SD Worx. For life. For work.
SD Worx
Newsflash
25 juni 2024
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste,

Binnenkort moderniseert ook Brussel zijn wetgeving rond buitenlandse werknemers. Spits ook je oren als een medewerker vraagt om vroeger dan afgesproken terug te komen uit tijdskrediet of themaverlof. En de EU-wetgeving rond de verplichte loontransparantie lijkt misschien nog een ver-van-mijn-bed-show, toch wacht je maar beter niet te lang om je voor te bereiden.
Actua
Brussel stroomlijnt wetgeving rond buitenlandse werknemers (niet-EER).
 
Geen uitkeringsverlies meer bij stopzetting gemotiveerd tijdskrediet en themaverloven tijdens minimumduur.
 
Inspiratie
Wat betekent de verplichting tot loontransparantie voor jou?
 
Webinar over jobstudenten gemist? Beluister de opname.
 
People Facts 2024: 19 veelgestelde hr-vragen in kmo’s.
 
 
Ook Brussel moderniseert wetgeving economische migratie
In werking vanaf 1 oktober 2024
Overzichtelijker, begrijpelijker en meer rechtszekerheid voor de betrokken partijen. Na het Vlaams en Waals Gewest bundelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn wetgeving rond de economische migratie van werknemers en zelfstandigen die niet tot de EER (EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) behoren, in één gemoderniseerde wettekst. De regels blijven in grote lijnen dezelfde. Hier moet je mee rekening houden vanaf 1 oktober 2024:

1/ Toelating tot arbeid vereist

Om te kunnen werken bij een Brusselse werkgever moet een niet-EER-inwoner nog altijd beschikken over een arbeidsvergunning of 'single permit', afhankelijk van de duur van het werk in België. Voor zelfstandige activiteiten is een beroepskaart nodig. In welbepaalde gevallen geldt er een vrijstelling. Om een buitenlandse werknemer aan te werven, moet je bewijzen dat je geen andere geschikte kandidaten vindt. Dat kan door de vacature minstens vijf weken via Brussels arbeidsbemiddelaar Actiris te publiceren, of door aan te tonen dat je hun diensten zonder succes hebt ingeschakeld. Je Brusselse dossierbeheerder zal Actiris vragen om dat te bevestigen.

 2/ Eenvoudiger voor moeilijk in te vullen functies

Staat je openstaande functie in de lijst van knelpuntfuncties van Actiris? Dan valt die bewijslast weg.

3/ Bevoorrechte werknemers

Sommige groepen werknemers krijgen makkelijker een arbeidsvergunning: hooggeschoold personeel, bijvoorbeeld. Je moet de hooggeschoolde werknemer dan wel minstens 78% van het gemiddelde brutomaandloon in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betalen. Jaarlijks publiceert de FOD Economie deze gemiddelden.

In de nieuwe wetgeving wordt bij de bepaling van het brutomaandloon geen rekening meer gehouden met de voordelen van alle aard, zoals het privégebruik van een bedrijfswagen.

Let wel: er volgt nog een laatste besluit dat per categorie van buitenlandse werknemers de nodige documenten bevat. We volgen dit op en houden je op de hoogte.

Internationale tewerkstelling is complex, zeker als je werknemers van buiten de EER komen. Schakel onze consultants in via KMOconsultancy@sdworx.com, zo ben je zeker dat alles wettelijk in orde is.
Contacteer onze consultants
 
Keert een werknemer sneller terug van een gemotiveerd tijdskrediet of themaverlof?
Geen uitkeringsverlies meer bij stopzetting tijdens minimumduur
Zet een werknemer zijn gemotiveerd tijdskrediet of themaverlof vroegtijdig stop tijdens de minimumduur, dan vordert de RVA de uitbetaalde uitkeringen – behalve bij ouderschapsverlof – vandaag nog terug.

Als jij beslist om akkoord te gaan met de vroegere terugkomst van je werknemer, hoeft die vanaf 1 september 2024 de genoten uitkeringen niet terug te storten. Wel verliest de werknemer dan het ongebruikte deel van de minimumduur. Die periode zal immers tellen als wel opgenomen in het saldo van de maximumduur aan uitkeringen tijdskrediet of themaverlof waar de werknemer in zijn of haar loopbaan nog recht op heeft.

Uitzondering
Voor het palliatief verlof geldt de vermindering van die maximumduur niet, aangezien hier geen maximumperiode voor is. Bovendien kan dit verlof maar voor een erg korte periode worden genomen.

Impact voor jou?
Voor jou heeft deze wijziging geen gevolgen. Je werknemer moet wel de RVA tijdig schriftelijk op de hoogte brengen: voordat de uitkeringen voor de maand van stopzetting zijn betaald. Anders zal de RVA alsnog terugvorderen. Een nuttige waarschuwing als je werknemer vraagt om vroeger dan gepland terug te komen werken!
Contacteer ons voor meer info rond tijdskrediet en themaverlof
 
EU legt loontransparantie op vanaf 2026
Hoe bereid je je vandaag al voor?
Vanaf 2026 moet je als bedrijf het aanvangsloon, de mogelijke loonevolutie, loonschalen en gemiddelde lonen communiceren aan bestaande medewerkers én kandidaten. Met andere woorden: je hr- en loonbeleid moeten helemaal op punt staan en futureproof zijn.

Wat betekent deze EU-wetgeving voor jou als kmo? Wat kan je organisatie erbij winnen en hoe begin je eraan? In ons blogartikel lees je de antwoorden.
 
Naar de blog
 
Ons gratis webinar over jobstudenten gemist?
Beluister de opname
Als je studenten tewerkstelt, gelden extra aandachtspunten en spelregels. Die heeft onze expert Anneleen Verstraeten onlangs uiteengezet tijdens een webinar van 45 minuten. Omdat het topic duidelijk leeft binnen de bedrijven, staat de opname vast op onze FAQ.
 
Naar de FAQ
 
Check onze People Facts 2024!
Ontdek het korte antwoord op 19 veelgestelde hr-vragen in kmo’s
Na Pay Facts 2024, waarin we focussen op verloning binnen kmo’s, lanceren we nu People Facts 2024. Daarin beantwoorden we kort en helder 19 hr-vragen die kmo’s ons vaak stellen. Binnen drie thema’s: mensen vinden, mensen verbinden en boeien, en je hr-beleid optimaliseren. Hoe zorg je voor een kwalitatieve instroom? Hoe houd je je medewerkers gemotiveerd? Hoe weet je of je ziekteverzuim hoog is? Dat en veel meer ontdek je in People Facts 2024.
 
Check People Facts 2024

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen