SD Worx. For life. For work.
 
SD Worx

31/08/2021

Beste klant,

Vanaf 1 september 2021 gaat de vierde fase van het zomerplan in. Telewerk is dan niet langer sterk aanbevolen – behalve in Brussel – al vraagt de overheid wel dat bedrijven telewerk structureel verankeren in hun werking. Bovendien moet je als werkgever nog altijd de preventie- en veiligheidsmaatregelen die sinds het begin van de coronacrisis gelden, in acht nemen. In sommige bedrijven zal dat een volledige terugkeer naar kantoor bemoeilijken. Uit onze driemaandelijkse online bevraging van de kmo's in België blijkt trouwens dat bijna de helft ook na corona minstens een dag per week thuiswerk wil toelaten.

In deze editie van de newsflash gaan we dieper in op:

  1. de versoepelingen die in werking treden vanaf 1 september 2021;
  2. #durftevragen: "Nu de aanbeveling telewerk wegvalt, mag ik een Covid Safe Ticket invoeren in mijn bedrijf om zo de veiligheid te garanderen?"
  3. het voornemen van bijna vijf op de tien kmo’s om wekelijks minstens een dag thuiswerk te behouden;
  4. de verlenging van tijdelijke werkloosheid door overmacht voor slachtoffers van de watersnood in juli tot 30 september 2021;
  5. het opgetrokken verlof voor mantelzorgers vanaf 1 september 2021.

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?

  • Een vraag over corona? Check onze interactieve corona-FAQ: typ je vraag en we selecteren voor jou de meest relevante antwoorden.
  • Alle vorige newsflashes bundelen we hier.
  • Uiteraard kun je met al je andere vragen of voor concreet juridisch advies steevast terecht bij je vaste aanspreekpunt en het kmo-kantoor in jouw regio!
Telewerk niet langer aanbevolen
Welke coronamaatregelen gelden nu nog op de werkvloer?
Het Overlegcomité besliste vorige week om na de verplichting ook de aanbeveling van telewerk op te heffen. Werkgevers krijgen de vraag om ‘telewerk structureel te verankeren in de werking’. De regio's mogen zelf bepalen of de versoepelingen doorgevoerd worden, bijvoorbeeld op basis van de vaccinatiegraad. In Brussel staan de versoepelingen daarom op pauze en blijft ook telewerk sterk aanbevolen.

Daarnaast is de horeca bijna regelvrij. Enkel bij verplaatsingen moet het mondmasker daar nog aan. Voor horecapersoneel blijft het mondmasker sowieso verplicht. Ook op andere drukke plekken, waaronder het openbaar vervoer, winkels, gerechtsgebouwen en bibliotheken, blijft de mondmaskerplicht van kracht.

Iedereen terug naar kantoor?
Nu telewerk niet langer verplicht noch aanbevolen is, kun je als werkgever eisen dat je werknemers terug naar kantoor komen. Je moet wel zorgen voor een veilige werkplek, door alle nodige veiligheidsmaatregelen uit de ‘generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ na te leven, eventueel aangevuld met specifieke sectorale regels. Concreet blijft de anderhalve meter afstand dus de norm op kantoor, op de werkvloer of bij contactberoepen zoals kappers. Lukt afstand houden niet, dan moeten je werknemers een mondmasker opzetten. Je moet er ook voor zorgen dat werknemers en bezoekers regelmatig de handen kunnen wassen en ontsmetten en de werkruimtes voldoende verluchten en reinigen. De arbeidsinspectie kan nog altijd controleren op de correcte naleving ervan.

Als werkgever moet je hierover blijven overleggen met de diensten voor preventie en bescherming op het werk en rekening houden met de regels van het sociaal overleg. Ook moet je je werknemers concreet over de maatregelen informeren.

Telewerkbeleid
Heb je een telewerkbeleid opgezet op basis van cao nr. 149 om het verplicht/aanbevolen telewerk te omkaderen, dan zijn die maatregelen niet langer van toepassing. Wil je telewerk implementeren in je bedrijf, dan raden we aan om de mogelijkheden van occasioneel of structureel telewerk te bekijken en indien nodig te formaliseren.

