SD Worx. For life. For work. SD Worx
SD Worx Opleidingen
Geachte mevrouw, geachte heer,

Hieronder nieuwsflash #13 die we zonet verstuurden naar onze kmo-klanten. Daarin onder meer de nieuwe meldingsplicht van corona-werkloosheid aan de betrokken medewerker(s), en een verscherpte controle op de naleving van coronamaatregelen. Nog vragen? Laat het ons weten, we helpen u graag verder.

Vriendelijke groeten,
Uw accountmanager
___________________________________________
10/07/2020
Beste klant,

Hot topic in alle media: landen of regio’s worden groen, oranje en rood. De boete en straffen bij niet-naleving van de verplichte quarantaine is zelfs al bekend. Maar zodra je dieper graaft, komen vele vragen bovendrijven. Hoe volg je dit als werkgever op? Kun je een medewerker verbieden om naar een oranje zone te reizen? Als een werknemer verplicht in quarantaine gaat maar niet kan telewerken, kun je dan nog een beroep doen op corona-werkloosheid? En als hij niet in quarantaine gaat, kun je hem aansprakelijk stellen als hij collega’s besmet? … Zoals altijd gaan we achter alle antwoorden en nuances aan. In onze volgende newsflash gaan we hier uitgebreid op in. 

In deze editie van de newsflash vind je:  
  1. de nieuwe meldingsplicht van corona-werkloosheid aan je betrokken medewerker(s);
  2. de nieuwe kiesdata van de sociale verkiezingen, de vragen van de NAR naar meer flexibiliteit bij de praktische organisatie ervan én de versoepeling van e-voting;
  3. de verscherpte en uitgebreide controle op de naleving van de coronamaatregelen; 
  4. de verplichting om een ‘prikklok’ te installeren;
  5. en het corona-ouderschapsverlof: het antwoord op veelgestelde vragen.
Alle info makkelijk terugvinden? Voeg onze coronapagina en onze FAQ toe aan je favorieten. 

Je kunt altijd op ons rekenen voor een persoonlijke toelichting, concreet advies en werkbare oplossingen. Neem contact op met je vaste aanspreekpunt of via het kmo-kantoor in je regio. #StayConnected

 
Meldingsplicht corona-werkloosheid aan medewerker(s)
Anders ben je gewoon loon verschuldigd
De regering nam bijkomende maatregelen ter ondersteuning van werknemers die tijdelijk werkloos zijn wegens corona. Deze extra formaliteit springt in het oog: als je voor het eerst corona-werkloosheid invoert of het aantal dagen corona-werkloosheid verhoogt, volstaat het vanaf 13 juli 2020 niet langer om de ASR 5 op het einde van de maand door te sturen. Je moet ook een individuele melding van de corona-werkloosheid sturen naar de betrokken werknemer(s). Dat mag via de telefoon, maar schriftelijk is beter. Want als er nadien een dispuut opduikt en je kunt niet aantonen dat je je meldingsplicht hebt volbracht, moet je gewoon loon uitbetalen voor de dagen corona-werkloosheid. Lees hier meer
 
Nieuwe kiesdata sociale verkiezingen
NAR vraagt om grotere flexibiliteit bij de praktische organisatie
Een KB moet het nog bekrachtigen, maar allicht mag je tussen 16 en 29 november 2020 een nieuwe kiesdatum prikken voor de uitgestelde sociale verkiezingen. De Nationale Arbeidsraad vraagt uitdrukkelijk om meer flexibiliteit te mogen inbouwen in dat KB. Lange rijen wachtenden en grote groepen in kleine ruimtes staan nu eenmaal haaks op social distancing en andere coronamaatregelen. Een aangepaste uurregeling kan al soelaas brengen, maar misschien is nu ook e-voting een alternatief?
Lees meer 
 
Versterking controle op coronamaatregelen
Opgelet: aangescherpte waakzaamheid bij alle inspecteurs 
Normaal gaat de Sociale Inspectiedienst Welzijn van de FOD WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) op pad om te controleren of alle coronamaatregelen zoals social distancing worden gerespecteerd. Sinds 3 juli 2020 kregen ook andere inspectiediensten – onder meer van de FOD Sociale Zekerheid – die bevoegdheid én opdracht. Aan inbreuken hangen zware sancties vast. Lees hier mee
Speel op zeker: boek je legal scan
Met een legal scan stoom je je onderneming klaar voor een inspectiebezoek. Onze consultant neemt alle documenten door en stelt de vragen die ook een sociaal inspecteur zou stellen. 
Boek je legal scan 
 
Ben je vanaf nu écht verplicht om een ‘prikklok’ te hebben?
Zo eenvoudig is dat niet …
Een arrest van het Europese Hof van Justitie stelde op 14 mei 2019 dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat de minimale rusttijden en de maximale arbeidsduur worden gerespecteerd. Nu volgt een arrest van het Arbeidshof van Brussel dat: een ontslagen werkneemster krijgt haar overuren uitbetaald, ook al kan ze die niet bewijzen. De werkgever moet een objectief en betrouwbaar tijdsregistratiesysteem hebben, zo luidde het. 
Volgens de Belgische wetgeving is tijdsregistratie alleen verplicht bij glijdende uurroosters en afwijkende deeltijdse roosters. Maar dit arrest kan wel een precedent scheppen. Belangrijk is dat men in deze uitspraak de bewijslast bij de werkgever legt. Heb je geen objectief en betrouwbaar systeem om de arbeidsduur van je medewerkers op te volgen, dan zet je jezelf in een zwakkere positie als er discussie ontstaat. In deze concrete zaak kon de werkgever geen objectiveerbare opvolging van de arbeidstijd voorleggen. Daarom legde de rechtbank de bal bij hem, om aan te tonen dat de beweerde overuren niét gepresteerd waren. 
Betekent dit dat de prikklok voortaan verplicht is? Dat is nog onduidelijk, en moet geval per geval bekeken worden. Maar je doet er zeker goed aan om je arbeidsorganisatie door te lichten op dat vlak en in kaart te brengen hoe je medewerkers hier tegenover staan. Goede richtlijnen over zaken als deconnecteren en welke arbeidsprestaties je als werkgever van je medewerkers verwacht, zijn belangrijk. 
Vragen over je arbeidsduur? We helpen je graag 
 
Geen Vlaamse aanmoedigingspremie bij corona-ouderschapsverlof
Informeer je medewerker(s)
De federale regering riep het zogeheten coronaverlof in het leven om de hectische combinatie van thuiswerken en de zorg voor jonge kinderen enigszins te verlichten. Deze mogelijkheid kwam bovenop het gewone ouderschapsverlof. En om deze coronasteunmaatregel maximaal te stimuleren, lag de uitkering bij het coronaverlof 25% hoger. Maar net daarom besliste de Vlaamse regering om géén aanmoedigingspremie toe te kennen bij het corona-ouderschapsverlof zoals dat wél het geval kan zijn bij het gewone ouderschapsverlof. Dat is geen nieuwe beslissing – zoals de media doen vermoeden – zo lag het al vast in de wet. Werknemers die zijn tewerkgesteld in het Vlaams Gewest of in de Vlaamse social profit onderzoeken bijgevolg maar beter of een gewoon ouderschapsverlof niet voordeliger is.
Lees meer 
 
Workshops sociaal jurdische acutaliteit
Privacy        Disclaimer        Rechtspersonen
SD Worx. For life. For work.