SD Worx. For life. For work.
SD Worx
Newsflash
22 november 2022
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste klant,

Op 20 november 2022 traden de meeste maatregelen van de veelbesproken arbeidsdeal in werking. Onder meer de voltijdse vierdaagse werkweek springt daarbij in het oog. Als je voltijdse werknemer de vraag stelt, heb je dan een antwoord klaar? Ook het recht op deconnectie krijgt nu concreter vorm. Heb je meer dan 20 medewerkers in dienst, dan moet je voor eind december al actie ondernemen.
Actua
Vierdaagse werkweek invoeren: ja of nee?
 
Het recht op deconnectie verankeren in je beleid: deadline 31 december 2022
 
Nieuwe Europese richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden uitgelicht
 
 
Vierdaagse werkweek invoeren: ja of nee?
SD Worx-expert Geert Vermeir legt de spelregels uit
Sinds 20 november 2022 kunnen werknemers vragen om hun voltijdse werkweek op vier dagen te presteren. Deze maatregel vloeit rechtstreeks voort uit de arbeidsdeal. Als werkgever kun je zo’n verzoek goedkeuren of gemotiveerd weigeren. We merken bij SD Worx dat veel werkgevers nog zoekende zijn: ‘Sta ik dit toe of niet?’ Of nog: ‘Als ik weiger, wat is dan een geldige reden?’

In deze video zet onze juridische expert Geert Vermeir alle spelregels nog een keer op een rij en beantwoordt hij enkele vragen die werkgevers en werknemers zich stellen: over de impact op het loon, pensioen en het aantal vakantiedagen, bijvoorbeeld.
 

Je kunt alles ook nog eens rustig nalezen in onze blog met veelgestelde vragen.

Is de invoering van de vierdaagse werkweek in jouw onderneming een goed idee? Dat is geval per geval te bekijken. Ga met ons in gesprek om samen de voor- en nadelen af te wegen.
 
Het recht op deconnectie verankeren in je beleid
Deadline is 31 december 2022 voor organisaties met minstens 20 werknemers
Heb je minstens 20 werknemers in dienst? Dan moet je nu in actie schieten. Want tegen 1 januari 2023 moet je afspraken vastleggen over het recht om offline te zijn. Dit kan via een cao of arbeidsreglement. Concreet gaat het over de praktische modaliteiten, richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen tijdens rusttijden en verlof en vorming- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden.

Wat moet je doen?
Ga zelf aan de slag met ons handig modeldocument dat je eenvoudig aan je arbeidsreglement kunt toevoegen. Of kies voor persoonlijke begeleiding door een van onze experts.

Neem je deze bepalingen liever op in je ondernemings-cao, neem dan contact met ons op voor advies op maat.

Hoe veranker je het recht op deconnectie concreet in jouw bedrijf? In onze blog beantwoorden we 7 prangende vragen over deconnecteren.
Lees blog over recht op deconnectie
 
Nieuwe Europese richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden uitgelicht
Meer info voor nieuwkomers, meer waarborgen voor alle werknemers
Je was al verplicht om essentiële informatie over de arbeidsrelatie schriftelijk aan je werknemers te bezorgen. Sinds 10 november 2022 moeten nieuwkomers sneller én meer informatie krijgen over de arbeidsrelatie. Bovendien gelden er nu voor alle werknemers enkele nieuwe waarborgen.

Voor wie?
De individuele en collectieve informatieverplichtingen gelden voor arbeidsrelaties die zijn gestart na de inwerkingtreding van de wet, dus sinds 10 november 2022. Voor bestaande arbeidsrelaties moet je enkel meer info geven als de werknemer er uitdrukkelijk om vraagt. De waarborgen rond arbeidsvoorwaarden gelden voor alle werknemers.

Collectieve informatie
Je arbeidsreglement heeft enkele aanpassingen nodig, voor zover je deze informatie daarin nog niet had opgenomen. Zo moet je de ontslagprocedure uitgebreider vermelden, inclusief de termijn waarin beroep tegen het ontslag mogelijk is. Je mag ook verwijzen naar de wetgeving. Ook het paritair comité waarin cao’s zijn gesloten die gelden in de onderneming, moet in het reglement. Tot slot moeten ook het recht op opleiding en de socialezekerheidsinstelling die de sociale bijdragen ontvangt, worden opgenomen.

Individuele informatie
Nieuwe werknemers moeten ten laatste op hun eerste werkdag op de hoogte zijn van de identiteit van de partijen, arbeidslocatie, functie, aanvangs- en eventuele einddatum, loon en extralegale voordelen, eventuele proeftijdregels en eventueel variabel uurrooster. Sommige templates van arbeidsovereenkomsten vermelden deze info al, dus dit heeft misschien weinig impact.

Meer details over de collectieve en individuele informatieplicht lees je in dit Ella-artikel.

Wettelijke waarborgen
Deze waarborgen gelden sinds 10 november 2022 voor iedereen:
  • je mag je werknemers niet verbieden een andere professionele activiteit uit te oefenen buiten de werkuren;
  • voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst noodzakelijke opleidingen moeten gratis worden aangeboden;
  • werknemers die niet onder de cao-wet vallen hebben recht op zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (zie onze newsflash van 10 oktober voor meer informatie);
  • de proeftijd van studenten, tijdelijke arbeiders en interims mag in principe maximaal 3 dagen bedragen;
  • minimale voorspelbaarheid van het werk voor werknemers met minstens 6 maanden anciënniteit.
Werknemers die van deze rechten gebruikmaken, zijn sinds 10 november ook beschermd tegen nadelige behandeling en ontslag.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op.

Wil je graag permanent je kennis bijspijkeren over alle veranderende regels? Dat kan dankzij de Proxy bijblijfsessies sociaaljuridische actualiteit. Ontdek het programma en schrijf je in.
 

The perfect match

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar .
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen