SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier
SD Worx
29/07/2021
Beste klant,

21 juli luidt traditioneel een periode van politiek reces in. Maar relevant nieuws blijven we hier uiteraard met je delen. Zo geven we al mee dat het uitgebreide rouwverlof geldt sinds 25 juli 2021 en dat je vanaf 1 augustus de coronapremie kunt toekennen.

Verder lees je in deze newsflash dat:

 1. de beslissing is genomen rond de extra vrijwillige relance-uren;
 2. de Nationale Arbeidsraad het eens is geraakt over o.a. eindeloopbaan, SWT en verhoging minimumlonen;
 3. de sociale inspectie in augustus neerstrijkt in de grootsteden;
 4. tijdelijke werkloosheid wordt uitgebreid voor de slachtoffers van de waterschade
 5. giften aan door waterellende getroffen medewerkers fiscaal gunstig worden behandeld
 6. #durftevragen: “Kan ik in het arbeidsreglement spelregels voorzien rond opname van vakantie?”.
120 extra vrijwillige overuren voor alle sectoren
Relance-uren zijn een feit
Er was al sprake van, maar nu is het beslist: het aantal corona-overuren voor de cruciale sectoren wordt uitgebreid naar alle sectoren onder de noemer van ‘relance-uren’. Dit is een relatief eenvoudige en voordelige manier om snel flexibeler te kunnen werken, op voorwaarde dat je werknemer schriftelijk akkoord ging vóór het presteren van de extra uren. Op deze 120 extra overuren betaal je geen overloontoeslag, RSZ en bedrijfsvoorheffing. Deze bijkomende uren kunnen worden gepresteerd en uitbetaald in de tweede helft van 2021 en in 2022 en komen bovenop het wettelijke basiscontingent van 100 vrijwillige overuren. 

Werkgevers uit de cruciale sectoren mogen dit jaar maar één keer gebruikmaken van dit bijkomend saldo. Zij moeten het aantal gepresteerde vrijwillige corona-overuren in 2021 aftrekken van de relance-uren in 2021. In 2022 hebben zij wel recht op een nieuw saldo van 120 relance-uren. 

De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli tot en met 31 december 2022. In afwachting van de wettelijke uitwerking van deze regeling, aanvaarden de FOD WASO en de RSZ dat deze maatregel van de relance-uren nu al toegepast wordt.

Naast de relance-uren wordt ook het aantal fiscaal gunstige overuren opnieuw opgetrokken van 130 naar 180. Dit verhoogd plafond geldt voor alle sectoren van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023. Voor de horeca blijft de bovengrens 360 uren. 

Meer details en formaliteiten lees je in dit Ella-bericht. Vragen hierover? Contacteer je payrollconsulent.
Nationale Arbeidsraad sluit kadercao’s eindeloopbaan, SWT en verhoging minimumlonen  
Ook het ‘bijna-IPA’ krijgt nu vorm
Vlak voor het zomerreces raakten de sociale partners het eens over 5 hete hangijzers in het loondebat: SWT, landingsbanen, minimumlonen, aanvullend pensioen en economische werkloosheid bedienden. 

Dit zijn de hoofdlijnen: 
 • Vanaf 1 juli 2021 stijgen de leeftijdsgrenzen en het aantal jaar beroepsverleden dat de werknemer moet bewijzen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
 • De leeftijdsgrens voor uitkeringen voor een landingsbaan daalt van 57 naar 55 jaar voor de periode 2021-2023. Deze verlaging geldt zowel voor een 1/5-vermindering als een halftijdse landingsbaan. 
 • Het bruto intersectoraal minimumloon stijgt stapsgewijs vanaf april 2022.
 • Vanaf 2023 dient minstens 0,1% van de loonmarge om het onderscheid in de aanvullende pensioenen tussen arbeiders en bedienden weg te werken.
 • De vereenvoudigde procedure om economische werkloosheid bedienden aan te vragen wordt verlengd tot midden 2023.
Lees meer
Sociale flitscontroles in de grootsteden
Bereid je voor met een legal scan
Ook tijdens de zomermaanden zijn de sociale inspectiediensten op pad. In augustus vinden er controles plaats in de grootsteden Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Deze controles richten zich niet op een specifieke sector maar op ernstige en georganiseerde sociale fraude, zoals werkomstandigheden die ingaan tegen de menselijke waardigheid, domiciliefraude, misbruik van vennootschapsstructuren of ondergrondse economie. Goed om te weten: in deze coronatijden kunnen de sociaal inspecteurs ook nagaan of de voorzorgsmaatregelen tegen corona worden gerespecteerd. 

Wil je op zeker spelen? Boek dan een legal scan. Onze consultant neemt alle documenten door en stelt de vragen die ook een sociaal inspecteur zou stellen. Zo krijg je zicht op de juridische en fiscale valkuilen en kun je tijdig bijsturen.
Tijdelijke werkloosheid overmacht voor slachtoffers van noodweer
Nog zeker tot 31 juli 2021 via vereenvoudigde procedure
De federale regering besliste dat werknemers die zwaar getroffen zijn door de wateroverlast, tijdelijke werkloosheid overmacht kunnen inroepen wegens die uitzonderlijke omstandigheden. Die steunmaatregel komt er om een nieuwe woning te zoeken, schoonmaak- of herstellingswerken te regelen, een schadedossier in orde te brengen of alternatieve vervoermiddelen te vinden. De getroffen werknemers behouden 70% van hun loon en krijgen een supplement van 5,63 euro per dag. Je kunt voor hen tijdelijke werkloosheid overmacht aanvragen tot 15 augustus 2021. Nog zeker tot 31 juli 2021 kan dit via een vereenvoudigde procedure.  

Hoe je te werk gaat, lees je in dit Ella-artikel.
Een golf van solidariteit voor medewerkers die door watersnood zijn getroffen
Wat is het fiscale statuut van een gift?
Door de overstromingsramp verloren velen al hun bezittingen. Wil je als werkgever getroffen medewerkers een financieel duwtje in de rug geven? Hier moet je fiscaal rekening mee houden: 

1. Het geschonken bedrag is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen zolang je handelt uit vrijgevigheid. Met andere woorden: je werknemer had geen recht op die som op basis van een bestaande policy of cao en het gaat ook niet om verdoken loon of een bonus. 

2. Je werknemer betaalt op dit bedrag geen belastingen. De fiscus beschouwt zo’n gift immers niet als loon, maar als een ‘sociaal voordeel’. Voorwaarde is wel dat de schenking werkelijke kosten dekt die niet eerder door de verzekering werden vergoed.   

3. De gift die als een sociaal voordeel wordt beschouwd, is een ‘verworpen uitgave’. Ze is dus niet aftrekbaar als beroepskosten in de vennootschapsbelasting.

Wat je ook doet – een gift, renteloze lening of schenking in natura – we raden aan om de eenzijdige donatie altijd schriftelijk vast te leggen. Bij een hoger bedrag is het zelfs zinvol om aan je werknemer een schadeattest (van de gemeente of verzekeraar) te vragen dat de omvang van de schade bewijst. 
#durftevragen: “Kan ik in het arbeidsreglement spelregels voorzien rond opname van vakantie?”
SD Worx-expert Isabelle Cornelis legt uit wat mogelijk is
Isabelle: “Vaak maken collega’s informeel verlofafspraken onder elkaar. Dat kan perfect, maar om discussies achteraf te vermijden, formaliseer je dit beter. Duidelijke afspraken rond minimumbezetting, een beurtrolsysteem of opnamemodaliteiten zorgen ervoor dat je onderneming kan blijven draaien terwijl je werknemers hun vakantie kunnen opnemen zoals zij dit wensen.  

Ook kun je in het arbeidsreglement een periode van collectief verlof vastleggen of bepalen dat een aantal vakantiedagen moet worden opgenomen vóór een welbepaalde datum. Vermeld ook hoe je medewerkers vakantie moeten aanvragen en hoe het goedkeuringsproces verloopt. Bots je deze zomer tegen planningsproblemen aan, leg dan nieuwe verlofregels vast voor volgend jaar. Zo weten werknemers tijdig waar ze aan toe zijn.”

Payrollville

footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar %%email%%.
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash corona.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen