SD Worx. For life. For work.
SD Worx
Newsflash
26 april 2024
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste,

Wil je dat je Europese grensarbeiders kunnen blijven telewerken zonder wijzigingen in de toepasselijke socialezekerheidswetgeving en zonder administratieve rompslomp? Vraag dit dan tijdig aan. Je hebt nog tot 30 juni 2024.
Actua
Telewerkende grensarbeiders: vraag toepassing van nieuwe regels sociale zekerheid tijdig aan
 
Aanwezigheidsregistratie bepaalde schoonmaakactiviteiten uitgesteld tot 1 september 2024
 
Meer fiscaalvriendelijke overuren voor infrastructuurwerken
 
Werknemers in fertiliteitsbehandeling vanaf 28 april 2024 beter beschermd tegen ontslag
 
Inspiratie
Vacatures schrijven anno 2024: vijf tips om de juiste sollicitanten aan te trekken
 
 
Telewerkende grensarbeiders: vraag toepassing van nieuwe regels sociale zekerheid tijdig aan
Deadline is 30 juni 2024
Thuiswerk is vandaag volledig ingeburgerd. Maar wat als ‘thuis’ voor je werknemer in een ander land is dan dat van de werkgever? Volgens de Europese regels is je thuiswerkende werknemer in het woonland verzekerd als die er meer dan 25% van zijn arbeidstijd presteert. Een wijziging van sociale zekerheid naar het woonland van de werknemer zou zowel voor jou als je werknemer grote gevolgen hebben.

Sinds 1 juli 2023 geldt er een Europees kaderakkoord met aangepaste regels voor thuiswerkende grensarbeiders: als zij minder dan 50% thuiswerken, dan kunnen ze onder bepaalde voorwaarden sociaal verzekerd blijven in het ‘werkland’. Als werkgever ben je niet verplicht om de principes van dat kaderakkoord toe te passen. Je kunt – in samenspraak met je werknemer – kiezen voor ofwel de ‘normale’ regeling (25 procentgrens), ofwel volgens het kaderakkoord (50 procentgrens).

Toepassing kaderakkoord: actie vereist
Een keuze voor het kaderakkoord is enkel mogelijk op aanvraag van een A1-document bij de sociale zekerheidsinstanties van het werkgeverland. Vraag je dit niet aan, dan gelden de normale sociale zekerheidsregels (25 procentgrens) waarbij de sociale zekerheid van het woonland van toepassing is.

Tot 30 juni 2024 kun je zo’n A1-document retroactief aanvragen, voor de periode vanaf de startdatum van het kaderakkoord: 1 juli 2023. Vanaf 1 juli 2024 is dit niet meer mogelijk.

Opgelet! Op fiscaal vlak is er geen akkoord. Hier gelden nog altijd de internationale dubbelbelastingverdragen voor grensarbeiders.

Vraag tijdig het A1-document aan
Heb je telewerkende grensarbeiders en wil je vermijden dat de toepasselijke sociale zekerheid wijzigt door gebruik te maken van het Europese kaderakkoord? Vraag dat dan tijdig (lees: uiterlijk 30 juni 2024) aan.

Wil je hierover meer informatie of hulp bij de aanvraag van het A1-document? Neem dan contact op met onze International Employment Consultants via taxconsulting@sdworx.com.
 
Aanwezigheidsregistratie bepaalde schoonmaakactiviteiten uitgesteld
Verplicht vanaf 1 september 2024
Sinds 1 januari 2024 geldt er een uitgebreide elektronische aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector via de online applicatie ‘Check In and Out at Work’. Zowel loontrekkenden als zelfstandigen moeten zich bij de start, het vertrek en de rustpauze van hun opdracht registreren. Het gaat enkel om ‘activiteiten die als doel hebben een onroerend goed schoon te maken voor rekening van een derde partij’.

Tweede keer uitgesteld
Hoewel de nieuwe registratieplicht in werking moest treden op 1 januari 2024, kondigde de RSZ in december 2023 al een uitstel aan tot 1 april 2024. Dat wordt nu verlengd tot 1 september 2024.

Geen boetes, tenzij bij fraude
Voor de laatste vier maanden van het jaar komt er een gedoogperiode. De inspectie zal de sector helpen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen en legt geen boetes op in september, oktober, november en december. Tenzij er sprake is van fraude.

Hoe wij je kunnen helpen? Ontdek Check In and Check Out met Protime en vraag een demo aan.
 
Meer fiscaalvriendelijke overuren voor infrastructuurwerken
Verhoging maximumgrens van 180 naar 280 uur
Werkgevers die wegen- of spoorwegwerken uitvoeren en door de overheid verplicht worden om ’s nachts, op feestdagen of in het weekend te werken, mogen flexibeler omspringen met de arbeidstijd van hun arbeiders. Concreet mogen deze werknemers voortaan 280 fiscaal gunstige overuren presteren per jaar, dat zijn er 100 meer dan voorheen.

Om recht te hebben op het fiscale gunstregime voor overuren moet je wel gebruikmaken van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem (EARS). Ook moeten alle gepresteerde overuren gaan naar wegen- of spoorwegwerken.

De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 juni of 1 juli afhankelijk van de publicatie in het Staatsblad.

Goed om te weten: de algemene verhoging van 180 naar 220 fiscaal gunstige overuren per jaar in de bouwsector komt er niet. Dat zou in strijd zijn met het Europese verbod op staatssteun.
 
Werknemers in fertiliteitsbehandeling beter beschermd tegen ontslag en discriminatie
Opgelet, geldt vanaf 28 april 2024!
Werknemers die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan, zijn daardoor regelmatig afwezig. Vanaf 28 april 2024 zijn ze twee maanden beschermd tegen ontslag vanaf de kennisgeving aan de werkgever via een medisch attest.

Tijdens die twee maanden mag je je medewerker enkel ontslaan om redenen die niks te maken hebben met hun afwezigheden wegens hun vruchtbaarheidsbehandeling. De bewijslast ligt bij jou als werkgever. Je riskeert een boete van zes maanden brutoloon, boven op de normale verbrekingsvergoeding.

Ook mag je de betrokken medewerker niet discrimineren. Je medewerker behoudt het recht op dezelfde functie (of een gelijkwaardige functie indien onmogelijk), elke verbetering van arbeidsvoorwaarden én alle verworven rechten tijdens de afwezigheid. Ook hier bedraagt de sanctie een vergoeding van zes maanden brutoloon, cumuleerbaar met de vergoeding voor ontslagbescherming.

Ontslagbescherming komt in vele vormen. In onze FAQ lees je er alles over. Onzeker over een nakend ontslag? Contacteer ons.
 
Vacatures schrijven anno 2024
Vijf tips om de juiste sollicitanten aan te trekken
Hoe vinden de juiste sollicitanten jouw bedrijf? Een goede vacaturetekst is alleszins onmisbaar. Maar zo’n vacature schrijven is niet zo eenvoudig als het lijkt. Met deze vijf tips schrijf je betere teksten die meer (en juistere) kandidaten overtuigen. Spoiler alert: alles begint met een duidelijke functietitel.
 
Ontdek alle tips voor een goede vacature

Verzuimrapport 2023

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen