SD Worx. For life. For work.
 
SD Worx
Newsflash
29 november 2022
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste klant,

Sinds gisteren mag een werkgever met minstens 50 personeelsleden, tot driemaal per kalenderjaar, voor een eerste ziektedag geen doktersattest meer vragen. Kmo’s met minder dan 50 werknemers kunnen afwijken via een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement. En zoals verwacht is het betaald vaccinatieverlof opnieuw ingevoerd met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2022. Omdat de vaccinatiecampagne bijna is afgelopen, blijft de impact wellicht beperkt. Heet van de naald: bedrijven die winst maken, kunnen een energie- of koopkrachtpremie van 500 euro toekennen (750 euro bij erg hoge winsten). Op die manier wordt niet aan de loonnorm van 0% geraakt. Onze arbeidsexpert Jan Vanthournhout analyseert het akkoord. Wij volgen dit op en houden je op de hoogte.
Actua
Recht op deconnectie: uitstel tot 1 april 2023
 
Nieuw traject einde arbeidsovereenkomst door medische overmacht vanaf vandaag mogelijk
 
Bedrag forfaitaire kilometervergoeding opnieuw gestegen
 
Blijft zaterdag een ‘werkdag’?
 
Thuiswerk vanuit andere EU-lidstaat? Geen zorgen tot juni
 
Inspiratie
#durftevragen: Welke eindejaarscadeaus mag ik mijn werknemers geven?
 
Recht op deconnectie: uitstel tot 1 april 2023
Drie maanden uitstel voor formaliteiten
Minstens 20 werknemers in dienst? Dan moet je de cao of afschrift van het arbeidsreglement met de afspraken rond deconnectie neerleggen of bezorgen tegen 1 april 2023. De deadline was eerst 1 januari, maar is met drie maanden uitgesteld. Wanneer het bevoegde Paritair Comité of de Nationale Arbeidsraad een cao afsluit met deze afspraken, vervalt de verplichting op ondernemingsniveau.

Wat houdt het recht op deconnectie precies in? Je leest er alles over in onze blog.

Wat moet je doen?
Ga zelf aan de slag met ons handig modeldocument dat je eenvoudig aan je arbeidsreglement kunt toevoegen. Of kies voor persoonlijke begeleiding door een van onze experts.

Neem je deze bepalingen liever op in je ondernemings-cao, neem dan contact op met ons voor advies op maat.
 
Nieuw traject einde arbeidsovereenkomst door medische overmacht mogelijk vanaf vandaag
Re-integratietraject moet opnieuw focussen op werkhervatting
De beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht wordt voortaan losgekoppeld van het re-integratietraject. Concreet gelden vanaf vandaag dus twee aparte trajecten. Het eerste is gericht op de werkhervatting van je zieke werknemer. Voor een uitdiensttreding wegens definitieve medische ongeschiktheid kijk je naar het tweede traject. Elk traject kent eigen procedures, documenten en gevolgen.

Vanaf 1 oktober 2022 kon het nieuwe wettelijk kader van re-integratie al gebruikt worden. Het traject gericht op een exit van je werknemer, treedt vandaag in werking. De spilfiguur in beide trajecten blijft de preventieadviseur-arbeidsarts.

Voor lopende re-integratietrajecten is er geen overgangsregeling voorzien. De nieuwe spelregels zijn onmiddellijk van toepassing. Concreet kan een re-integratietraject gericht op werkhervatting niet meer leiden tot een stopzetting van de arbeidsrelatie wegens medische overmacht.

Vragen over de impact van deze nieuwe procedure op nieuwe of lopende re-integratietrajecten? Neem dan zeker contact op met ons.
 
Bedrag forfaitaire kilometervergoeding opnieuw gestegen
Tijdelijk fiscaal voordeel voor werkgevers die mee verhogen
Werkgevers die dat willen, kunnen werknemers tegemoetkomen in de hoge kosten die ze maken voor professionele verplaatsingen met de eigen wagen. Via de maximale forfaitaire kilometervergoeding, bijvoorbeeld. Sinds 1 oktober 2022 bedraagt die volgens de tussentijdse instructies van de RSZ (en voorlopig nog even onder voorbehoud) 0,4206 euro per kilometer.

Als je dat doet, kan je een tijdelijk belastingkrediet in de personen-, vennootschaps- of rechtspersonenbelasting genieten. Dat is een bedrag waarmee de belasting verminderd wordt. Het krediet geldt enkel op het gestegen stukje.

Opgelet: onder voorwaarden
Het moet gaan om professionele verplaatsingen door werknemers. Woon-werkverkeer en vrijwilligers vallen hier dus buiten. Ook volstaat een indexering niet; de vergoeding moet in reële termen worden verhoogd. En ook dan moet de verhoging volgen uit een cao, het arbeidsreglement of een individuele arbeidsovereenkomst. Ze moet daarnaast gelden voor onbepaalde duur én je mag ze niet aan een derde doorrekenen (bv. wanneer een uitzendkantoor de verhoging doorrekent aan de gebruiker).

Hoe werkt het?
Het belastingkrediet wordt afgetrokken van de belasting. Het bedrag van de verhoging zelf is niet meer aftrekbaar als beroepskosten; het bedrag vóór de verhoging wel. Voorlopig is dit voordeel nog niet opgenomen in aangifteformulieren. Een afzonderlijke procedure is in de maak.

Zit je onkostenbeleid juist?
Denk je al na over alternatieve verloningsvormen zoals de bedrijfsfiets, het mobiliteitsbudget of elektrische bedrijfswagens? Contacteer ons, we helpen je graag.
 
Blijft zaterdag een ‘werkdag’?
Sociale partners willen geen wijziging
Het Burgerlijk Wetboek beschouwt vanaf 1 januari 2023 een zaterdag niet langer als een ‘werkdag’ voor de berekening van termijnen. Maar het arbeidsrecht beschouwt de zaterdag traditioneel wél als een werkdag. Dat is belangrijk, bijvoorbeeld bij de betekening van de opzeggingstermijn of bij een ontslag wegens dringende redenen.

In een onlangs gepubliceerd advies dringt de Nationale Arbeidsraad aan om de huidige situatie te behouden voor het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en de sociale bijstand. Het Burgerlijk Wetboek voorziet in die mogelijkheid. We verwachten dat de regering dit advies zal volgen en – hopelijk nog op tijd – wetgevend zal optreden. Waarschijnlijk blijft dan ook alles bij het oude. Je moet dus ook geen actie ondernemen.
 
Thuiswerk vanuit andere EU-lidstaat? Geen impact voor sociale zekerheid tot juni 2023
Tolerantie nogmaals verlengd, tot 30 juni 2023
Tijdens de coronacrisis konden veel internationale werknemers niet meer de grens oversteken om te gaan werken. Daarom beslisten België en de andere EU-landen om geen rekening te houden met dat tijdelijke thuiswerk voor de toepasselijke sociale zekerheid. Er werd geen rekening gehouden met gewerkte thuiswerkdagen voor de toepassing van deze regels, dus zonder de coronamaatregelen.

Deze akkoorden liepen tot 30 juni 2022. Sinds 1 juli geldt een tolerantie die dit idee voortzet tot 31 december 2022 in afwachting van specifieke regelgeving die inspeelt op deze nieuwe manier van werken. Deze tolerantie wordt nu opnieuw met 6 maanden verlengd: tot 30 juni 2023.

Werken je werknemers nog gedeeltelijk van thuis uit en is dat in een EU-lidstaat? Dan hoef je dus niets te doen op het vlak van de sociale zekerheid. De inkomsten voor gewerkte dagen worden nog minstens tot 30 juni 2023 onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid. Let op! Deze tolerantie geldt enkel nog voor wat betreft de regels voor sociale zekerheid. Je dient sinds 1 juli wél rekening te houden met de impact voor belastingen (thuiswerk is door de band genomen belast in de woonstaat) en formaliteiten.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact op.
 
#durftevragen: Welke eindejaarscadeaus mag ik mijn werknemers geven?
Maximaal 40 euro per werknemer is fiscaal vrijgesteld
De eindejaarsperiode komt eraan. Geef je je werknemers graag een cadeau? Voor Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar samen mag je maximaal 40 euro per werknemer besteden om vrijgesteld te zijn van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. Voorwaarde is wel dat iedereen hetzelfde geschenk krijgt, maar je mag het individuele bedrag verhogen met 40 euro per kind ten laste. Bovendien zijn de kosten dan aftrekbaar.

Wie wil nu geen gelukkige werknemers? Een leuke extra kan wonderen doen. In onze blog lees je hoe je dat fiscaal en sociaal voordelig aanpakt.
Lees meer
 

The perfect match

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar .
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen