Ziekteverzuimrapport 2022

De cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op de laatste loongegevens van de grootste loonberekenaar van België. SD Worx onderzocht het absenteïsme, zowel het kortdurend ziekteverzuim (van minder dan 30 dagen) als het middellang ziekteverzuim (meer 30 dagen en minder dan 1 jaar), bij organisaties in de privésector. Het zijn geanonimiseerde gegevens van meer dan 800.000 werknemers uit meer dan 23.000 Belgische bedrijven in de privésector. Hiermee kan SD Worx een goed beeld geven van de evolutie van afwezigheid op het werk wegens ziekte.

Download

Intro Header