NL

Sociale Verkiezingen
met SD Worx

Voor een sociaal overleg in evenwicht

Beschrijving dienstverlening


In 2020 bestaat SD Worx 75 jaar. Vanaf de eerste sociale verkiezingen in 1950 geven we antwoorden op alle mogelijke juridische en praktische vragen uit diverse sectoren, en begeleiden we bedrijven bij de organisatie ervan, alsook bij hun sociaal overleg. Die jarenlange ervaring hebben we vertaald in oplossingen die werken, zoals in een online platform dat we zelf gebruiken om onze klanten te begeleiden of waarmee jij aan de slag kunt als je de touwtjes liever zelf in handen houdt.

Om je onderneming op de best mogelijke manier te helpen bij deze strikte en intensieve procedure, kun je kiezen tussen twee pakketten: “ Sociale verkiezingen – met Begeleiding” of “ Sociale verkiezingen – Doe-het-zelf”. Deze basispakketten kun je uitbreiden met extra producten en diensten.

Je persoonlijke offerte bevat een berekening van de prijs van deze basispakketten afgestemd op je bedrijfssituatie ( aantal werknemers en aantal te verkiezen organen). Je vindt er ook de prijzen voor de aanvullende diensten en producten.
Deze beschrijving maakt deel uit van je offerte.
Voor meer informatie, neem contact op met socialeverkiezingen@sdworx.com.

In beide gevallen kun je rekenen op een solide basis voor een sociaal overleg in evenwicht.

 

Pakket 1: Sociale verkiezingen – met Begeleiding

SD Worx begeleidt je stap voor stap doorheen de procedure

Je kiest de dag waarop je verkiezingen wil organiseren. Nadien begeleidt SD Worx je doorheen de volledige administratieve procedure die aan de verkiezingen vooraf gaat. Die procedure loopt van X-60 (december 2019) tot Y (de verkiezingsdag, in mei 2020). Vanaf medio oktober 2019 beginnen onze medewerkers je dossier voor te bereiden.

Ben je aangesloten bij het sociaal secretariaat van SD Worx, dan halen we de meeste gegevens op uit onze databank. Ben je niet bij ons aangesloten, dan vraag je zelf de gegevens op.
 

Download pdf van deze beschrijving

Wat zit er in dit pakket?

Persoonlijke begeleider

Een vaste contactpersoon volgt je dossier stap voor stap op. Hij/zij beheert je verkiezingskalender, voert het merendeel van de taken uit, en bezorgt je op het juiste moment de juiste documenten. Via hem of haar verneem je tijdig waar jij nog voor moet zorgen. Waarom we ook die taken niet overnemen? Omdat ze in je organisatie ter plaatse gebeuren of omdat jij alleen over de informatie beschikt.

Online dashboard

Dit is het zenuwcentrum van je verkiezingsprocedure, met centraal een handig overzicht van de taken die je zelf nog moet opvolgen, met een heldere uitleg en de precieze deadline. Verder vind je in dit online dashboard alle gegenereerde documenten, informatie bij elke procedurestap, berichten van je begeleider, nieuwsberichten over sociale verkiezingen, een antwoord op veel gestelde vragen, enz. Alles overzichtelijk en centraal op één plaats!

De communicatie met je persoonlijke begeleider loopt grotendeels via dit dashboard: uitwisseling van documenten in twee richtingen, controle door jou en/of je persoonlijke begeleider van elkaars input waardoor het risico op fouten kleiner wordt (vb. spelling van de namen op de stembiljetten).

Dit zijn de technische vereisten om dit online dashboard te kunnen gebruiken:

 • een stabiele internetverbinding,
 • een van volgende webbrowsers: Microsoft Edge, Internet Explorer 11+, Firefox 63+, Google Chrome 70+ of Safari 12+,
 • Microsoft Office 2007+,
 • een scherm met een minimale resolutie van 1280x800.
Mailalerts

Per dag ontvang je automatisch een mail met nieuwe taken, documenten of nieuwsberichten. Je kunt er dus zeker van zijn dat je geen enkel belangrijk moment of essentiële informatie zult missen.

Ingevulde documenten

Je persoonlijke begeleider zet de nodige documenten, lijsten en brieven op het juiste tijdstip en in de juiste taal (Nederlands, Frans, Duits, al dan niet met Engelse vertaling) voor je klaar in het dashboard. Jij bent verantwoordelijk voor het printen, uithangen of doorsturen naar de juiste instanties.

Nieuwsberichten

Telkens er nieuws over sociale verkiezingen te melden valt, krijg je als eerste deze informatie via onze berichten op het dashboard.

Juridische ondersteuning bij de verkiezingsprocedure

Je persoonlijke begeleider geeft een antwoord op al je praktische of juridische vragen over de verkiezingsprocedure, en dit zolang deze loopt. Die kunnen gaan over de verkiezingsdatum, technische bedrijfseenheid, aantal organen, leidinggevenden, kaderleden, betwistingen, kandidaten, kieslijsten, stopzettingen, kiescolleges en stembureaus, oproeping, stemming, verkiezingsuitslag, mandaten, bezwaren. Voor vragen die geen betrekking hebben op de eigenlijke verkiezingsprocedure, of waarvoor het nodig is dat we ter plekke samenzitten (zoals voor onderhandelingen met vakbonden of de redactie van cao’s), verwijst je persoonlijke begeleider je door naar onze legal consultants. Zij helpen je graag verder tegen betaling. Zie ‘ Bijkomend juridisch advies’ bij ‘Aanvullende diensten en producten’.

Praktijkgids Sociale verkiezingen 2020

In dit praktisch en juridisch naslagwerk vind je uitleg bij elke procedurestap. Zie’ Aanvullende diensten en producten’.

Opleidingspakket

Het pakket “Sociale verkiezingen – met Begeleiding” bevat een opleidingspakket van drie halve dagen, namelijk:

 1. De procedure vóór dag X
 2. De procedure van dag X tot dag Y
 3. De dag van de verkiezingen van A tot Z: voor secretarissen en voorzitters van het stembureau

 

Er kan telkens één medewerker deelnemen. Bijkomende deelnemers worden afzonderlijk aangerekend. Zie ook ‘Aanvullende diensten en producten’.

Rechtsbijstandsverzekering sociale verkiezingen

De normale rechtsbijstandsverzekering dekt geen geschillen in het kader van sociale verkiezingen. Daarom sluiten we een specifieke rechtsbijstandsverzekering voor sociale verkiezingen af, voor een tussenkomst in de erelonen van advocaten en gerechtskosten tot 5.000 EUR per geschil.

Stembiljetten

Stemmen op papier zorgt voor een enorme papierberg, de stembusgang duurt langer, en alle biljetten moeten manueel geteld worden. Daarom raden we je aan voor elektronisch stemmen te kiezen. Voor ons aanbod hierrond, zie ‘Aanvullende producten en diensten’.

Verkies je toch om te stemmen op papier, dan zal SD Worx stembiljetten drukken en leveren. We zorgen er ook voor dat je ze tijdig ontvangt, dat ze conform de regels zijn en volledig afgestemd op de verkiezingen van jouw bedrijf.

Voor de inrichting van het kieslokaal zorg je zelf: stemhokjes, potloden, een urne, enz.

Online tool verkiezingsresultaten

Met deze online tool maak je op de dag van de verkiezingen een berekening van de resultaten van de stemming: het aantal mandaten, de aanduiding van de effectieve en de plaatsvervangende leden.

Deze informatie wordt ook opgeslagen in je online dashboard zodat je er later nog op kunt terugvallen bv. bij het ontslag van één van de gemandateerden. De tool genereert ook het proces verbaal en de statistische fiche bestemd voor de overheid.

Ook als je kiest voor elektronisch stemmen kun je met deze tool de uitslag van je verkiezingen berekenen.

 

 

Pakket 2: Sociale verkiezingen – Doe-het-zelf

Voor de ervaren verkiezingscoördinator

Heb je behoorlijk wat ervaring in het coördineren en organiseren van sociale verkiezingen, en houd je de touwtjes liever zelf in handen, dan is ons Doe-het-zelfpakket de oplossing. SD Worx stelt je een online platform ter beschikking. Dit platform bevat een kalender die je doorheen de procedure loodst met in het dashboard een overzicht van je openstaande taken. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle taken. De toepassing genereert alle documenten en jij drukt ze af wanneer je ze nodig hebt.

Download pdf van deze beschrijving

 

Wat zit er in dit pakket?

Online platform

Je beheert zelf je verkiezingsprocedure met ons flexibel en taakgedreven online platform. Deze webtoepassing is overal en altijd beschikbaar, zonder installatie van software.

Als je aangesloten bent bij het sociaal secretariaat van SD Worx, dan kun je uit je payrollpakket een rapport genereren om de nodige gegevens in te lezen op het online platform. Ben je geen klant van het sociaal secretariaat van SD Worx, dan vraag je zelf je personeelsgegevens op en maak je gebruik van de Excel invoermodule.

Op je Dashboard – dit is het zenuwcentrum van je online platform en van je verkiezingsprocedure – vind je centraal een overzicht van de actieve taken, in chronologische volgorde en gebaseerd op je verkiezingskalender. Bij elke taak vind je een heldere uitleg en de precieze deadline. Je krijgt alleen procedurestappen en taken te zien die relevant zijn voor jouw dossier. Via dit dashboard kun je vlot doorheen de administratieve verkiezingsprocedure lopen, genereer je de documenten op het juiste moment en in de juiste taal (Nederlands, Frans en Duits), enz.

Verder vind je op je dashboard informatie bij elke procedurestap, nieuwsberichten over sociale verkiezingen, een antwoord op veel gestelde vragen, enz.

Dit zijn de technische vereisten om dit online platform te kunnen gebruiken:

 • een stabiele internetverbinding,
 • één van volgende webbrowsers: Microsoft Edge, Internet Explorer 11+, Firefox 63+, Google Chrome 70+ of Safari 12+,
 • Microsoft Office 2007+,
 • een scherm met een minimale resolutie van 1280x800.


Het online platform bevat een helpfunctie. Daarnaast krijg je korte video-instructies bij iedere belangrijke stap in de procedure en een technische opleiding van een halve dag voor één persoon over het gebruik ervan. Bijkomende deelnemers worden afzonderlijk aangerekend.

Helpdesk

Het Doe-het-zelfpakket is bestemd voor de ervaren verkiezingscoördinator die de touwtjes graag zelf in de hand houdt. Dit pakket bevat dan ook geen praktisch of juridisch advies. Heb je wel behoefte aan praktische en juridische ondersteuning bij de procedure, dan raden we je “Pakket 1: Sociale verkiezingen - met Begeleiding” aan.

Toch een juridische vraag?

Je kunt een beroep doen op de expertise van onze legal consultants door ook voor het pakket ‘bijkomend juridisch advies’ te kiezen. Zij helpen je graag verder, tegen betaling. Zie ‘ Bijkomend juridisch advies’ bij ‘Aanvullende diensten en producten’.

We voorzien wel een technische helpdesk die je verder helpt als de software je in de steek zou laten. Hier kun je dus alleen terecht met vragen over de toepassing, niet met praktische of inhoudelijke vragen over de procedure.

Mailalerts

Per dag ontvang je automatisch een mail met nieuwe taken, documenten of nieuwsberichten. Taken waarvan de deadline nadert of die je niet tijdig uitgevoerd hebt, worden gemarkeerd. Je kunt er dus zeker van zijn dat je geen enkel belangrijk moment of essentiële informatie zult missen.

Nieuwsberichten

Telkens er nieuws over sociale verkiezingen te melden valt, krijg je als eerste deze informatie via onze berichten op het dashboard.

Praktijkgids Sociale verkiezingen 2020

In dit praktisch en juridisch naslagwerk vind je uitleg bij elke procedurestap. Zie ‘Aanvullende diensten en producten’.

Online tool verkiezingsresultaten

Met deze online tool maak je de dag van de verkiezingen een berekening van de resultaten van de stemming: het aantal mandaten, de aanduiding van de effectieve en de plaatsvervangende leden.

Deze informatie wordt ook opgeslagen in je online dashboard zodat je er later nog op kunt terugvallen bv. bij het ontslag van één van de gemandateerden. De tool genereert ook het proces verbaal en de statistische fiche bestemd voor de overheid.

Ook als je kiest voor elektronisch stemmen, kun je met deze tool de uitslag van je verkiezingen berekenen.

 

 

 

Aanvullende diensten en producten

Je kunt onze pakketten “Sociale verkiezingen ─ met Begeleiding en Doe-het-zelf” uitbreiden met onderstaande diensten en producten. Bij voorkeur doe je dit bij het afsluiten van je overeenkomst, maar het kan ook later nog.

Download pdf van deze beschrijving

 
Elektronisch stemmen

Wij vinden stemmen op papier niet meer van deze tijd, en raden daarom e-voting aan. Het heeft voordelen voor zowel de werknemers, de vakbonden als voor je eigen hr-afdeling:

 • Minder administratie voor hr.
 • Je kunt rekenen op een hogere opkomst.
 • Je verkiezingsresultaten hebben een grote legitimiteit.
 • De stemgang neemt minder tijd in beslag.
 • De telling van de stemmen verloopt sneller en zonder fouten.
 • Vakbonden kunnen efficiënter controleren.
 • Je versterkt je imago van modern en ecologisch bedrijf.
 

Je kunt bij ons kiezen tussen twee partners voor elektronisch stemmen.

SD Worx staat in voor de opleiding over het gebruik van de e-voting software, helpt je verder met je vragen en indien je kiest voor “Sociale verkiezingen - met Begeleiding” ondersteunt je persoonlijke begeleider je telefonisch en per e-mail gedurende de stembusgang.

Elegio

Elegio, dat intussen deel uitmaakt van de AXI-familie, is de huidige marktleider in elektronisch stemmen bij sociale verkiezingen.

Zowel in 2012 als 2016 hebben honderden bedrijven succesvol hun verkiezing georganiseerd met dit systeem.

De Elegio-software werd specifiek ontwikkeld voor sociale verkiezingen, en biedt een veilige en transparante e-votingervaring. Om aan de stembusgang te kunnen deelnemen, moeten de kiezers zich identificeren of via hun elektronische identiteitskaart of via gebruikersnaam en paswoord. Getuigen kunnen het proces nauwkeurig opvolgen, en alle gegevens worden versleuteld bewaard. Als je zou kiezen voor een identificatie via de identiteitskaart, zijn er standaard ? kaartlezers inbegrepen.

Naargelang je SD Worx-verkiezingspakket, met Begeleiding of Doe-het-zelf, ontvang je of genereer je zelf een export voor elektronisch stemmen (Excel) die je vervolgens inleest in de software van Elegio. Je richt een stembureau in waar elektronisch gestemd kan worden, en laat je werknemers hun stem uitbrengen. Om na de stemming de verkiezingsuitslag te berekenen, kun je de output van de stemsoftware inlezen in onze verkiezingsresultatentool.

Meer informatie vind je op de website van Elegio zelf.

NIEUW: Assembly Voting

SD Worx heeft voor de verkiezingen van 2020 een exclusieve overeenkomst afgesloten met het Deense Assembly Voting. Deze speler heeft een ruime ervaring in Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk, en dit op het gebied van diverse soorten verkiezingen, zowel openbare als professionele (vb. vakbondsverkiezingen). Ze bieden e-voting aan sinds 2001.

De software werd aangepast aan de Belgische regels voor sociale verkiezingen, en SD Worx staat in voor de seal of approval.

Assembly Voting staat voor een eenvoudige, veilige en transparante manier van stemmen. Uiteraard met garantie van de anonimiteit. De identificatie van kiezers verloopt via gebruikersnaam en paswoord. De getuigen kunnen de voortgang van de stembusgang real-time op grafieken volgen en er wordt een gedetailleerd logboek bijgehouden. Hierdoor wisten ze het vertrouwen van onder meer de Scandinavische vakbonden te winnen.

Voordeel van deze oplossing: ze is volledig geïntegreerd met de SD Worx-pakketten voor sociale verkiezingen. Er hoeven dus geen gegevens geëxporteerd of ingelezen te worden. Dat gebeurt automatisch als de gegevens correct staan in je verkiezingsdashboard.

Lees hier een interview met de CIO van Assembly Voting over de voordelen van e-volting.

Op de website van Assembly Voting kan je kennis maken met onze Deense partner.

Deze infograph vat e-voting nog eens samen.

Stemmen per brief

Je bepaalt samen met de bestaande overlegorganen en indien van toepassing in overleg met je persoonlijke begeleider, of stemmen per brief noodzakelijk en/of nuttig is. Wettelijk is dit voorzien voor langdurig afwezigen of personeel dat vaak onderweg is, zoals handelsvertegenwoordigers.

In het kader van deze bijkomende dienstverlening bezorgt SD Worx je de nodige oproepingsbrieven en stembiljetten, klaar voor verzending (correct geplooid en gesorteerd, juiste omslagen, etiketten, gefrankeerde terugzendomslagen en instructies voor de werknemer). De kost van de eventuele aangetekende verzending is niet inbegrepen.

Bijkomend juridisch advies

Als je kiest voor het pakket met Begeleiding, dan kun je met juridische en praktische vragen over de verkiezingsprocedure terecht bij je persoonlijke begeleider, en dit tijdens de volledige procedure. Alle andere vragen (bv. over het opstellen van bedrijfsakkoorden, interventies ter plekke of vragen buiten de periode van de procedure) worden beschouwd als ‘Bijkomend juridisch advies’ dat afzonderlijk aangerekend wordt.

Als je kiest voor het Doe-het-zelfpakket, dan heb je geen persoonlijke begeleider aan wie je vragen over de procedure kunt stellen. Dit pakket is dan ook alleen geschikt voor bedrijven met medewerkers die zelf voldoende juridische kennis en ervaring hebben. De technische helpdesk die in het pakket inbegrepen is, beantwoordt enkel vragen over het gebruik van de softwaretoepassing die je ter beschikking krijgt, geen juridische vragen.
Heb je ad hoc toch een juridische vraag, dan kun je wel een beroep doen op onze legal consultants via ‘Bijkomend juridisch advies’ dat afzonderlijk aangerekend wordt.

Dit advies wordt in regie aangerekend, per begonnen kwartier. Voor de teller begint te lopen, word je hierover geïnformeerd.

Consultancy ter plaatse op de verkiezingsdag zelf

Een ervaren juridisch consultant komt op de dag van de verkiezingen (dag Y) naar je bedrijf om alles in goede banen te leiden. Hij/ zij zorgt ervoor dat de kiesverrichtingen zelf foutloos verlopen en helpt je bij het toewijzen van de mandaten.

Geschillenbegeleiding tot in de rechtbank

Wij kunnen je voor geschillen die verband houden met je sociale verkiezingen bijstaan tot in de rechtbank, en dit gedekt door je rechtsbijstandsverzekering (indien van toepassing). Onze legal consultants werken hiervoor intensief samen met een aantal gespecialiseerde advocatenkantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Op die manier houd je één professioneel aanspreekpunt mét kennis van je dossier sociale verkiezing.

Praktijkgids Sociale verkiezingen 2020

De ‘Praktijkgids Sociale Verkiezingen’, een uitgave van SD Worx en Larcier Business, is toe aan zijn 5de editie. De juridische expertise en de praktische oplossingen zijn innoverend, ondersteund door research én beproefd tegelijk.

De auteurs belichten ook de praktische kant van de verkiezingsprocedure, los van het keurslijf van de verkiezingskalender. Ze doorspekken de tekst met markante rechtspraak, handige tips, en korte en heldere samenvattingen.

Ondernemingen die erin slagen de sereniteit te bewaren tijdens de procedure, beginnen met een voorsprong aan vier jaar constructief sociaal overleg. Daarom gaan de auteurs ook in op onderwerpen als kieskoorts en de werking van de overlegorganen.

Matthias Jacxsens is legal consultant bij SD Worx. Jan Vanthournout is legal manager bij SD Worx en is als academisch consulent verbonden aan de Vakgroep Sociaal Recht van de UGent.
Ze begeleiden dagelijks bedrijven bij hun personeelsbeleid en vooral bij sociale verkiezingen, herstructureringen en sociale onderhandelingen.

Dit boek, dat in het Nederlands en het Frans bestaat, is een onmisbare handleiding voor het vlotte verloop van de sociale verkiezingen in iedere onderneming.

Opleidingspakket

Ons opleidingspakket bestaat uit drie halve studiedagen, regionaal georganiseerd:

 1. De procedure vóór dag X,
 2. De procedure van dag X tot dag Y,
 3. De dag van de verkiezingen van A tot Z: voor secretarissen en voorzitters van het stembureau.


In pakket 1 “Sociale verkiezingen – met Begeleiding” is de inschrijving van één medewerker voor de drie halve studienamiddagen inbegrepen. Daarnaast kun je altijd bijkomende deelnemers inschrijven.

In het kader van “Sociale verkiezingen – Doe-het-zelf” is er geen opleidingspakket inbegrepen, en kies je zelf of en hoeveel deelnemers je inschrijft.

Je ontvangt tijdig een uitnodiging om de concrete data en locatie vast te leggen.

Incompany: Het is ook mogelijk om deze opleidingen voor meerdere personen in je bedrijf te organiseren. Zeker voor de derde opleiding, bestemd voor secretarissen en voorzitters van het stembureau, kan dit interessant zijn.

 

 

Je persoonlijke offerte bevat een berekening van de prijs van deze basispakketten afgestemd op je bedrijfssituatie ( aantal werknemers en aantal te verkiezen organen). Je vindt er ook de prijzen voor de aanvullende diensten en producten.
Deze beschrijving maakt deel uit van je offerte.
Voor meer informatie, neem contact op met socialeverkiezingen@sdworx.com.