SD Worx. For life. For work.
SD Worx
Newsflash
16 februari 2023
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste

Wat is ploegenarbeid? Het Grondwettelijk Hof bakent de regels streng af voor wie de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing (BV) wil genieten: het werk én de grootte van de ploeg moeten exact gelijk zijn. Hoe streng is de fiscus straks? We volgen het voor je op.
Actua
Vrijstelling doorstorting BV ploegenarbeid: fiscus binnenkort strenger?
 
Vier nieuwe Vlaamse steunzones voor vrijstelling doorstorting BV
 
Betere bescherming voor werknemers in fertiliteitsbehandeling
 
Klokkenluiderswet: jaarlijkse berekening drempel 50 medewerkers
 
Inspiratie
In vijf stappen naar een beter ontwikkelingsgesprek
 
 
Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid: fiscus binnenkort strenger?
Arrest Grondwettelijk Hof bevestigt strenge interpretatie
Maak je gebruik van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing (BV) voor ploegenarbeid? Een arrest van het Grondwettelijk Hof bevestigt dat een strikte beoordeling van de wetgeving de fiscus niet in de weg staat.

Voor werknemers die tijdens bepaalde maanden tenminste 1/3 van hun arbeidstijd in een ploegensysteem werken, kun je momenteel voor die maanden een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting BV aanvragen. Een deel van de ingehouden BV hoef je dan niet door te storten naar de fiscus.
Deze voorwaarden gelden:
 1. er zijn minstens twee ploegen van minstens twee werknemers;
 2. de ploegen doen hetzelfde werk, zowel qua inhoud als qua omvang;
 3. de ploegen volgen elkaar op zonder onderbreking;
 4. tussen de opeenvolgende ploegen is er geen overlapping van meer dan 1/4 van hun dagtaak.
Het arrest gaat vooral over de tweede voorwaarde. De vrijstelling geldt volgens de fiscus niet als:
 • opeenvolgende ploegen meer of minder werk doen per ploeg (vroeger gold ook per individuele werknemer, waardoor ook ongelijke ploegen in aanmerking kwamen);
 • het werk varieert volgens piek- en daluren;
 • de inhoud en de omvang van het werk vergelijkbaar, maar niet identiek zijn (deze moeten dus volledig identiek zijn).
Hoe de fiscus met deze strengere interpretatie zal omgaan, is voorlopig de vraag. Wel staat vast dat meer ploegensystemen uit de boot zullen vallen. We raden aan om het ploegensysteem waarvoor je de vrijstelling vraagt onder de loep te nemen en het ook goed te documenteren voor een controle. Onze Tax Consultants helpen je graag. Op simpel verzoek kan je een offerte voor verdere analyse en advies van jouw ploegensysteem verkrijgen.
 
Vier nieuwe Vlaamse steunzones voor vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing
Waalse steunzones erkend tot 30 april 2025
Als je investeert in een steunzone met het oog op jobcreatie, kun je – onder voorwaarden – een gedeeltelijke vrijstelling aanvragen voor 25% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing (BV). Die hoef je dan niet door te storten aan de schatkist.

De Vlaamse regering kondigt vier nieuwe steunzones aan:
 • Limburg (zone rond Lanaken)
 • de Kempen (zone rond Turnhout-Beerse)
 • de as Antwerpen-Brussel (zone aan de Stad Antwerpen én zone in Machelen-Vilvoorde)
 • West-Vlaanderen (zone rond Wielsbeke)
De steunzones worden erkend voor zes jaar, uiterlijk vanaf 01/11/2024.

Huidige steunzones in Vlaanderen en Wallonië
De bestaande steunzones in Vlaanderen zijn de bedrijventerreinen in een straal van 40 km rond:
 • Ford Genk (tot 31/10/2024)
 • de vestigingen van Philips en Heinz in Turnhout (tot 31/10/2024)
 • Zaventem-Vilvoorde (tot 31/05/2028)
Voor Wallonië gaat het over een straal van 40 km rond:
 • Seraing (de site van Arcelor Mittal)
 • Sambreville (de site van Saint Gobain Sekurit)
 • Charleroi (de site van Caterpillar)
 • Frameries (de site van Doosan)
Ze blijven erkend tot 30/04/2025.

