Ontdek onze nieuwe on demand webinars

Ruime keuze aan interessante sociaaljuridische topics

Travel and expense management

Wat is een on demand webinar?

Momenteel zet SD Worx Learning volledig in op `online learning`. HR- en sociaaljuridische topics kan je nu ook volgen via e-learnings, live webinars én on demand webinars. Wil jij weten wat een on demand webinar precies is? Bekijk dan deze video waarin het je precies wordt uitgelegd.

Ruime keuze aan sociaaljuridische topics

Overuren: wat zegt de wetgeving?

Overwerken, overuren en recup, het zijn alom bekende begrippen in onze maatschappij.De regelgeving rond de overuren is niet zo eenvoudig als het lijkt.

Tijdens deze webinar krijg je een duidelijk overzicht van de basisregels, waarmee jij aan de slag kan.

 • Jij krijgt het lesmateriaal
 • Je kan de webinar gedurende 6 maanden herbekijken
 • Duurtijd: 30 minuten
 • Prijs: € 115*

* Voor klanten sociaal secretariaat SD Worx. Prijs niet-klanten: € 145

Bekijk hier een preview van deze webinar

Bestel hier de on demand webinar: Overuren, wat zegt de wetgeving

Themaverloven

Je hebt sowieso al wel gehoord van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof. Maar hoe zit dit in elkaar? Hoe werkt het?

Door het kluwen aan regeltjes en uitzonderingen, geraken velen verloren in het ingewikkelde bos van tijdskrediet en themaverloven. In deze webinar focussen we op de themaverloven.

 • Jij krijgt het lesmateriaal
 • Je kan de webinar gedurende 6 maanden herbekijken
 • Duurtijd: 30 minuten
 • Prijs: € 115*

* Voor klanten sociaal secretariaat SD Worx. Prijs niet-klanten: € 145

Bekijk hier een preview van deze webinar

Bestel hier de on demand webinar: Themaverloven

Tijdskrediet

Je hebt misschien al gehoord van tijdskrediet om voor een kind te zorgen, of van het systeem van landingsbanen. Maar hoe zit dit in elkaar? Hoe werkt het?

Wat zijn de verschillen tussen tijdskrediet en themaverloven? In deze webinar leggen we de focus op het tijdskrediet.

 • Jij krijgt het lesmateriaal
 • Je kan de webinar gedurende 6 maanden herbekijken
 • Duurtijd: 30 minuten
 • Prijs: € 115*

* Voor klanten sociaal secretariaat SD Worx. Prijs niet-klanten: € 145

Bekijk hier een preview van deze webinar

Bestel hier de on demand webinar: Tijdskrediet

Vakantiegeld in dienst berekenen

Tijdens deze webinar krijg je een aantal basisprincipes mee over het vakantiegeld op vast loon, op variabel loon en het vakantiegeld voor een deeltijdse werknemer.

Tevens geven je nog enkele aandachtspunten mee.

 • Jij krijgt het lesmateriaal
 • Je kan de webinar gedurende 6 maanden herbekijken
 • Duurtijd: 30 minuten
 • Prijs: € 115*

* Voor klanten sociaal secretariaat SD Worx. Prijs niet-klanten: € 145

Bekijk hier een preview van deze webinar

Bestel hier de on demand webinar: Vakantiegeld in dienst berekenen

Vakantiegeld uit dienst berekenen

Wanneer werknemers uit dienst treden, heb je als werkgever een lijst van verplichtingen om af te werken.

Naast bijvoorbeeld een dimona uit dienst, pro rata eindejaarspremie, moet je voor bedienden die het bedrijf verlaten ook het vertrekvakantiegeld berekenen.

 • Jij krijgt het lesmateriaal
 • Je kan de webinar gedurende 6 maanden herbekijken
 • Duurtijd: 30 minuten
 • Prijs: € 115*

* Voor klanten sociaal secretariaat SD Worx. Prijs niet-klanten: € 145

Bekijk hier een preview van deze webinar

Bestel hier de on demand webinar: Vakantiegeld uit dienst berekenen

Occasioneel telewerken

Bijna 40% van de Belgische bedienden telewerkt minstens één dag per week en daarnaast werkt nog eens 7% sporadisch van thuis uit.

Wil je in jouw bedrijf een kader creëren om dit occasioneel telewerk in goede banen te leiden? Tijdens deze webinar bespreken we alleen het occasioneel telewerk.

 • Jij krijgt het lesmateriaal
 • Je kan de webinar gedurende 6 maanden herbekijken
 • Duurtijd: 30 minuten
 • Prijs: € 115*

* Voor klanten sociaal secretariaat SD Worx. Prijs niet-klanten: € 145

Bekijk hier een preview van deze webinar

Bestel hier de on demand webinar: Occasioneel telewerken

Structureel telewerken

Flexibiliteit wordt steeds belangrijker in onze evoluerende maatschappij.

Toch betekent telewerken ook het in acht nemen van enkele regels en afspraken waarmee je als werkgever rekening moet houden. Wil jij in jouw bedrijf ook structureel telewerk organiseren? Deze webinar gaat over het structurele telewerk dat op regelmatige basis door de werknemers wordt uitgevoerd.

 • Jij krijgt het lesmateriaal
 • Je kan de webinar gedurende 6 maanden herbekijken
 • Duurtijd: 30 minuten
 • Prijs: € 115*

* Voor klanten sociaal secretariaat SD Worx. Prijs niet-klanten: € 145

Bekijk hier een preview van deze webinar

Bestel hier de on demand webinar: Structureel telewerken

Alles over moederschapsrust, adoptie- & pleegzorgverlof

Deze webinar geeft je inzicht over alle regelgevingen rond doktersbezoek, moederschapsrust, de verlengingen hiervan tot aan de borstvoedingspauzes en geboorte-, adoptie- en pleegzorgverlof.

Deze webinar gaat over het structurele telewerk dat op regelmatige basis door de werknemers wordt uitgevoerd.

 • Jij krijgt het lesmateriaal
 • Je kan de webinar gedurende 6 maanden herbekijken
 • Duurtijd: 30 minuten
 • Prijs: € 115*

* Voor klanten sociaal secretariaat SD Worx. Prijs niet-klanten: € 145

Bekijk hier een preview van deze webinar

Bestel hier de on demand webinar: Moederschapsrust, adoptie- en pleegzorgverlof

Kostenvergoedingen

De kostenvergoeding: we hebben er allemaal al wel eens van gehoord, maar wordt het door jouw bedrijf wel correct toegepast?

Deze webinar geeft je een kader waarbinnen je het gebruik van de kostenvergoeding die jij toekent kan toetsen. Je zal te weten komen wat de mogelijkheden zijn en wat de valkuilen en aandachtspunten zijn.

 • Jij krijgt het lesmateriaal
 • Je kan de webinar gedurende 6 maanden herbekijken
 • Duurtijd: 30 minuten
 • Prijs: € 115*

* Voor klanten sociaal secretariaat SD Worx. Prijs niet-klanten: € 145

Bekijk hier een preview van deze webinar

Bestel hier de on demand webinar: Kostenvergoedingen

De decemberafrekening

De decemberafrekening… Bij het horen van het woord decemberafrekening zal je niet de enige zijn bij wie dit vragen oproept. Welke formules moet je gebruiken?

Waar moet je op letten? Waarom moet ik een decemberafrekening maken ‘net’ tijdens de drukke eindejaarsperiode? Allemaal vragen waar je tijdens deze webinar een antwoord op zal krijgen. Zodat je vlot door je decemberafrekeningen loopt en je werknemers met vragen te woord kan staan.

 • Jij krijgt het lesmateriaal
 • Je kan de webinar gedurende 6 maanden herbekijken
 • Duurtijd: 30 minuten
 • Prijs: € 115*

* Voor klanten sociaal secretariaat SD Worx. Prijs niet-klanten: € 145

Bekijk hier een preview van deze webinar

Bestel hier de on demand webinar: De decemberafrekening

Arbeids-overeenkomsten

Deze webinar over arbeidsovereenkomsten bestaat uit 3 hoofdstukken:

 1. De bijzondere arbeidsovereenkomst; zoals een vervangingsovereenkomst, een studentencontract en een interimcontract. Deze moeten aan specifieke voorwaarden voldoen. Bekijk hier een preview van dit hoofdstuk.
 2. De gewone arbeidsovereenkomst; wat is het onderscheid tussen een overeenkomst van onbepaalde duur en bepaalde duur of bepaald werk. Bekijk hier een preview van dit hoofdstuk.
 3. De vorm en inhoud van een arbeidsovereenkomst; denk daarbij aan het mondeling/schriftelijk karakter en de taal ervan. Maar ook de hiërarchie van de rechtsbronnen, het concurrentiebeding en scholingsbeding. Bekijk hier een preview van dit hoofdstuk.
 • Jij krijgt het lesmateriaal
 • Je kan de webinar gedurende 6 maanden herbekijken
 • Duurtijd: 30 minuten
 • Prijs: € 115*

* Voor klanten sociaal secretariaat SD Worx. Prijs niet-klanten: € 145

Bestel hier de on demand webinar: Arbeidsovereenkomsten

Arbeids-ongeschiktheid

Wat is een arbeidsongeval? Is elk ongeval op de werkvloer een arbeidsongeval? Wat is een beroepsziekte?

In deze webinar krijg je meer inzicht over de belangrijkste principes rond arbeidsongevallen en beroepsziekten.

 • Jij krijgt het lesmateriaal
 • Je kan de webinar gedurende 6 maanden herbekijken
 • Duurtijd: 30 minuten
 • Prijs: € 115*

* Voor klanten sociaal secretariaat SD Worx. Prijs niet-klanten: € 145

Bekijk hier een preview van deze webinar

Bestel hier de on demand webinar: Arbeidsongeschiktheid

Vlaams Opleidingsverlof

In deze webinar leer je alles over het systeem van educatief verlof, het VOV. Zo kan je correct en tijdig de nodige formaliteiten vervullen en een terugbetaling van het uitbetaalde loon ontvangen.

Meer info

 
 
 

Hou ons aanbod in de gaten, want ons assortiment wordt telkens uitgebreid