Ondersteuningsaanbod coronapremie

Sinds 1 augustus mag je de coronapremie toekennen. Deze toekenning kan geregeld worden in een collectieve overeenkomst (CAO) op sectoraal of ondernemingsvlak. Dit is niet altijd het geval, bv. bij afwezigheid van een vakbondsafvaardiging, dan kan dit met een individuele overeenkomst die je sluit met al jouw werknemers. Laat de administratieve rompslomp en communicatie echter geen drempel zijn om jouw werknemers dit aanbod te doen.

Vraag een offerte aan

Travel and expense management

De feiten op een rij

De regering besliste dat bedrijven die tijdens de coronacrisis goed gepresteerd hebben hun medewerkers kunnen belonen met een coronapremie van maximaal 500 euro en dit in de vorm van consumptiecheques. Het doel: extra koopkracht creëren voor jouw werknemers, alsook de lokale economie te ondersteunen. De oorspronkelijke lijst van handelaars werd dan ook uitgebreid. De premie is zowel sociaal als fiscaal interessant. Je betaalt enkel een werkgeversbijdrage van 16,5% en bovendien is de premie volledig aftrekbaar als beroepskost.

In heel wat sectoren zitten vakbonden en werkgever in de laatste rechte lijn naar een sociaal akkoord voor de periode 2021-22. Soms is daar ook voorzien in de toekenning van een coronapremie. Indien dit niet het geval is kan je als werkgever de coronapremie toch nog toekennen op basis van individuele overeenkomsten met iedere werknemer. Dit kan ook voor werknemers die niet onder de cao vallen (bijv. kaderleden in sommige sectoren). Bij zulk individueel addendum komt dan heel wat administratie en opvolging kijken, dit kunnen wij voor jou uit handen nemen!