SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier
SD Worx
Newsflash
16 december 2021
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste klant,

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona en voor de opvang van de kinderen, het vaccinatieverlof en de cao over het aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis krijgen een verlenging. Daarnaast komt er vanaf volgend jaar een uitgebreidere meldplicht voor de aangifte van onkostenvergoedingen en worden bedrijfswagens verbonden aan privégebruik meer belast. Met deze newsflash ben je terug helemaal mee met de laatste hr-ontwikkelingen. 
Actua
Verlengingen in het kader van corona 
 
Nieuwe spelregels voor onkostenvergoedingen vanaf 2022
 
Bedrijfswagens op fossiele brandstof opnieuw duurder
 
Nieuwe sectorakkoorden: een overzicht
 
 
Verlengingen in de strijd tegen corona
3 belangrijke beslissingen
1. Coronawerkloosheid 
De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona wordt verlengd tot 31 maart 2022. Dit geldt ook voor overmacht omwille van opvang van kind en voor overmacht omwille van quarantaine als telewerk onmogelijk is. De verschillende scenario’s van coronawerkloosheid vind je in ons schema terug. 

2. Vaccinatieverlof 
Het bestaande vaccinatieverlof wordt verlengd tot 30 juni 2022. Dat vaccinatieverlof kan je medewerker ook opnemen om zijn minderjarige kind te begeleiden naar het vaccinatiecentrum. De formaliteiten volgen de bestaande regeling voor het betaalde vaccinatieverlof:
  • Recht op afwezigheid met behoud van normaal loon is beperkt tot de tijd die nodig is voor de vaccinatie inclusief de verplaatsingstijd naar het vaccinatiecentrum.
  • De afwezigheid boek je als werkgever als klein verlet.
3. Telewerk
De cao nr. 149 die sinds januari 2021 het aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis regelt, wordt verlengd tot en met 31 maart 2022. Dat beslisten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR). Werkgevers met een telewerkbeleid op basis van die cao kunnen dus die regels verder blijven toepassen voor het eerste kwartaal van 2022. Werkgevers die nog geen eigen structureel telewerkbeleid voor onbepaalde duur hebben, kunnen dit uiteraard nog altijd uitwerken. 

Wil je telewerk een structurele plaats geven in je organisatie?
Reken op onze deskundige begeleiding of ga zelf aan de slag met ons ‘doe-het-zelf’-pakket. Hierin gidsen we je door alle spelregels van afstandswerken zodat je perfect weet wat er wel én niet kan.
Ik bestel de toolkit telewerken
 
Aangifte onkostenvergoedingen verstrengt vanaf 2022 
Ontdek de nieuwe spelregels
Vandaag geven heel wat werkgevers een forfaitaire of werkelijke onkostenvergoeding. Doordat ze voor jou als werkgever fiscaal aftrekbaar zijn, moet je ze vermelden op de fiscale fiche 281.10. Vanaf 1 januari 2022 geldt er een aangifteplicht voor die onkostenvergoedingen. Concreet: vanaf dan moet je het volledige bedrag van alle – zowel forfaitaire als werkelijke – kostenvergoedingen vermelden in de rubriek ‘diverse inlichtingen’. Lees meer in onze blog. 

Wat moet je in welk scenario vermelden vanaf 2022? 
  1. Terugbetaling op basis van werkelijke en bewezen kosten  (facturen, parkeer- en btw-bonnetjes enz.): vermelding 'JA-bewijsstukken', maar vanaf dan ook het bedrag.
  2. Terugbetaling van forfait op basis van ernstige en met elkaar overeenstemmende normen (verblijfskosten dienstreizen enz.): vermelding 'JA-ernstige normen', maar vanaf dan ook het bedrag.
  3. Terugbetaling van forfait, maar niet op basis van ernstige normen: net zoals in 2021 moet je het terugbetaalde bedrag vermelden.
Hoe je werk maakt van een goed doordacht onkostenbeleid in 2022? 
Ontdek de 5 cruciale stappen

In onze sessie op 10 februari maken we je wegwijs in het opzetten van een correct onkostenbeleid. Of ga zelf aan de slag met onze toolkit ‘onkostenvergoeding’.
Ik bestel de toolkit onkostenvergoedingen
 
Bedrijfswagens op fossiele brandstof opnieuw duurder
CO2-referentie-uitstoot daalt, dus belasting stijgt
Als je als werkgever een bedrijfswagen toekent aan je werknemer die de wagen ook voor privédoeleinden gebruikt, dan wordt dit als een belastbaar voordeel van alle aard (VAA) beschouwd. Ook bedrijfsleiders betalen hier belastingen op.  

We berekenen dit voordeel op basis van een specifieke formule met o.a. de CO2-coëfficiënt. Aangezien het wagenpark ieder jaar groener wordt, zal de CO2-referentie-uitstoot – gebaseerd op het gemiddelde van de nieuw ingeschreven wagens – opnieuw fors dalen in 2022. Bijgevolg zullen werknemers met een bedrijfswagen op fossiele brandstof hogere belastingen moeten betalen op het voordeel van alle aard. Op elektrische wagens heeft deze CO2-coëfficiënt uiteraard geen invloed. Lees meer in dit Ella-bericht. 

Wat zijn de gevolgen voor werkgevers? 
Niet enkel het belastbaar VAA, verbonden aan het privégebruik van de bedrijfswagen, maar ook de bijkomende verworpen uitgaven stijgen. Deze bedragen 17% van het belastbaar VAA in hoofde van de werknemer (vóór aftrek eigen bijdrage) wanneer je als werkgever niet tussenkomt in de brandstofkosten verbonden aan het privégebruik en 40% van het belastbaar VAA wanneer je dat wel doet. 

Moet ik als werkgever actie ondernemen?
Wij passen de nieuwe waarden automatisch toe vanaf 2022 in onze berekeningen. Als SD Worx-klant hoef je dus niets te doen.
 
Tal van nieuwe sectorakkoorden
Check de sectorfiche op Ella
Er zijn nieuwe sectoronderhandelingen met een positieve uitkomst. De sociale partners bereikten ook een sectoraal akkoord voor PC 100, PC 104, PC 105, PC 110, PC 115, PC 115.03, PC 115.09, PC 120.03, PC 125.01, PC 125.02, PC 125.03, PC 130, PC 133, PC 142.01, 142.03, PC 216, PC 219, PC 224, PC 306, PC 310, PC 320, PC 324 en PC 326.

Zodra jouw sector een akkoord sluit, vind je dit onder de sectorfiches op Ella. Meld je aan via mysdworx en kies ‘Ella’ (deze toepassing is enkel beschikbaar voor klanten van het sociaal secretariaat). Ga naar de rubriek ‘Lonen en premies’ en klik door naar ‘Sectorakkoord’. Je vindt er het protocolakkoord met een overzicht van de gemaakte afspraken. Zodra alle details bekend zijn, lichten we de krachtlijnen per topic toe onder de respectievelijke rubrieken.

Actie nodig?
De protocolakkoorden zullen finaal uitmonden in cao’s. Moet je actie ondernemen – wordt bijvoorbeeld beslist om een coronapremie verplicht te maken – dan ontvang je hiervoor een specifieke communicatie per mail.

Nog vragen? Check onze payroll-FAQ of neem contact op met je payrollconsulent.
 
Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Dialogue Icon   Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Corona-FAQ   Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar %%email%%.
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen