SD Worx. For life. For work.
SD Worx
Newsflash
25 oktober 2021
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste klant,

Het laatste kwartaal is ingezet, en hiermee ook de voorbereiding van typische eindejaarstaken, zoals de berekening van vakantierechten en het bepalen van vervangende feestdagen voor 2022. Maak er tijdig werk van. Er zijn ook veranderingen op til in het fiscale regime voor expats. De details kennen we nog niet, maar we volgen dit nauwgezet voor je op. Slecht weer in het verschiet en kunnen je arbeiders niet aan de slag, geef dan tijdig tijdelijke werkloosheid door. 
Actua
Geheugensteuntje: plan nu al je vervangende feestdagen voor 2022
 
Regering legt fiscaal gunstregime van expats aan banden 
 
Inspiratie
#durftevragen: “Nu het aantal coronabesmettingen opnieuw toeneemt. Wanneer moet mijn medewerker in quarantaine?”
 
Sluit het jaar goed af met de decemberafrekening
 
Tijdelijke werkloosheid slecht weer? Gebruik ons nieuwe formulier
 
Uitnodiging livestream op 28 oktober: ‘De uitdagingen van hybride werken’
 
Feestdagen 2022: de deadline nadert
Plan vóór 15 december je vervangingsdagen voor volgend jaar
In 2022 valt Nieuwjaar (1 januari) op een zaterdag. Het Feest van de Arbeid (1 mei) en Kerstmis (25 december) vallen op een zondag. Zijn zaterdag en/of zondag inactiviteitsdagen in je onderneming, dan moet je deze feestdagen vervangen. Zo behoudt elke medewerker zijn of haar recht op 10 feestdagen per jaar. 

De vervangingsdagen bepalen, kan zowel collectief als individueel. Ons modeldocument (zie ‘Juridische documenten’ > ‘Ondernemingsinformatie’ > 'Kalender feestdagen 2022' op Ella) is hiervoor erg handig. Communiceer de gekozen vervangingsdagen vóór 15 december 2021 aan je medewerkers. Neem je geen beslissing over de vervangingsdag, dan verschuift de vrije dag naar de eerste gewone werkdag die volgt op de feestdag. Voeg een kopie van je beslissing toe aan het arbeidsreglement en breng Toezicht Sociale Wetten op de hoogte binnen de acht dagen. 

Een overzicht van alle feestdagen voor 2022 vind je in dit Ella-bericht.
 
Fiscaal gunstregime voor expats wordt ingeperkt
Akkoord creëert onzekerheid over totale loonkosten
Vandaag bestaat voor buitenlandse kaderleden (expats) in België een dubbel gunstregime: een deel van hun brutosalaris is belastingvrij, net als hun reis- en onkostenvergoedingen. Gezien expats veel reizen kan deze ‘travelvrijstelling’ hoog oplopen, waardoor ze minder belastingen betalen in België. Het expatstatuut is momenteel ook enkel voorbehouden voor wie meer dan € 40K op jaarbasis verdient. 

Uit de pers vernemen we dat dit systeem mogelijk wordt omgegooid. Het expatregime wordt beperkt in de tijd. Hoelang is nog onduidelijk. Ook de belastingvrije onkostenvergoedingen worden aangepakt. Het regime dat nu beschreven is in een administratieve circulaire krijgt een wettelijke basis. Het buitenlandse kaderlid zal ook niet meer als een niet-inwoner worden beschouwd.  

Dit zal ongetwijfeld een budgettaire impact hebben op werkgevers die nettoloonafspraken maken met hun expats. Die moeten nu hun totale loonkosten herberekenen. Ook expats die een brutoloon overeenkwamen met hun werkgever zullen dit voelen in hun nettoloon. Verliezers en winnaars dus aan beide kampen, met hier en daar mogelijk dramatische gevolgen.

De details van deze regeling zijn op dit moment nog onduidelijk, maar we volgen dit nauwgezet op. Zodra we hierover meer weten, lees je het hier. Je vaste consultant internationale tewerkstelling staat klaar om je van a tot z doorheen deze nieuwe regelgeving te loodsen. 
 
#durftevragen: “Nu het aantal coronabesmettingen opnieuw toeneemt. Wanneer moet mijn medewerker in quarantaine?”
Een helder antwoord van SD Worx-expert Jean-Luc Vannieuwenhuyse
“Vandaag geldt dat medewerkers in quarantaine moeten als ze zelf tot een risicogroep behoren of zich ziek voelen, maar nog geen positieve coronatest hebben afgelegd. Quarantaine blijft ook aangeraden wanneer iemand langer dan 48 uur in het buitenland was of langer dan 48 uur in België zal verblijven én voor wie nauw contact had met een persoon die corona heeft. Ook wie volledig gevaccineerd is. Op dag 1 en dag 7 na het nauw contact moet hij of zij zich bovendien laten testen. Check www.info-coronavirus.be voor de meest recente update. 

