SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier
SD Worx
Newsflash
14 januari 2022
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste klant,

2021 was opnieuw niet het makkelijkste jaar – om evidente redenen. Maar de energie waarmee zo veel klanten alles op alles zetten om hun bedrijf door onbekend vaarwater te navigeren, maakte grote indruk. We zagen tal van mooie voorbeelden van kracht, flexibiliteit en veerkracht. Zozeer zelfs dat de vonk oversloeg naar iedereen hier bij SD Worx. Het inspireerde onze Best wishes-campagne, waarmee ook jij je samenwerking met collega’s, partners en anderen kunt vieren. Wij wensen jou alvast een gelukkig en gezond 2022 met hernieuwde energie en enthousiasme. 

Ook in dit nieuwe jaar staan we je graag weer bij met raad en daad. In deze eerste newsflash van het jaar krijg je onder meer een overzicht van enkele belangrijke nieuwe en verlengde hr-regels in 2022, de impact van het gewijzigde quarantainebeleid en de aankondiging van de controleactie op bezoldigingen voor bedrijfsleiders.
Actua
Vooruitblik op 2022 door de sociaaljuridische bril 
 
Meestgestelde vragen over het nieuwe quarantaine- en testbeleid
 
Controleactie bezoldigingen voor bedrijfsleiders 
 
Meer flexibiliteit voor overuren in de bouwsector
 
Forfaitaire waardering VAA elektriciteit en verwarming aan banden
 
Nieuwe sectorakkoorden: een overzicht 
 
Inspiratie
Wordt 2022 de doorbraak van elektrische wagens en laadstations?
 
#durftevragen: “Hoe moet ik in 2022 kosten eigen aan de werkgever vergoeden en rapporteren?”
 
Wat brengt 2022 op het vlak van hr? 
We kijken vooruit door onze sociaaljuridische bril
De aanhoudende coronacrisis zorgt onvermijdelijk voor onvoorspelbare situaties en snel veranderende regelgeving. Zie je door de bomen het bos niet meer? Hierbij een overzicht van wat al zeker is vanaf 1 januari 2022. Vele nieuwe regels zagen het licht op 1 januari 2022, maar ook enkele bestaande regels kregen een verlenging. Zo ontdek je in onze uitgebreide blogpost onder meer de verhoogde onkostenvergoeding voor structureel telewerk, het nieuwe belastingstatuut voor expats en de verlenging van de innovatiepremie.
Ontdek de nieuwigheden in 2022
 
Gewijzigd quarantaine- en testbeleid 
Wat is veranderd en met welke pertinente vragen zitten werkgevers? 
Sinds maandag 10 januari is een nieuw quarantaine- en testbeleid van kracht: 
  • Bij een hoogrisicocontact hangt de quarantaineperiode af van de timing van de laatste prik of booster en de opvolging met zelftesten. Voor wie niet gevaccineerd is, verandert er niets.
  • PCR-testen dienen enkel nog om besmettingen vast te stellen. Zelftesten worden ingezet om uit quarantaine te komen. 
  • De isolatieperiode na een positief testresultaat wordt ingekort van 10 naar 7 dagen. ​​​​
Heb je medewerkers zonder telewerkbare functie die in quarantaine moeten? Ons schema over coronawerkloosheid zet je op weg! 

Wat zijn de 3 meestgestelde vragen van werkgevers?
  1. Moet mijn werknemer in quarantaine als hij al zijn boosterprik heeft gehad? En wat moet hij doen bij symptomen of een positieve zelftest?
  2. Wat als de quarantaine- of isolatieperiode (gedeeltelijk) samenvalt met geplande vakantiedagen? 
  3. Wat als mijn werknemer positief test bij zijn terugreis? 
Lees het antwoord op deze veelgestelde vragen
 
Controleactie bezoldigingen bedrijfsleiders 
Sancties volgen bij niet-naleving van wetgeving
Sommige ondernemingen storten geen of te weinig bedrijfsvoorheffing voor de bezoldigingen die zij uitbetalen aan hun bedrijfsleiders. In de loop van 2022 zal de FOD Financiën een controleactie opzetten en niet-naleving sanctioneren. Check tijdig of je de wetgeving correct naleeft, zo kom je niet voor verrassingen te staan.

De regels kort op een rij: 
  • Aan natuurlijke personen die de functie van bedrijfsleider uitoefenen moet de onderneming de bedrijfsvoorheffing storten binnen de 15 dagen na het einde van de maand of trimester van uitbetaling of toekenning. 
  • Daarenboven moeten de bezoldigingen vermeld worden op fiche 281.20 die enkel voor natuurlijke personen geldt. Hetzelfde geldt in het geval van de winstverdeling aan bedrijfsleiders. 
  • De deadline om dit in te dienen bij Belcotax-on-web ligt op 1 maart van het jaar na het jaar van de toekenning. 
We raden aan om met ons of met jouw boekhouder contact op te nemen. Samen gaan we dit voor jou na en kunnen we je verder begeleiden indien nodig. 
 
Versoepeling fiscaal gunstige overuren in de bouwsector
Wat verandert er op 20 januari 2022? 
Werkgevers in de bouwsector (PC 124) kunnen vanaf 20 januari 2022 flexibeler omspringen met de arbeidstijd van hun arbeiders (KB 213). Die laatsten mogen voortaan – in de zomermaanden of drukke periodes –  bovenop de wettelijke arbeidstijd van 8 uur per dag, tot 1,5 uur extra presteren i.p.v. 1 uur extra. Belangrijk: 180 bijkomende uren per jaar blijft wel de absolute bovengrens, ook voor de fiscaal gunstige behandeling ervan. 

De arbeiders kunnen ervoor kiezen de overuren te laten uitbetalen tegen 120% van het uurloon of te recupereren via inhaalrust. De periode waarbinnen die inhaalrust kan worden opgenomen, verlengt van 6 naar 12 maanden

Wie wil gebruikmaken van die nieuwe, verhoogde grenzen moet daarvoor wel eerst het arbeidsreglement wijzigen. Dit kan volgens de klassieke procedure. Laat je je liever begeleiden door experts? Neem dan contact met ons op.
 
Forfaitaire waardering VAA elektriciteit en verwarming aan banden
Gunstregeling nog enkel in combinatie met woning
Stel je gratis verwarming en/of elektriciteit ter beschikking van je medewerkers, dan is dit een loonvoordeel in natura. Sinds 1 januari 2022 aanvaardt de fiscus de forfaitaire waardering enkel nog wanneer je ook het onroerend goed waarvoor je dit voordeel verleent, kosteloos ter beschikking stelt. In alle andere gevallen wordt het loonvoordeel gewaardeerd volgens de werkelijke waarde ervan. De nieuwe regeling geldt ook voor bedrijfsleiders. Op vlak van sociale zekerheid wijzigt er niets.

Voor 2022 bedraagt het forfaitaire belastbaar voordeel:

voor verwarming:
* 960 euro per jaar voor werknemers;
* 2130 euro voor leidinggevenden en bedrijfsleiders.

voor elektriciteit voor andere doeleinden dan verwarming:
* 480 euro per jaar voor werknemers;
* 1060 euro voor leidinggevenden en bedrijfsleiders. 
 
Tal van nieuwe sectorakkoorden
Check de sectorfiche op Ella
Er zijn nieuwe sectoronderhandelingen met een positieve uitkomst. De sociale partners bereikten ook een sectoraal akkoord voor PC 102.01, PC 102.02, PC 102.03, PC 102.04, PC 102.05, PC 102.06, PC 102.07, PC 102.08, PC 102.09, PC 106.02, PC 107, PC 111.03, PC 112, PC 120.01, PC 126, PC 128, PC 140.01, PC 142.02, PC 146, PC 148, PC 149.01, PC 149.02, PC 149.04, PC 201, PC 202.01, PC 203, PC 307, PC 309, PC 313, PC 315.02, PC 321, PC 339.01 en PC 341.  

Zodra jouw sector een akkoord sluit, vind je dit onder de sectorfiches op Ella. Meld je aan via mysdworx en kies ‘Ella’ (deze toepassing is enkel beschikbaar voor klanten van het sociaal secretariaat). Ga naar de rubriek ‘Lonen en premies’ en klik door naar ‘Sectorakkoord’. Je vindt er het protocolakkoord met een overzicht van de gemaakte afspraken. Zodra alle details bekend zijn, lichten we de krachtlijnen per topic toe onder de respectievelijke rubrieken.

Actie nodig?
De protocolakkoorden zullen finaal uitmonden in cao’s. Moet je actie ondernemen – wordt bijvoorbeeld beslist om een coronapremie verplicht te maken – dan ontvang je hiervoor een specifieke communicatie per mail.

Nog vragen? Check onze payroll-FAQ of neem contact op met je payrollconsulent.
 
Wordt 2022 de grote doorbraak van elektrische bedrijfswagens en laadstations?
Regering schakelt versnelling hoger met pak fiscale voordelen
Om haar groene ambities waar te maken, sleutelde de federale regering aan een reeks stimulerende maatregelen voor de komende jaren: van 100% fiscale aftrekbaarheid van elektrische wagens tot 200% bij de installatie van publiek toegankelijke laadstations. Het pakket komt er in de vorm van een uitdoofscenario dus de hoofdboodschap luidt: wie nu al de overstap maakt, geniet het grootste voordeel. Hoog tijd dus om de elektrische bedrijfswagen definitief te omarmen. Hier is waarom. 
Lees meer
 
#durftevragen: “Hoe moet ik in 2022 kosten eigen aan de werkgever vergoeden en rapporteren?” 
SD Worx-expert Lien Verhulst geeft tekst en uitleg
Lien Verhulst: “Als werkgever heb je de keuze om de werkelijke onkosten of een forfaitair bedrag terug te betalen. Aan dit principe verandert er niets. Wel wilde de fiscus meer inzicht in de betaalde kostenvergoedingen en dus is de ficheverplichting verstrengd. 

Vanaf inkomstenjaar 2022 moet je in de rubriek ‘diverse inlichtingen’ van fiche 281.10 het volledige bedrag vermelden van alle kostenvergoedingen, zowel de werkelijke als forfaitaire. Deze verplichting geldt ook voor kostenvergoedingen die een vennootschap betaalt aan zijn bedrijfsleiders en worden vermeld op fiche 281.20.

Om het totale bedrag te kennen, komt het er dus op aan de onkostennota’s en bonnetjes van je medewerkers goed bij te houden.”
Lees meer
In onze sessie op 10 februari maken we je wegwijs in het opzetten van een correct onkostenbeleid. Of ga zelf aan de slag met onze toolkit ‘onkostenvergoeding’.
Ik bestel de toolkit onkostenvergoedingen
 
Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Dialogue Icon   Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Corona-FAQ   Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar %%email%%.
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen