Download de whitepaper ‘Netwerkvorming tussen ziekenhuizen’

De invloed op uw HR-beleid

De Belgische ziekenhuiswereld is in volle (r)evolutie. Met haar ‘Plan van Aanpak’ van april 2015 stelde de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block duidelijk dat u structureler moet samenwerken met andere zorginstellingen. Door u te groeperen in netwerken kunt u immers tot een betere taakverdeling en zorgcoördinatie komen.

Leer meer over:

  • de optimalisatie van de organisatiestructuur na schaalvergroting: mogelijkheden en opportuniteiten;
  • de verschillende vormen van schaalvergroting en hun juridische impact;
  • de inwisselbaarheid van personeel: aspecten van cosourcing en werkgeversgroepering.

Download nu de whitepaper ‘Netwerkvorming tussen ziekenhuizen’

* verplichte velden