Een aanvraag komt met verschillende voorwaarden en een cruciaal indienmoment. Laat je daarom bijstaan door onze Tax Consultants. Vraag snel en vrijblijvend een offerte voor advies en begeleiding aan.
 
Werknemers in fertiliteitsbehandeling binnenkort beter beschermd
Tegen ontslag en discriminatie
Werknemers die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan, zijn daardoor regelmatig afwezig. Binnenkort zijn ze twee maanden beschermd tegen ontslag vanaf de kennisgeving aan de werkgever via een medisch attest.

Tijdens die twee maanden mag je je medewerker enkel ontslaan om redenen die niks te maken hebben met de afwezigheid en de bewijslast ligt bij jou als werkgever. De sanctie is een vergoeding van zes maanden brutoloon, boven op de normale verbrekingsvergoeding.

Ook mag je de betrokken medewerker niet discrimineren. Je medewerker behoudt het recht op dezelfde functie (of een gelijkwaardige functie indien onmogelijk), elke verbetering van arbeidsvoorwaarden die tijdens de afwezigheid voorkwamen én alle verworven rechten. Ook hier bedraagt de sanctie een vergoeding van zes maanden brutoloon, cumuleerbaar met de vergoeding voor ontslagbescherming.

Er zijn heel wat soorten ontslagbescherming. In onze FAQ lees je er alles over. Onzeker over een nakend ontslag? Contacteer ons.
 
Klokkenluiderswet: drempel 50 medewerkers jaarlijks opnieuw berekenen
Gemiddelde van vier trimesters in voorgaand kalenderjaar
Sinds eind 2023 moeten ondernemingen met minstens 50 werknemers een intern meldingskanaal voor klokkenluiders voorzien. Die drempel volgde het ritme van de sociale verkiezingen. Binnenkort niet meer: vanaf 1 januari 2025 moet je de drempel jaarlijks berekenen.

Berekening
Op 1 januari tel je voor elke werknemer/leerling/uitzendkracht het aantal dagen in dienst in de vier trimesters van het vorige kalenderjaar. Dat getal deel je door 365 (730 bij werknemers met minder dan 75% van een voltijds uurrooster). Vervolgens tel je alle resultaten op en check je of je totaal 50 of meer is.

Tip!
Zak je in een bepaald jaar onder de 50 medewerkers? Dan is het meldingskanaal afschaffen geen goed idee, want medewerkers kunnen nog altijd terecht bij een extern meldingskanaal. Met een intern meldingskanaal kun je zelf een einde maken aan eventuele onwettigheden.

De wet is nog niet gepubliceerd, ze treedt in werking 10 dagen na publicatie. Vóór 1 januari 2025 hoef je geen actie te ondernemen.

Kwam je volgens de huidige berekeningsregels in oktober 2023 boven de drempel van 50? Dan moet je sinds 17 december 2023 in orde zijn met het interne meldingskanaal. Is dat nog niet zo, wacht dan niet langer, want er kunnen zware sancties volgen. We helpen je graag: met een handig doe-het-zelfpakket én de veilige digitale oplossing ‘SD Whistle’ ga je snel zelf aan de slag om te voldoen aan de klokkenluidersrichtlijn.
Naar het klokkenluidersaanbod
 
In vijf stappen naar een beter ontwikkelingsgesprek
Gebruik jaarlijks evaluatiegesprek om te investeren in je medewerkers
Het jaarlijkse evaluatiegesprek is vaak een verplicht nummer. Een gemiste kans, want door het om te gooien naar een groeigesprek, geef je je medewerkers een gevoel van erkenning en waardering. Een goed gesprek vergroot de tevredenheid, vermindert verloop en bevordert de prestaties van je hele team.

Hoe begin je eraan? Volg onze vijf stappen en bouw een werkomgeving uit waarin medewerkers willen bijdragen aan het succes van je bedrijf.
 
 

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar .
Geen interesse meer in onze Nieuwsflash? Schrijf je uit. Liever geen e-mails meer? Klik hier om je direct af te melden.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen