SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier
SD Worx
16/07/2021
Beste klant,

Hevige regenval zet(te) grote delen van het land onder water. In bepaalde gebieden raken werknemers maar moeilijk op het werk of is werken zelfs helemaal onmogelijk. We leven mee met de getroffen ondernemingen en gezinnen en staan paraat om vragen te beantwoorden. We informeren je over de mogelijkheden als jij of je medewerker(s) getroffen zijn door de watersnood. Gezien de uitzonderlijke situatie staat de RVA in bepaalde situaties tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht toe. 

Hulp nodig bij de aanvraag van tijdelijke werkloosheid? 
Je vaste payrollconsulent staat paraat om je hierin te begeleiden. Momenteel heb je andere katten te geselen. Daarom kan je deze tijdelijke werkloosheid ‘overmacht’ ook volgende week aanvragen met terugwerkende kracht.

We wensen iedereen die werd getroffen veel sterkte!

In deze newsflash informeren we je over:

 1. de mogelijkheden als jij of je medewerker(s) getroffen zijn door de watersnood;
 2. de verschillende opties voor werkende ouders die een jeugdkamp geannuleerd of  stopgezet zien door de wateroverlast of corona.
Als waterellende voor overlast zorgt op de werkvloer
Wat zijn je mogelijkheden als getroffen werkgever?
Je werknemer raakt niet op het werk 

Is een van je medewerkers zelf slachtoffer van de waterellende of raakt(e) hij/zij gewoonweg niet op het werk door versperde wegen, verhinderd treinverkeer of omdat de overheid dit verbiedt? De RVA staat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toe, zowel voor arbeiders als bedienden. Hiervoor is wel vereist dat je werknemer:
 • niet kan telewerken
 • voor die dag(en) niet al vakantie of inhaalrust opnam,
 • voor die dag(en) geen recht op gewaarborgd loon heeft, omdat hij/zij al naar het werk was vertrokken bijvoorbeeld,
 • op geen enkele andere manier het werk kon bereiken.
Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan staan nog andere opties open. Afhankelijk van de situatie gaat het dan om:
 • een onderbroken arbeidsdag met recht op gewaarborgd loon, 
 • verlof om dwingende redenen, zonder recht op loon (max. 10 dagen per jaar), 
 • schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht, zonder recht op loon,
 • extra vakantie of onbetaald verlof, in onderling overleg. 
Meer details over deze alternatieven voor tijdelijke werkloosheid lees je in dit Ella-artikel

Vraag je getroffen werknemers om je in dergelijke situaties altijd zo snel mogelijk te verwittigen. Anders gaat het om een onwettige afwezigheid met loonverlies. 

Je bedrijf staat onder water 

Kun je je activiteiten door het noodweer tijdelijk niet uitvoeren? De RVA staat uitzonderlijk tijdelijke werkloosheid toe omwille van slecht weer (voor arbeiders) of overmacht (voor bedienden). Neem contact op met je plaatselijke RVA-werkloosheidskantoor om de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan te vragen. Voor de periode van 14 tot en met 20 juli 2021 kan dit volgens een vereenvoudigde procedure. De RVA beoordeelt elk individueel dossier apart op basis van de volgende voorwaarden:  
 • er is geen telewerk of vervangwerk mogelijk, 
 • je werknemer nam voor die dag(en) niet al vakantie of inhaalrust op,
 • je werknemer heeft voor die dag(en) geen recht op gewaarborgd loon, omdat hij/zij het werk al was gestart bijvoorbeeld.
Hulp nodig bij de aanvraag van tijdelijke werkloosheid? 
Je vaste payrollconsulent staat paraat om je hierin te begeleiden. Momenteel heb je andere katten te geselen. Daarom kan je deze tijdelijke werkloosheid ook volgende week aanvragen met terugwerkende kracht.
Jeugdkampen worden geannuleerd of vervroegd stopgezet door wateroverlast of corona 
Hebben werkende ouders recht op tijdelijke werkloosheid? 
Werkende ouders met kinderen zitten met de handen in het haar omdat jeugdkampen worden stopgezet of geannuleerd door de waterellende. En dan ligt ook corona nog altijd op de loer: lokale uitbraken sturen her en der jeugdkampen in de war. Dit zijn dan de te volgen stappen:

Annulatie omwille van corona 

Sinds maart 2020 kennen we de procedure coronawerkloosheid voor heel wat situaties van overmacht. Ook het schrappen of stopzetten van een jeugdkamp door corona valt hieronder. Nog tot 30 september 2021 vraag je dit aan volgens een vereenvoudigde procedure

Annulatie omwille van wateroverlast 

Voor de stopzetting van een kamp door wateroverlast is coronawerkloosheid natuurlijk geen optie. Afhankelijk van de specifieke situatie heeft je werknemer wel of geen recht op gewaarborgd loon:

Scenario 1: je medewerker wordt tijdens de werkdag weggeroepen om een kind op te halen

Was je werknemer al begonnen met werken, dan is er sprake van een ‘onderbroken werkdag’ als gevolg van een overmachtssituatie buiten de wil van jezelf of je werknemer om. Hij of zij heeft in die situatie recht op gewaarborgd dagloon. Dat betekent dat jouw medewerker wordt betaald alsof die de volledige dag zou hebben gewerkt.

Scenario 2: je medewerker wordt ’s ochtends opgebeld om een kind op te halen en geraakt die dag niet op het werk

Is je werknemer die dag nog niet gestart met werken, dan kan hij of zij een beroep doen op familiaal verlof, ook wel verlof om dwingende reden of sociaal verlof genoemd. De evacuatie van een kind voldoet aan alle voorwaarden: een onvoorziene gebeurtenis, die niets met het werk te maken heeft en waarvoor zijn of haar dringende tussenkomst nodig is. Je werknemer heeft in deze situatie in principe geen recht op gewaarborgd loon, tenzij een sectorale cao anders voorziet.

Aandachtspunt: familiaal verlof is beperkt tot max. 10 arbeidsdagen per kalenderjaar, wil je werknemer geen nadelen ondervinden op het vlak van sociale zekerheid.

Scenario 3: je medewerker kampt met opvangproblemen door de annulatie van het zomerkamp

Kan je medewerker niet telewerken, dan wordt die verondersteld zich zo snel als mogelijk te organiseren en op zoek te gaan naar oplossingen en/of alternatieven. De tijd die hij/zij hiervoor nodig heeft, kan ook nog onder de noemer ‘familiaal verlof’ vallen. Overleg dit met je medewerker. Worden geen oplossingen voor de opvangproblemen gevonden, bekijk dan samen welk karakter de verdere afwezigheid krijgt. Dat kan gaan over de opname van wettelijke of extralegale vakantiedagen, ADV-dagen of inhaalrust voor overuren, en als laatste optie onbetaalde toegestane afwezigheid
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar %%email%%.
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash corona.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen