SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier
SD Worx
Newsflash
27 januari 2022
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste klant,

We worstelen ons door de hardnekkige omikrongolf en dat heeft mogelijk grote impact op jouw werkvloer. Flexibele tewerkstelling kan soelaas bieden om deze periode met personeelstekorten op te vangen, en de regering heeft gisteren ook enkele tijdelijke noodmaatregelen goedgekeurd. Vier dagen verplicht telewerk per week wordt verlengd tot 15 februari, wel is hiervoor een hogere kantoorvergoeding mogelijk vanaf 1 februari. Daarnaast staan de jaarlijkse sociale flitscontroles opnieuw op het programma voor tal van sectoren. Je leest het allemaal én meer in deze nieuwsflash. 
Actua
Flexibiliteit inbouwen via tijdelijke tewerkstelling
 
Sociale flitscontroles in 2022: welke sectoren zijn aan de beurt?
 
Hogere kantoorvergoeding voor structureel thuiswerk
 
Cijfer uitgelicht: wat weten we over ziekteverzuim 2021? 
 
Jaarlijkse aanpassing werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer
 
Overgangsperiode expats toegelicht
 
Inspiratie
#durftevragen: “Kan ik een zieke werknemer ontslaan tijdens zijn ziekteverlof?” 
 
Mobiliteitsbudget in 2022 in een nieuw jasje
 
Flexibiliteit inbouwen via tijdelijke tewerkstelling
Ontdek je opties
De omikrongolf zorgt voor veel afwezigheden in bedrijven, waardoor de continuïteit in het gedrang komt. Daarom sloten de sociale partners (met uitzondering van het ABVV) eind vorige week een akkoord om tijdelijk uitzonderlijke maatregelen te nemen. Concreet stellen ze voor om de personeelsuitval op te vangen door onder meer tijdelijk werklozen, mensen in SWT, werknemers met tijdskrediet of thematisch verlof, gepensioneerden, studenten en asielzoekers in te schakelen. Minister van Werk Dermagne kondigde in het parlement aan de voorstellen uit te voeren. De flexibiliteitsmaatregelen zouden tot 28 februari 2022 van toepassing zijn en vermoedelijk voor de volledige private sector gelden. Het is nog wachten op meer juridische details hierover. Raadpleeg onze digitale hr-assistent Ella voor de meest actuele informatie. 

De flexibiliteitsmaatregelen zijn tijdelijk en uitzonderlijk. Maar de coronacrisis leert ons wel dat je maar beter zo wendbaar mogelijk bent als bedrijf en dat flexibiliteit zelf inbouwen ook een actiepunt voor de lange termijn moet zijn. 

Benieuwd naar de mogelijkheden van flexwerkers? In onze blog ontkrachten we meteen ook enkele hardnekkige misverstanden.
Lees meer
Of bekijk hier hoe we jou concreet kunnen helpen.
 
Sociale flitscontroles gepland in 2022
Bereid je voor met een legal scan
Ook in het nieuwe jaar staan de aangekondigde sociale flitscontroles weer op de planning. In januari mocht de bewakingssector zich al aan een bezoek van de inspecteurs verwachten. Belangrijk bij zo’n inspectiebezoek is dat je in orde bent met de sociale wetgeving. Op de website van de SIOD vind je een checklist die geldt als leidraad voor wat zij controleren. Hou er rekening mee dat de sociale inspecteurs alle documenten kunnen opvragen die ze nodig hebben voor hun onderzoek. Goed om te weten: in deze coronatijden blijven de sociaal inspecteurs ook nagaan of de voorzorgsmaatregelen tegen corona worden gerespecteerd. 

Er zijn nog flitscontroles op til in de transportsector (februari), bouwsector (mei), horecasector (juli), land- en tuinbouwsector (september), de carwashsector en de grootsteden (november).

Speel op zeker en boek een legal scan. Onze consultant neemt alle documenten door en stelt de vragen die ook een sociaal inspecteur zou stellen. Zo krijg je zicht op de juridische en fiscale valkuilen en kun je tijdig bijsturen. We kunnen je ook tijdens een aangekondigde sociale inspectie begeleiden.
Meer info over deze legal scan
Meer weten? In ons blogartikel lees je waaraan je je mag verwachten en hoe je je kunt voorbereiden op een bezoek van de sociale inspectie.
 
Coronabarometer is een feit 
4 dagen verplicht telewerk blijft, met hogere kantoorvergoeding
Vanaf vrijdag 28 januari is de coronabarometer van toepassing. Vanaf dan zullen code geel, oranje en rood op basis van de ziekenhuiscijfers bepalen welke maatregelen gelden binnen domeinen, zoals de horeca en de eventsector. 

Start in code rood
Naast enkele versoepelingen – de heropening van bepaalde binnenactiviteiten en een nieuw sluitingsuur voor de horeca – blijven de huidige regels rond telewerk dezelfde. Namelijk: vier dagen per week verplicht met 1 terugkomdag. Ook de telewerkaangifte blijft van kracht. Concreet: enkel als de situatie vanaf 1 februari 2022 wijzigt, moet je uiterlijk 6 februari 2022 de aangifte doen.  

Vanaf 1 februari verhoogt de forfaitaire kantoorvergoeding voor structureel telewerk door indexering van max. 132,07 euro naar max. 134,71 euro.

Alle info, tips en tricks rond telewerk gebundeld? Check onze telewerkpagina
 
Cijfer uitgelicht: gemiddeld verzuim in België stijgt naar 6,13%
2021 was recordjaar voor aantal ziektedagen 
Uit onze Employment Tracker, die maandelijks de salarisgegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privésector in België analyseert, blijkt dat gemiddeld 6,13% van de gewerkte dagen verloren ging door afwezigheid in 2021. Zowel voor kort als voor middellang verzuim stijgen de cijfers ten opzichte van de twee vorige jaren. Opvallend is dat ook bij jongeren het absenteïsme toeneemt. 

“We merken een stijging in de verzuimcijfers, maar geen explosie”, zegt Kim Van Houtven, Senior HR Consultant bij SD Worx. Sinds COVID-19 blijven meer werknemers met griepsymptomen thuis. Het zet bedrijven onder druk, zeker die organisaties die niet kunnen terugvallen op thuiswerk. Voeg daarbij de extra quarantainedagen en de werkgevers staan voor de uitdaging om op tijd intern of extern vervangers te vinden om de productie of de dienstverlening op peil te houden.” Nog meer cijfers en trends lees je in het volledige persbericht

Hoe gezond is jouw organisatie? 
Krijg inzicht in je individuele verzuimcijfers via het verzuimrapport en vergelijk deze met soortgelijke bedrijven uit je sector met behulp van externe benchmarking.

Word je momenteel geconfronteerd met grote personeelsuitval? Dit kun je nu al doen

Heb je andere vragen hierover? Contacteer ons en we helpen je graag verder. 
 
Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer
Jaarlijkse aanpassing bekend
Vanaf 1 februari 2022 komen er wijzigingen die je tussenkomst voor woon-werkverkeer kunnen beïnvloeden. Vanaf dan hanteert NMBS/SNCB immers haar aangepaste prijzen. De Lijn en TEC laten hun prijzen onveranderd. Concreet zullen sectoren die voor de tussenkomst verwijzen naar een percentage van de prijs van de treinkaart een verhoging moeten doorvoeren. Ook zijn er wijzigingen bij de derdebetalersregeling, de fietsvergoeding en de tussenkomst voor privévervoer in bepaalde gevallen. 

Opgelet: er zijn afwijkende bepalingen binnen verschillende sectoren. Raadpleeg dan ook je sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. 

Lees meer in dit Ella-artikel
 
Nieuwe regeling voor expats sinds 1 januari 2022 
Fiscus licht overgangsperiode toe
Op 1 januari 2022 ging een nieuwe fiscale regeling in voor expats die in België tewerkgesteld zijn. Nu geeft ook de fiscus meer toelichting over de overgangsperiode voor buitenlandse kaderleden die voor die datum al in België werkten. Afhankelijk van hun situatie blijven ze nog 2 jaar onder de vorige regeling vallen. Lees meer in dit Ella-artikel.

Wat met nieuwe en lopende aanvragen?
  • Expats die nieuw in dienst zijn vanaf 1 januari 2022 vallen niet meer onder de oude fiscale regeling. 
  • Als de aanvraagtermijn van 6 maanden nog niet is verstreken op 31 december 2021, kun je de aanvraag binnen die termijn nog onder het oude belastingstelsel indienen. Opgelet: er is geen uitstel mogelijk.
  • Laattijdige aanvragen kunnen sinds 1 januari 2022 niet meer met terugwerkende kracht onder het oude regime vallen.  
De overgangsregeling: kan je expat wel of niet overstappen?  
  • Voor buitenlandse kaderleden die niet kunnen overstappen – omdat ze bijvoorbeeld al langer dan 5 jaar in België verblijven – geldt er een overgangsperiode van 2 jaar t.e.m. 31 december 2023. Tot die datum genieten zij nog de voordelen van het oude regime. 
  • Expats die wel voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe regime kunnen ervoor kiezen om nu al over te stappen naar de nieuwe regeling. Komt er een positief antwoord op de aanvraag, dan gaat het nieuwe fiscale regime in vanaf 1 januari 2022. Bij een negatieve beslissing geldt een overgangsperiode van 2 jaar. Doe je geen aanvraag, dan geldt er een overgangsperiode van 2 jaar t.e.m. 31 december 2023.
Komt je buitenlandse kaderlid in aanmerking voor de nieuwe regeling? Dien dan de aanvraag in vóór 31 juli 2022

Onze experts helpen je graag verder. Neem contact met ons op
 
#durftevragen: “Kan ik een zieke werknemer ontslaan tijdens zijn ziekteverlof?” 
Onze legal coach bij SD Worx weet raad
“Ja, dat kan, maar zo’n ontslag is natuurlijk niet zonder risico. Je zult moeten aantonen dat de ziekte niet de aanleiding was voor het ontslag en daar knelt vaak het schoentje. Kun je dat niet, dan riskeer je een fikse boete voor discriminatie op basis van gezondheidstoestand.    

Kampt je werknemer met een aanhoudende ziekte en is het duidelijk dat hij of zij het werk niet meer zal kunnen hervatten, dan is een re-integratietraject een betere oplossing. Doel van zo’n procedure is om samen met de externe preventiedienst te onderzoeken of re-integratie bij de huidige werkgever mogelijk is. Dit wordt beoordeeld per persoon en volgens het type en de omvang van het bedrijf. Is aangepast werk mogelijk of niet? In dat laatste geval kan zo’n onderzoek leiden tot definitieve medische overmacht. 

Wil je langdurig verzuim in je organisatie doeltreffend aanpakken? Bij SD Worx beschikken we over een grote hoeveelheid data over verzuim in België. En dat voor verschillende parameters zoals sector, bedrijfsgrootte, geslacht, leeftijd en anciënniteit. Op basis van die inzichten kun je nagaan of het verzuim binnen je organisatie bijvoorbeeld relatief hoog of laag ligt, en gericht op zoek gaan naar oorzaken en oplossingen. Een belangrijke oefening, want vanaf 2023 betalen werkgevers met meer langdurig zieke werknemers, een hogere RSZ-bijdrage. Ga hierover in gesprek met je payrollconsulent.”
 
 
Het vernieuwde mobiliteitsbudget in 2022
De vijf krachtlijnen 
De doorbraak van het mobiliteitsbudget als alternatief voor de bedrijfswagen bleef tot nu toe uit. Daar wil de regering verandering in brengen door het vanaf dit jaar eenvoudiger, soepeler en uitgebreider te maken. 

Het vernieuwde mobiliteitsbudget samengevat:
  • geen wachttermijnen meer voor je werknemers, wel nog voor werkgevers;
  • duurzame mobiliteit wordt verplicht met minstens een aanbod in pijler 2; 
  • meer duurzame mogelijkheden in pijler 2;
  • invoering van minimum- en maximumbudgetten;
  • enkel emissievrije bedrijfswagens vanaf 2026. 
In onze blog lees je hoe het vernieuwde mobiliteitsbudget precies in elkaar zit.  

Heb je nog vragen? Neem contact op met ons en we helpen je graag verder.
 
Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Dialogue Icon   Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Corona-FAQ   Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar %%email%%.
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen