 'baremieke loonsverhogingen' moeten verder worden toegepast. 
 • Wil je extra loonsverhogingen toekennen? Dan wacht je beter de sectorale afspraken af.
 • De volledige marge van 0,4% benutten is geen must, omdat het gaat om een maximum.
 • Sectoren (of ondernemingen) zijn vrij om de manier te bepalen waarop de eventuele loonsverhoging vorm krijgt.
 • Loonelementen zoals de cao 90-bonus en de winstpremie vallen buiten de loonnorm. Ook de coronapremie en alle andere uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen genomen tijdens de coronacrisis (vóór 12 april 2021) tellen niet mee in de berekening van de marge.
Lees meer
Ontdek de antwoorden op de meest gestelde vragen over de loonnorm en de coronapremie in onze Payroll-FAQ.
Een pak coronasteunmaatregelen opnieuw verlengd 
30 september 2021 is nieuwe scharnierdatum
Nood breekt wet en dus lopen een pak coronamaatregelen door tot al zeker 30 september 2021. Coronawerkloosheid aanvragen volgens de eenvoudige procedure kan nog zeker tot die datum. Maar dat is slechts een van de blijvers. We bundelen de belangrijkste voor jou als werkgever in dit handige overzicht.
Lees meer
Ook in Q3 verhoogde telewerkvergoeding
In juli, augustus en september kun je onkosten extra vergoeden
Voor medewerkers die structureel en regelmatig thuiswerken – minstens één werkdag per week – kun je een maandelijkse forfaitaire kostenvergoeding toekennen van max. 129,48 euro. Dit bedrag was in april, mei en juni 2021 opgetrokken naar 144,31 euro. De fiscus en recent ook de RSZ verklaarden zich akkoord met dat verhoogde bedrag voor juli, augustus en september 2021. Let wel, dat is niet verplicht en je werknemers kunnen dit ook niet eisen. 

Stapsgewijs naar een permanent beleid rond hybride werken?
Veel bedrijven kiezen voortaan voor een mix van thuis- en kantoorwerk. Wil je telewerk ook een structurele plaats geven in je organisatie? Reken op onze deskundige begeleiding of ga zelf aan de slag met ons ‘doe-het-zelf’-pakket. Hierin gidsen we je door alle spelregels van afstandswerken, zodat je perfect weet wat er wel én niet kan. 
Ik bestel de toolkit telewerken
Werken in onroerende staat: wanneer geniet je de vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing?
Een overzicht van de voorwaarden en voordelen
Het fiscaal voordeel werken in onroerende staat bestaat intussen al drie jaar, maar slechts weinig werkgevers maken er gebruik van. Nochtans is de vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing sinds 2020 aanzienlijk verhoogd – nu 18% – én is ze retroactief van toepassing vanaf 1 januari 2018. Je kunt dus flink besparen op je loonkosten. SD Worx-expert Sofie De Keersmaecker schetst de voordelen en voorwaarden van de fiscale gunstmaatregel. 
Lees meer
#durftevragen: “Mag een werkende ouder afwezig zijn om zijn minderjarig kind te laten vaccineren?”
SD Worx-expert Jean-Luc Vannieuwenhuyse zocht het uit
Jean-Luc: “Het is momenteel de beurt aan de 12- tot 15-jarigen voor hun coronavaccinatie. Zij moeten hierbij begeleid worden door een van de ouders of een voogd, of een ouderlijke toestemming bij zich hebben. Als de ouder meegaat naar het vaccinatiecentrum, heeft hij geen recht op vaccinatieverlof. Dat geldt enkel voor de eigen vaccinatie.

In overleg met jou kan je werknemer dan (onbetaald) verlof of inhaalrust opnemen. Of je komt overeen dat hij/zij de verloren werkuren op een ander moment van de dag inhaalt. Ten slotte kan de ouder aan het vaccinatiecentrum vragen om het uur van de vaccinatie te verplaatsen buiten de werkuren. Familiaal verlof is hier niet mogelijk, want dat veronderstelt overmacht of een onvoorziene gebeurtenis. Een ingeplande vaccinatiedatum is geen van beide.”

Payrollville

footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
 
Wil je deze nieuwsbrief voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen