SD Worx. For life. For work.
SD Worx
Newsflash
6 december 2022
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste,

Traditioneel worden in december de veranderingen in het nieuwe jaar in kaart gebracht. Zo zijn er wijzigingen op til aan o.a. de uitkeringen bij tijdskrediet en het loonplafond bij het Vlaams opleidingsverlof. Voor wie het nog niet deed: boek nog voor Nieuwjaar je onkostenvergoedingen volgens de nieuwe looncodes.
Actua
Regering zet knip in uitkeringen bij tijdskrediet
 
Hete hangijzers jaarlijkse vakantie: wat brengt 2023?
 
Vijfde overschrijding spilindex dit jaar
 
Onkostenvergoeding boeken – deadline nadert
 
Nieuw loonplafond Vlaams opleidingsverlof vanaf 1 januari 2023
 
Inspiratie
#Durftevragen: “Betekent een loonnorm van 0% een volledige loonstop of is er toch nog manoeuvreerruimte?”
 
Regering zet knip in uitkeringen bij tijdskrediet
Wel nog recht op afwezigheid maar minder vergoeding
Werknemers die deeltijds of voltijds verlof nemen om voor jonge kinderen te zorgen, hebben het recht om hiervoor een langere periode afwezig te zijn én op een uitkering. Vanaf 2023 gelden andere spelregels. Zij zullen immers in bepaalde situaties mogelijk nog wel recht hebben op afwezigheid, maar dan zonder vergoeding. Helemaal finaal is dit voorstel nog niet, maar het ziet ernaar uit dat vanaf 1 januari 2023, werknemers die een uitkering voor tijdskrediet wensen:

* alleen nog maar voltijds tijdskrediet kunnen aanvragen voor de zorg van een kind jonger dan 5 jaar (nu 8);
* max. 48 maanden (nu 51) tijdskrediet kunnen aanvragen om voor een kind te zorgen;
* min. 36 maanden (nu 24) anciënniteit moeten hebben om tijdskrediet aan te vragen om voor een kind te zorgen. Deze regel zou pas vanaf 1 januari 2024 ingaan;
​​​​​* minstens 12 maanden voltijds gewerkt moeten hebben voorafgaand aan een aanvraag voor alle vormen van gemotiveerd tijdskrediet. Deeltijdse werknemers zouden dus uitgesloten worden voor uitkeringen bij voltijds en halftijds tijdskrediet.

Tot slot verdwijnt bij het tijdskrediet en de thematische verloven – zoals ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand – de bonus van hoge anciënniteit of leeftijd. De uitkeringen voor landingsbanen voor oudere werknemers blijven waarschijnlijk ongewijzigd.

Voor welke aanvragen?
De nieuwe maatregelen gelden enkel voor aanvragen bij de werkgever vanaf 1 januari 2023. Het optrekken van de anciënniteitsvoorwaarde naar 36 maanden treedt pas in werking op 1 januari 2024. Werknemers met kinderen tussen 6-8 jaar kunnen het voltijds tijdskrediet wel nog aanvragen én opnemen dit jaar.

Impact op lopende procedures?
Werknemers die op 1 januari 2023 in tijdskrediet zijn en minder dan 30 maanden hebben opgenomen, kunnen in totaal slechts 48 maanden mét uitkering opnemen.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op.
 
Hete hangijzers jaarlijkse vakantie
Waar staan we en wat brengt 2023?
Het ziet ernaar uit dat we het jaar zullen afsluiten met nog enkele losse eindjes rond jaarlijkse vakantie. Dit is de stand van zaken:

1. Verrekening enkel vertrekvakantiegeld voor bedienden
De sociale partners in de NAR zoeken verder naar een werkbaar alternatief voor de eenmalige verrekening van het vertrekvakantiegeld. Die verrekeningsmethode kwam vorig jaar onder druk te staan. We verwachten geen uitkomst meer voor het einde van het jaar.

2. Overdracht vakantiedagen
Europa verplicht de federale regering om de regels rond de opname van jaarlijkse vakantie te herzien. Zo zal een werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens een vakantieperiode én een medisch attest kan voorleggen, de ‘verloren’ vakantiedagen later in het jaar kunnen opnemen. Daarnaast moeten werknemers ook de mogelijkheid krijgen om niet-opgenomen vakantiedagen (bv. door ziekte) over te dragen naar de 2 volgende kalenderjaren. De nieuwe regels zouden op 1 januari 2023 ingaan, maar nu blijkt dat 1 januari 2024 een meer realistische streefdatum is.

3. Gelijkstelling coronawerkloosheid voor jaarlijkse vakantie
We weten nog niet of coronawerkloosheid in de periode van 1 januari tot 30 juni 2022 opnieuw wordt gelijkgesteld voor de opbouw van vakantierechten. En of er een compensatie voor de werkgever wordt voorzien voor die meerkosten. Die beslissing valt wellicht in januari of februari 2023. Wij hebben de gelijkstelling sowieso al meegenomen in onze systemen.

We beantwoorden een aantal veelgestelde vragen rond vakantie in onze Payroll-FAQ.

Graag je kennis over vakantierechten en -berekening up-to-date houden?
Ons modulaire opleidingstraject biedt 3-in-1: vakantierechten berekenen, vakantiegeld betalen en de decemberafrekening afronden, precies op het moment dat jij het nodig hebt.
Ik schrijf me in
 
Vijfde overschrijding spilindex dit jaar
De inflatie daalt licht, maar blijft erg hoog
Zoals verwacht werd in november de spilindex opnieuw overschreden, de tweede keer op rij en al voor de vijfde keer dit jaar. Die nieuwe overschrijding zorgt voor een carrousel van indexeringen, o.a. sociale uitkeringen, overheidswedden en bepaalde lonen en vergoedingen in de private sector.

Voor bepaalde sectoren die in januari indexeren, is het percentage intussen bekend. Zo zullen de lonen in de voedingsnijverheid (PC 118 en PC 220) volgend jaar met 10,96% stijgen. Op het definitieve indexpercentage in het paritair comité voor bedienden (PC 200) is het nog wachten tot eind december.

Zoek je de loon- en indexeringscijfers voor jouw sector? Meld je aan via mysdworx, kies 'Ella', ga naar de rubriek ‘Lonen en premies’ en klik door naar ‘Loonevolutie’. Daar vind je – naast info over de voorbije periode – ook de prognoses voor je sector voor 2022 en 2023. Zo kun je onderbouwde beslissingen nemen en plannen maken.

Benieuwd hoe je de impact van de hoge loonindexering kunt verzachten? Je leest het in onze blog. Of laat je uitgebreid informeren door onze juridische experten tijdens een live webinar op donderdag 15 december 2022 van 9.00 tot 11.00 uur. Je kunt er meteen al je vragen kwijt.
Ik schrijf me in
 
Heb jij je terugbetaalde kosten al correct geboekt?
Volgens nieuwe aangifteplicht sinds 1 januari 2022
Sinds begin dit jaar geldt er een aangifteplicht voor onkostenvergoedingen – zowel de forfaitaire als werkelijke. Doordat deze voor jou als werkgever fiscaal aftrekbaar zijn, moet je vanaf dit jaar het bedrag vermelden op de fiscale fiche voor alle soorten terugbetaalde kosten. Deed je dit nog niet, dan is snel zijn de boodschap. Zo maken wij een correcte fiscale fiche op.

Wat is er nieuw vanaf dit jaar?
  1. Vermelding van het bedrag voor terugbetaalde kosten op basis van met elkaar overeenstemmende normen (verblijfskosten voor dienstreizen, telewerkvergoeding enz.) en op basis van bewijsstukken (facturen, parkeer- en btw-bonnetjes enz.).
  2. Ook de kosten die je vandaag buiten de loonberekening terugbetaalt, moet je vanaf 2022 opnemen in de loonlijn zodat we deze correct kunnen vermelden op de fiscale fiches.
Als je nog niet alle terugbetaalde kosten hebt verwerkt in de loonlijn, breng dit dan snel in orde vóór de opmaak van de fiscale fiches. Boekte je bepaalde terugbetaalde kosten nog niet onder de juiste looncode? Neem dan contact op met je payrollconsulent om dit tijdig te corrigeren. Voor meer informatie, raadpleeg onze FAQ of blog.

Stel je graag orde op zaken wat je onkostenbeleid betreft?
Met ons doe-het-zelf-pakket werk je meteen zelf een onkostenbeleid uit in lijn met de regelgeving.
Ik bestel de toolkit
 
Nieuw loonplafond Vlaams opleidingsverlof
Hoger maximumbedrag vanaf 1 januari 2023
Dankzij het Vlaams opleidingsverlof kunnen je werknemers een erkende opleiding volgen tijdens de werkuren met behoud van loon, tot een bepaald plafond. Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt dit plafond 3.170 euro. Door de hoge inflatie wordt dit bedrag tussentijds aangepast, een primeur. Een nieuw ontwerp van Koninklijk Besluit verduidelijkt dat:

* van 1 september t.e.m. 31 december 2022: loonplafond blijft op 3.170 euro
* vanaf 1 januari t.e.m. 31 augustus 2023: plafond wordt opgetrokken naar 3.364 euro.

Meer weten over het Vlaams opleidingsverlof? Juridisch expert Nicole Meersman duikt met jou in alle details op dinsdag 13 juni 2023 van 9 tot 17 uur. Reserveer nu al je plek voor deze boeiende opleidingsdag in Mechelen.
Ik schrijf me in
 
#Durftevragen: “Betekent een loonnorm van 0% een volledige loonstop of is er toch nog manoeuvreerruimte?”
Juridisch adviseur Anneleen Verstraeten verduidelijkt
“Zelfs een loonnorm van 0% biedt ruimte voor een loonbeleid, zolang je gemiddelde loonkosten niet stijgen. Door anders te verlonen, bijvoorbeeld. Denk aan de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (de zogenaamde cao 90-bonus), winstpremie en onkostenvergoedingen. Ook flexibel verlonen is een interessant alternatief om je medewerkers meer keuzevrijheid te geven in de samenstelling van hun loonpakket, tegen dezelfde loonkosten.”

De aangekondigde energie- of koopkrachtpremie zet de discussie over de loonnorm weer op scherp. Maar wat is dat nu juist, die loonnorm en waarom is die zo belangrijk? Lees onze blog voor een helder antwoord op deze en andere vragen.
Lees blog over loonnorm

The perfect match

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar .
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen