Je hr-organisatie: van pitstop naar polepositie

Leidinggeven, teamwork, autonomie, flexibiliteit, werk-privébalans … Door corona kregen ze stuk voor stuk een andere invulling. Op automatische piloot blijven doorracen, is geen optie, en maar goed ook! Want door nu een pitstop te maken en te verankeren wat waardevol is, maak je je werkorganisatie alleen maar sterker. Met onze expertise brengen we je hr-beleid opnieuw in polepositie.

Leg ons je HR-uitdaging voor!

Intro Header

Klik en ontdek bij welke uitdagingen we jou kunnen bijstaan

Een efficiënte en wendbare werkorganisatie

Flexibel werken kan een stevige boost geven aan de productiviteit en resultaatsgerichtheid van je teams. Denk maar aan glijdende uren, telewerken, hybride werken of variabele uurroosters. De omzetting van klassieke functies naar generieke rollen verhoogt dan weer de inzetbaarheid van je talent, de motor van je organisatie.

Zo’n flexibele arbeidsorganisatie is een win voor werknemer én werkgever, op voorwaarde dat je behoedzaam te werk gaat. Onze hr-consultants analyseren je takenpakketten, vereiste vaardigheden en specifieke factoren die een optimale werking mogelijk afremmen.

Daarbij verliezen we nooit de wettelijke spelregels uit het oog. Samen met onze juridische consultants teken je een toekomstgerichte arbeidsorganisatie uit, binnen de juridische krijtlijnen en op maat van je bedrijfscultuur.

Een pitstop maken voor je werkorganisatie?

Contacteer ons

Een motiverend en innovatief loonbeleid

Het is geen geheim: een interessant en marktconform salarispakket – met het nodige perspectief – maakt het makkelijker om het juiste talent aan boord te halen én houden. Je draagt zo immers bij aan hun welzijn op financieel vlak. Hoe je een kostenefficiënt, fiscaal voordelig en juridisch correct loonbeleid op poten zet, daar weten onze juridische en fiscale specialisten alles over.

Maar een innovatief loonbeleid gaat over veel meer dan de regels volgen. Een wendbare werkorganisatie en flexibele verloningspolitiek zijn namelijk twee handen op één buik. Logisch dus dat je medewerkers ook hun loonpakket willen knippen naar hun individuele behoeftes. Mobiliteitsoplossingen krijgen hierin een prominente rol toebedeeld, zeker in bedrijven die zich buigen over een hybride werkcultuur.

Onze consultants begeleiden je bij een flexibel verloningsbeleid, juridisch waterdicht en budgetneutraal. Verwerk je daarin ook doordachte mobiliteitsoplossingen – van de klassieke bedrijfswagen over mobiliteitsbudget tot fietsleasing – dan zet je je pas echt schrap voor de volgende race.

Je loonbeleid opnieuw in polepositie brengen?

Contacteer ons

Effectief talentmanagement

Naast een vooruitzicht op financieel vlak vormen ontwikkelkansen een ware troefkaart in de strijd om de beste profielen. Alleen kregen de meeste organisaties wel wat veranderingen te slikken de voorbije jaren. Veroorzaakte de digitalisering al een aardverschuiving, dan zette corona je werk- en talentprocesen en de invulling van leiderschap nog meer op losse schroeven.

Dus is de hamvraag: welke skills staan vandaag maar beter bovenaan je prioriteitenlijst om je organisatie klaar te stomen voor morgen? En probeer je die nog allemaal in huis te halen, zwengel je interne mobiliteit aan, of schakel je flexibel talent in? En hoe past je verloningsstrategie in deze puzzel?

Onze hr-consultants nemen je businessstrategie en bijbehorende vereisten qua capaciteit en skills onder de loep. Vervolgens dokteren deze talentexperten samen met jou een effectief talentmanagementbeleid uit. Eentje dat matcht met je bedrijfsambities én de individuele noden en wensen van je medewerkers.

Inspiratie bijtanken voor je talentmanagement?

Contacteer ons

Heldere en transparante communicatie

Of het nu gaat over verloning, talentmanagement of de flexibilisering van je werkorganisatie: om draagvlak te creëren is communicatie de smeerolie. Reken op onze consultants om je medewerkers te informeren en te antwoorden op hun vragen en bezorgdheden.

Daar onlosmakelijk mee verbonden zijn efficiënte administratieve processen om documenten uit te wisselen tussen hr en medewerkers. Met onze performante tools laat je je medewerkers digitaal lezen, aanpassen en ondertekenen. Snel, foutloos en volgens de regels van de kunst.

Ook gevoelige materie: het sociale overleg. Over de samenstelling van je overlegorganen en hun bevoegdheden is de wetgever duidelijk. Maar voor de praktische modaliteiten is dat niet altijd zo. Heldere afspraken en transparante communicatie zijn ook hier de enige garantie op een evenwichtig sociaal overleg. Met onze specialisten aan je zijde maak je hier werk van.

Loopt je communicatie niet altijd gesmeerd?

Contacteer ons

Een pitstop in 5 stappen

 

1. Intake

Onze experts ontrafelen je vraag en vertalen ze naar concrete behoeftes, ambities en targets.

2. Audit ‘as is’

Afhankelijk van het domein van je vraag maken onze experts een grondige screening van je huidige situatie. Speciale aandacht gaat hierbij naar juridische en fiscale aspecten.

3. Analyse ‘to be’

We bepalen de oplossing om vanuit (2) de huidige situatie tot (1) het gewenste resultaat te komen. Onze experts doen dat samen met de betrokkenen in je organisatie in een workshop.

4. Roadmap

We werken samen het stappenplan uit om de oplossing te implementeren op de werkvloer, inclusief de vereiste acties op fiscaal en juridisch vlak en communicatie naar je teams.

5. Implementatie

We gaan over tot actie en zorgen ervoor dat de aangereikte oplossing vlot en zonder hinderpalen effectief wordt toegepast.

 

De HR-Pitstop: ontdek waar HR managers bij stilstaan