SD Worx helpt je hierbij. Ga zelf aan de slag met ons ‘doe-het-zelf’-pakket of reken op onze deskundige begeleiding.
Ik bestel de toolkit telewerken
#durftevragen: “Ik wil dat al mijn werknemers terug naar kantoor komen. Kan ik een Covid Safe Ticket invoeren om de veiligheid op de werkvloer te garanderen?”
SD Worx-expert Geert Vermeir legt uit
Geert: “Geen evidente vraag. Althans, voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is het wel eenvoudig: je kunt een werknemer niet verplichten om zich te laten vaccineren. Ook de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) volgt, omdat er geen wettelijke basis is om de inbreuk op de fysieke integriteit te verantwoorden. Aansluitend mag je als werkgever ook geen bewijs vragen van vaccinatie, want dan is er sprake van een verboden verwerking van gezondheidsgegevens.

Tot slot mag de vaccinatiestatus van een werknemer op geen enkele manier nadelig zijn, je mag immers niet ongelijk behandelen op basis van de gezondheidstoestand. Toch hoor je hier en daar een andere mening. Volgens sommigen is opvragen van een vaccinatiestatus een redelijke en geoorloofde invulling van de werkgeversverplichting om te zorgen voor een veilige en gezonde werkvloer. Onze consultants kunnen je hierbij adviseren.

De conclusie? Wil je geen risico lopen, dan moet je eigenlijk handelen alsof geen enkele werknemer gevaccineerd is. Vraag ook geen vertrouwelijke gegevens, bijvoorbeeld via het Covid Safe Ticket, op. De overheid legt veel nadruk op de privacy van de werknemers. Je moet in elk geval de maatregelen voor social distancing blijven toepassen.”
Bedrijven nemen positie in over telewerken na corona
Bijna 5 op de 10 kmo's willen 1 tot 5 dagen thuiswerk per week toelaten
Ook na de coronacrisis wil zowat de helft van de kmo's minstens een dag thuiswerk per week toestaan. Dat blijkt uit recent onderzoek in opdracht van SD Worx bij 615 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken. Strategisch adviseur kmo Annelies Rottiers: “Goed nieuws, want de toenemende flexibiliteit bij bedrijven ligt in lijn ligt met wat werknemers anno 2021 van hun werkgevers verlangen.”
Lees meer
Tijdelijke werkloosheid door overmacht voor slachtoffers watersnood verlengd
Werkgever moet mogelijk opnieuw aangifte doen
De overstromingen van juli hadden en hebben nog altijd gevolgen op sommige werkvloeren. Werknemers die druk bezig zijn met puinruimen of geen vervoersmiddel meer hebben, kunnen werkloosheid wegens overmacht inroepen. Die mogelijkheid was eerst voorzien tot 31 augustus 2021, maar wordt nu verlengd tot 30 september 2021. Meer info vind je ook op de website van de RVA.

Opgelet! Aangepaste procedure voor werkgevers:
  • In de aangifte moet je in de rubriek 'opmerkingen' een duidelijke omschrijving van de omstandigheden vermelden. Bewijsstukken zijn niet nodig.
  • Werd er eerder een aangifte aanvaard tot en met 31 augustus, dan moet je een nieuwe aangifte doen voor de verlenging tot en met 30 september 2021.
Lees meer
Mantelzorgverlof uitgebreid van 1 naar 3 maanden
Termijnen treden op 1 september 2021 in werking
Sinds 1 september 2020 kunnen mantelzorgers mantelzorgverlof opnemen. Het ging toen om een maand voltijds mantelzorgverlof per zorgbehoevende, twee maanden in geval van gedeeltelijke onderbreking. De regering besliste om het verlof vanaf 1 september 2021 uit te breiden naar respectievelijk drie en zes maanden per zorgbehoevende persoon. Het maximum over de hele beroepsloopbaan blijft behouden, op zes (volledig) en twaalf maanden (gedeeltelijk).
Lees meer

Payrollville

footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
 
Wil je deze nieuwsbrief voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen