SD Worx. For life. For work.
 
SD Worx
Newsflash
11 September 2023
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste

Hopelijk heb je genoten van een fijne zomervakantie of heb je nog verlof om naar uit te kijken! Wij zijn alleszins terug op post. En geen topic dat beter past bij de start van het nieuwe schooljaar dan opleidingen. Daarnaast vind je naar goede gewoonte nog andere nieuwigheden met mogelijke impact voor jou als werkgever.
Actua
Opleidingsverplichtingen uit arbeidsdeal: deadline 30 september
 
Premie voor progressieve werkhervatting
 
Nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering vanaf 1 oktober
 
Flitscontroles groene sectoren in oktober
 
Inspiratie
#durftevragen “Wat als mijn medewerker geen opleiding wil volgen?”
 
Fietsleasing, alternatief om te ‘autominderen’: hoe begin je eraan?
Opleidingsverplichtingen arbeidsdeal
Deadline 30 september
In het kader van de arbeidsdeal moet elke organisatie met minstens 10 voltijdequivalenten (vte’s) voorzien in een individueel opleidingsrecht. Dat gaat per jaar over minstens 1, tot minstens 4 (2023) of 5 (vanaf 2024) opleidingsdagen per voltijdse medewerker die een heel jaar in dienst is.

Voor die minima zijn volgende nuances belangrijk:

1) Telt je bedrijf minstens 10 maar minder dan 20 vte’s? Dan moet je jaarlijks min. 1 opleidingsdag per medewerker voorzien. Je moet wel tegen 30 september het aantal per werknemer hebben bepaald.

2) Vanaf 20 vte’s gaat het om minstens 4 (2023) of 5 (vanaf 2024) opleidingsdagen per medewerker. In dat geval kan het individuele opleidingsrecht ofwel worden uitgewerkt door de sector (het paritair comité) via een sectorale cao, ofwel worden opgenomen in een individuele opleidingsrekening. Verloopt dit via een sectorale cao, dan kan de sector dat individuele opleidingsrecht beperken tot min. 2 opleidingsdagen per medewerker. Klanten kunnen in Ella de meest recente stand van zaken in hun sectorfiche checken. Je kunt dit nagaan door je aan te loggen via mysdworx en dan 'Ella' te kiezen.

Om het aantal dagen voor 2023-2024 te verlagen, moet de sector uiterlijk op 30 september een cao hebben neergelegd bij de FOD WASO. Al ijveren de werkgeversorganisaties om hiervoor uitstel te bekomen. We houden je op de hoogte.
Meer info vind je in ons blogartikel.

Voor bedrijven met minstens 20 medewerkers behoort ook een jaarlijks opleidingsplan tot de opleidingsverplichting. Daarvoor was de deadline 31 maart. Ben je nog niet in orde of start je graag tijdig het volgende op? Met ons doe-het-zelf-pakket maak je een correct opleidingsplan op. Je ontvangt een presentatie, video en alle ondersteunende documenten.
Ik bestel de toolkit
Op zoek naar een handige tool om de opleidingen van je medewerkers te beheren?
Ontdek de tool ‘Opleidingen’
 
Een medewerker in progressieve werkhervatting?
1000 euro premie voor werkgever
Na een lange ziekte opnieuw beginnen te werken, is niet eenvoudig. Daarom verloopt die terugkomst naar de werkvloer soms gradueel en met aangepaste taken. Als de adviserende arts van het ziekenfonds dat toelaat, mag de arbeidsongeschikte medewerker het werk progressief hervatten met gedeeltelijk behoud van zijn mutualiteitsuitkering. Zo kan hij/zij rustig wennen aan het ritme en de werkomgeving.

Heb je zo’n medewerker die na minstens 1 jaar ziekteverlof met toestemming van het ziekenfonds het werk progressief hervat en dat sinds 1 april 2023? Vraag dan de werkhervattingspremie van 1000 euro aan. Deze maatregel geldt nog tot 31 maart 2025. Dossiers die op 1 april al lopende waren, komen niet in aanmerking.

Wanneer aanvragen?
Ten vroegste na het einde van de (eerste) 3 maanden erkende progressieve werkhervatting en ten laatste 2 jaar na afloop ervan.

Hoe aanvragen?
Je vraagt de werkhervattingspremie aan via de website van Werkgevers – RIZIV (fgov.be).

Antwoorden op veelgestelde vragen rond progressieve werkhervatting lees je in onze FAQ.
 
Nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering voor langdurig werklozen
Vroegere premie verdwijnt
Werkgevers in het Vlaams Gewest genieten vanaf 1 oktober van een automatische doelgroepvermindering als ze personen zonder recente duurzame werkervaring aanwerven. Tegelijkertijd verdwijnt de huidige premie (tot maximum 4250 euro) die je kunt aanvragen bij de aanwerving van een langdurig werkzoekende. De vermindering is forfaitair en bedraagt maximaal 1000 euro per kwartaal tijdens de eerste vier kwartalen.

Voorwaarden
  • Alle sectoren – ook de uitzendsector – komen in aanmerking, maar de werknemer moet wel in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest werken.
  • De werknemer is minimaal 25 jaar oud en nog geen 58 jaar op de laatste dag van het kwartaal van de aanwerving.
  • De dag vóór indiensttreding is de werknemer minstens 2 jaar ingeschreven bij de VDAB als niet-werkend werkzoekende.
  • De werknemer heeft een elektronisch dossier bij de VDAB.
  • Het voltijds refertekwartaalloon van de werknemer is lager dan 10.000 euro per kwartaal.
  • Je mag deze doelgroepvermindering niet cumuleren met andere doelgroepverminderingen, zoals voor eerste aanwervingen.
Rechtstreekse vermindering via DmfA
De vermindering van de werkgeversbijdragen vraag je aan via de kwartaalaangifte, als de voorwaarden vervuld zijn. In Ecaro controleer je of de werknemer in aanmerking komt. Verder hoef je niets te doen. Klanten van ons sociaal secretariaat kunnen deze voorgaande stappen overslaan. SD Worx checkt Ecaro, berekent en geeft aan via DmfA – alles verloopt automatisch.

Opgepast: de doelgroepvermindering moet nog verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Meer details vind je hier.
 
Flitscontroles groene sectoren in oktober
Bereid je voor met de checklist
In oktober voert de sociale inspectie flitscontroles uit in de groene sectoren of paritaire comités 144 (landbouw), 145 (tuinbouw) en 132 (technische land- en tuinbouwwerken). Deze flitscontroles zijn vooral informatief en preventief, maar bij ernstige inbreuken zijn zeker sancties mogelijk.

Ook voor de groene sectoren is er een specifieke checklist met alles wat de sociale inspectie controleert.Let wel, daarnaast mag de inspecteur nog andere documenten controleren die hij/zij nodig acht voor het onderzoek.

In december is de vleessector aan de beurt.

Advies nodig bij de voorbereiding op een controle? Wij kunnen je helpen met een legal scan. Daarbij gaan we na hoe ‘inspectieproof’ je onderneming is. Ook begeleiden we je graag tijdens een aangekondigde sociale inspectie.
Meer info over de legal scan
 
#durftevragen: "Wat als mijn medewerker geen opleiding wil volgen?”
Anneleen Verstraeten, juridisch adviseur bij SD Worx, licht toe
“Sinds de arbeidsdeal heeft elke voltijdse medewerker in een onderneming met minstens 10 werknemers na een volledig jaar werken recht op minstens 1 opleidingsdag per jaar. In grotere bedrijven of organisaties zonder sectorale cao kan dat recht oplopen tot 4 opleidingsdagen, 5 in 2024. Niet-opgenomen opleidingsdagen worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Na 5 jaar wordt de teller telkens op nul gezet. Belangrijk is het woord ‘recht’: het is geen verplichting.

Als je medewerker dat recht niet opneemt, ben je niet alleen, want 1 op de 3 Belgische kmo-werknemers geeft aan er geen nood aan te hebben. Nochtans doe je er wel goed aan om een leercultuur te stimuleren. Continu bijleren zal immers nodig zijn in de meeste jobs. En vergeet niet dat 2 op de 3 werknemers wél opleidingen willen.

Ook juridisch zou dat wel een staartje kunnen krijgen. Want zoals we net al schreven: niet-opgenomen dagen gaan naar het volgende jaar. En als je een medewerker ontslaat, is het niet ondenkbaar dat de vakbond het resterend opleidingssaldo opvraagt. Nu is voorzien dat die werknemer, mits jouw akkoord, het resterende opleidingskrediet nog opneemt tijdens de opzegtermijn. Maar bij een onmiddellijk ontslag, met een opzegvergoeding, vraagt de vakbond misschien wel om niet-opgenomen opleidingsdagen uit te betalen. Hoe dan ook zal die werknemer de opgedane kennis niet langer inzetten voor jouw organisatie.”

Lees in ons persbericht waarom 1 op de 3 Belgische werknemers geen opleidingen wil volgen.
 
 
Fietsleasing: alternatief om te ‘autominderen’
Duurzame mobiliteit
Van 16 tot 22 september vindt opnieuw de Europese Week van de Mobiliteit plaats. Bezoekers kunnen dan kennismaken met alternatieve transportmiddelen en verschillende steden organiseren autoloze zondagen. Doelstelling is om mensen aan te sporen om niet altijd voor de auto te kiezen, maar te gaan voor duurzamer vervoer. Ook als werkgever kun je je steentje bijdragen. Met een fietsleasing, bijvoorbeeld, maar hoe begin je daarmee? En vele jongeren willen zelfs geen bedrijfswagen meer, maar welke alternatieven kun je dan bieden? Laat dat nu net 2 vragen zijn die we behandelen in onze Pay Facts 2023. Deze gratis digitale gids bevat tal van tools en tips voor jouw loonbeleid, gebaseerd op data. Nog 14 andere veelgestelde vragen van kmo-ondernemers komen aan bod. Pay Facts 2023 biedt een beetje theorie, maar vooral veel praktische antwoorden, tips en best practices over verloning in kmo’s.
Ga naar Pay Facts 2023

Pay Facts 2023

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar .
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen