Warrants

 

Een leuke financiële extra bevordert de motivatie en betrokkenheid van je medewerkers. Maar betaal je hen een bonus, commissie of andere vorm van variabele beloning uit in cash, dan houden ze daar na belastingaftrek maar 40% netto van over. SD Worx is daarom voortdurend op zoek naar mogelijkheden om je verloningsbeleid te optimaliseren. Zo bewaar jij de controle over je kosten én houden je medewerkers netto meer over dan bij een uitbetaling in cash.

Travel and expense management

Maak het verschil voor jou én je medewerkers

Warrants vormen een aantrekkelijk alternatief beloningsinstrument. Anders dan bij een klassieke bonus in cash zijn ze als voordeel van alle aard - onder bepaalde voorwaarden - vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, zowel voor de werkgever als de werknemer. Een win-win voor beide dus.

Voordelen voor jouw organisatie

  • je kunt tot 35% extra nettoloon geven met hetzelfde budget;
  • je houdt je loonkosten onder controle;
  • iedereen komt in aanmerking: zowel management en kaderleden als arbeiders en bedienden;
  • je medewerkers kiezen zelf of ze instappen.

Wanneer kan je warrants toekennen?

Warrants kunnen worden ingezet:

  • binnen een bestaand bonussysteem of incentiveplan op lange termijn;
  • als uitzonderlijke bonus voor de werknemer, buiten elke verplichting om;
  • als individuele aanvulling op collectieve regimes (cao nr. 90 of winstpremie).