Of je medewerker recht heeft op een uitkering tijdens de quarantaine hangt ervan af: Kan hij of zij telewerken, dan betaal je gewoon het loon door. Heeft je werknemer een quarantaineattest op zak, dan heeft hij recht op een werkloosheidsuitkering. Zonder quarantaineattest is er geen recht op tijdelijke werkloosheid. Overhandigt je werknemer een attest van arbeidsongeschiktheid (een gewoon ziektebriefje i.p.v. een quarantaineattest), dan heeft hij recht op gewaarborgd loon. Het gaat hier juridisch niet om een quarantaine.”
 
Denk aan de decemberafrekening 
Wat je nu al kunt doen om het jaar goed af te sluiten
De donkere herfstdagen kondigen langzaam maar zeker het einde van het jaar aan. Voor je hr-dienst is het dan alle hens aan dek, want het jaar correct afsluiten in de cijfers, vergt heel wat voorbereiding. De vakantiedagen herrekenen van je bedienden die in een verminderd arbeidsregime hebben gewerkt, bijvoorbeeld. Daarom maak je er beter nu al werk van. Lees de veelgestelde vragen over de decemberafrekening in onze Payroll-FAQ.

Is de decemberafrekening voor jou niet aan de orde, maar moet je niet-opgenomen vakantiedagen nog uitbetalen? In onze Payroll-FAQ leggen we je uit wat je te doen staat als een werknemer zijn vakantiedagen niet wil opnemen, of dit niet kan om redenen buiten zijn wil.
Lees meer
Hoor je de details graag van een expert? 
Schrijf je in voor de interactieve opleiding ‘decemberafrekening’ vol handige tips & tricks en herkenbare cases. Want oefening baart kunst. We ontmoeten je graag weer in levende lijve op een van onze 4 opleidingsdagen.
 
Goed om te weten voor sectoren met buitenactiviteiten (zoals tuin- en bouwsector)
Nieuw formulier voor doorgeven tijdelijke werkloosheid door slecht weer
Daar is de regen! Kunnen je arbeiders door het slechte weer niet werken? Dan kun je hen tijdelijk werkloos stellen. Maar alleen op voorwaarde dat de weersomstandigheden de uitvoering van het werk onmogelijk maken. Denk aan hevige regenval die ruwbouwwerken stillegt. Je hoeft die dagen geen loon te betalen: je arbeiders ontvangen dan een uitkering van de RVA. 

Het komt erop aan de RVA snel op de hoogte te brengen. Concreet: per betrokken arbeider moet je maandelijks de eerste dag werkloosheid wegens slecht weer doorgeven. Dat doe je ten vroegste de werkdag voor en ten laatste de werkdag na deze eerste werkloosheidsdag. Je kunt die dagen meteen zelf registreren in je Payrollpakket. 

Doe je liever een beroep op onze ondersteuning, gebruik vanaf nu ons handige invulformulier. Zo hebben we meteen alle juiste info voor de verwerking. Bezorg ons het formulier dan wel uiterlijk om 11 uur op de werkdag die volgt op de eerste werkloosheidsdag zodat we nog tijdig actie kunnen nemen. Je vindt dit nieuwe formulier ook in Payroll onder de rubriek ‘Goed om te weten’.
 
 
Scoor een ‘Thuisvoordeel’ op 28 oktober
Tips voor een goed draaiend hybride team in onze gratis livestream
Als bekende ‘digital nomad’ – die werkt zonder vaste werkplek, waar ook ter wereld – verwierf Koen Blanquart tonnen inzichten in het managen van een hybride team. Want medewerkers aansturen die werken waar, wanneer en hoe ze willen, is niet altijd evident. Laat staan om hen ook nog vlot te coachen en betrokken te houden. Al die kennis en tips heeft Koen gebundeld in zijn boek ‘Thuisvoordeel’

Samen met een panel van experts en SD Worx organiseert hij hierover de inspirerende sessie ‘De uitdagingen van hybride werken’. Dat event vindt plaats nu donderdag 28 oktober van 16.45 tot 18.00 uur en is uiteraard ook hybride georganiseerd. En jij kunt de livestream gratis bijwonen via onderstaande link.
Ik schrijf me in voor de livestream
Om daarna meteen zelf de koe bij de horens te vatten: vraag onze toolkit telewerken aan. Liever advies op jouw maat en een persoonlijke begeleiding? Ook dat kan, we helpen je met plezier!
 
Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Dialogue Icon   Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Corona-FAQ   Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram