SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier
SD Worx
Newsflash
15 oktober 2021
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste klant,

Veel van de aangekondigde maatregelen in de begroting voor 2022 zullen een belangrijke impact hebben op werkgevers en medewerkers. SD Worx volgt al deze begrotingsmaatregelen op de voet en geeft duiding bij wat dit in de praktijk betekent. Zo is er een plan om arbeidsongeschiktheid aan te pakken en om de arbeidsmarkt te hervormen. Ook moeten aangepaste maatregelen op het vlak van fiscaliteit en de sociale zekerheid ervoor zorgen dat werken meer loont, mét aandacht voor de work-lifebalans. In dit Ella-bericht lees je een overzicht van de maatregelen die afgelopen dinsdag aangekondigd werden naar aanleiding van de beleidsverklaring van de premier. Zodra we meer informatie hebben en de concrete gevolgen voor jou als werkgever kennen, gaan we er hier uitgebreid op in.
Actua
Welke coronasteunmaatregelen zijn er nu nog?
 
Nieuwe fiscale maximumforfaits voor vergoeding binnenlandse dienstreizen
 
NAR  zet licht op groen voor versoepelingen mobiliteitsbudget
 
Loonnorm 2021-2022: Sectorakkoord voor PC140.05, PC140.03, PC127 en PC323
 
Inspiratie
#durftevragen: “Kan ik mijn medewerker nog vragen om een mondmasker te dragen op de werkvloer?”
 
Meerderheid kmo’s wil verplichte vaccinatie voor personeel
 
Tijdelijke werkloosheid op laagste peil sinds begin coronacrisis
 
 
Welke coronasteunmaatregelen zijn er nu nog?
Huidige stand van zaken vanaf 1 oktober 2021
De vereenvoudigde procedure coronawerkloosheid is verlengd tot 31 december 2021, net zoals de meeste andere werkloosheidsmaatregelen. Daarnaast zijn vele coronasteunmaatregelen stopgezet op 30 september, zoals bepaalde doelgroepverminderingen en de opgetrokken thuiswerkvergoeding. 

Enkel deze coronasteunmaatregelen lopen nog tot eind 2021 of maken nog een kans op verlenging:

Compensatiepremie gelijkstelling jaarlijkse vakantie bedienden: medewerkers in coronawerkloosheid in 2020 zagen daarvan geen impact op hun vakantierechten. Omdat hun jaarlijkse vakantie in 2021 wel extra kosten betekende voor hun werkgevers, gaf de overheid een compensatiepremie. Verwacht wordt dat er ook in 2021 een gelijkstelling voor vakantierechten komt. De vraag naar een financiële compensatie in de meerkosten voor werkgevers in 2022 ligt dan ook opnieuw op tafel bij de NAR. Wordt vervolgd!

Vrijstelling jaarlijkse factuur vakantiegeld horeca-arbeiders: in 2021 steunde de federale regering de horecawerkgevers bij de financiering van de gelijkstelling van coronawerkloosheid voor vakantierechten. Als er ook voor 2021 een gelijkstelling komt van coronawerkloosheid voor vakantierechten, vragen de horecawerkgevers opnieuw een compensatie voor de bijdrage die ze in 2022 zullen moeten betalen. Hun vraag blijft voorlopig zonder antwoord.

Vrijstelling monitoren jeugdkampen in 2021: zij kunnen dit jaar 50 dagen vrij van sociale zekerheid worden ingezet. Dat is dubbel zoveel als in ‘normale’ tijden.

Uitbreiding gelegenheidsarbeid tegen gunstig RSZ-regime in 2021: voor max. 60 dagen in landbouw en max. 100 dagen in tuinbouw – dat is telkens dubbel zoveel als anders.

Versterkte AktiF- en AktiF-Plussteun: werkgevers in het Duitse taalgebied genieten nog tot eind 2021 verdubbelde subsidies bij aanwerving van kwetsbare werkzoekenden.

Meer details lees je in dit Ella-bericht.
 
Onkostenvergoeding voor binnenlandse dienstreizen
Hogere maximumforfaits vanaf 1 oktober 2021
Wanneer je medewerker een zakelijke reis maakt in eigen land, mag je hem of haar een forfaitaire vergoeding uitbetalen voor de gemaakte kosten. Belangrijk: door de indexaanpassing verhogen die forfaits vanaf 1 oktober 2021. De dagvergoeding bedraagt voortaan 17,75 euro; huisvestingskosten worden opgetrokken tot 133,18 euro per dag. De fiscus bevestigt de bedragen nog in een circulaire. 
 
Respecteer je deze bedragen en de bijbehorende voorwaarden, dan beschouwt de fiscus de forfaitaire vergoedingen als kosten eigen aan de werkgever. Gevolg: voor je medewerker is het een niet-belastbaar voordeel, voor jou zijn het aftrekbare beroepskosten.

Een correct onkostenbeleid: waarop moet je letten?
In onze 'Samen aan de slag'-sessie bekijken we de mogelijkheden rond onkostenvergoedingen en geven tips & tricks voor de uitwerking van een correct onkostenbeleid. Schrijf je in of gebruik onze handige toolkit en ga meteen zelf aan de slag.
 
Mobiliteitsbudget onder de loep
NAR en CRB stellen versoepelingen voor
De versnelde vergroening van het bedrijfswagenpark en fiscale voordelen voor de installatie van laadstations staan hoog op de agenda bij de federale regering. Daarnaast wil ze het mobiliteitsbudget onder de loep nemen. Ze won daarvoor advies in bij de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).

Wanneer de werknemer afziet van zijn (recht op) bedrijfswagen, besteedt hij het mobiliteitsbudget van zijn werkgever aan een combinatie van duurzame vervoersmiddelen. De regeling bestaat al sinds 2019, maar er is voorlopig weinig animo voor.

Toegankelijkheid vergroten
Om het mobiliteitsbudget toegankelijker te maken, willen de NAR en de CRB de wachttermijnen voor werknemers opheffen. Concreet: komt je medewerker na een promotie in aanmerking voor een bedrijfswagen, dan zal hij meteen kunnen instappen. Ook de forfaitaire aanrekening van de kosten voor een milieuvriendelijke wagen zou de drempel moeten verlagen.

Misbruiken tegengaan
De wachttijden voor werkgevers zouden behouden blijven en het jaarbudget moet zich situeren tussen 3.000 en 16.000 euro. 

Timing versoepelingen?
Momenteel liggen er enkel ontwerpteksten klaar, samen met het advies van de NAR en de CRB rond een aantal versoepelingen. Wij brengen je op de hoogte zodra er volgende stappen zijn gezet op wetgevend vlak.

‘Samen aan de slag’-sessie rond het mobiliteitsbudget
Je werknemer wil zijn wagen omruilen voor een zuiniger model en met het verschil een abonnement kopen op het openbaar vervoer. Hoe maak je die rekensom? En wat is er allemaal wettelijk mogelijk? We geven uitleg over de basisprincipes van het mobiliteitsbudget, en bezorgen je een stappenplan en de documenten om dit in jouw bedrijf in te voeren (of aan te passen). Of schrijf je in voor een van onze andere mobiliteitssessies.
Ik schrijf me in
 
Sectorakkoord voor PC140.05, PC140.03, PC127 en PC323
Check de sectorfiche op Ella
De sectoronderhandelingen zijn volop bezig. Deze sectoren kwamen ondertussen al tot een akkoord: 
  • PC140.05
  • PC140.03
  • PC127
  • PC323
Zodra jouw sector een akkoord sluit, vind je dit onder de sectorfiches op Ella.

Meld je aan via mysdworx en kies ‘Ella’ (deze toepassing is enkel beschikbaar voor klanten van het sociaal secretariaat). Ga naar de rubriek ‘Lonen en premies’ en klik door naar ‘Sectorakkoord’. Je vindt er het protocolakkoord met een overzicht van de gemaakte afspraken. Zodra alle details bekend zijn, lichten we de krachtlijnen per topic toe onder de respectievelijke rubrieken.

Actie nodig?
De protocolakkoorden zullen finaal uitmonden in cao’s. Moet je actie ondernemen – wordt bijvoorbeeld beslist om een coronapremie verplicht te maken – dan ontvang je hiervoor een specifieke communicatie per mail.

Nog vragen? Check onze payroll-FAQ of neem contact op met je payrollconsulent.
 
 
#durftevragen: “Kan ik mijn medewerker nog vragen om een mondmasker te dragen op de werkvloer?”
SD Worx-expert Jan Vanthournout adviseert
“Sinds 1 oktober is het in Vlaanderen niet langer wettelijk verplicht om een mondmasker op de werkvloer te dragen. Toch mag je hierover als werkgever nog zelf beslissen. Bijvoorbeeld als je werknemers op kantoor niet ver genoeg uit elkaar kunnen zitten of als arbeiders moeten samenwerken in een kleine ruimte. Via een risicoanalyse kom je dat te weten. Blijkt daaruit dat het dragen van een mondmasker is aangewezen, dan mag je dat je werknemers wel vragen. 

Omgekeerd kunnen je medewerkers niet afdwingen dat iedereen op de werkvloer nog een mondmasker draagt. De eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn op het werk ligt immers niet bij hen. Niets belet een ongeruste werknemer nog een mondmasker te dragen als hij/zij dat wil.

Let wel: je mag het afschaffen van de mondmaskerplicht niet aangrijpen om vaccinatie te verplichten of om te informeren naar de vaccinatiestatus van je werknemers.”
 
 
Meerderheid kmo’s wil verplichte vaccinatie voor personeel
Soepelere houding naar klanten
Onze eigen tewerkstellingsenquête toonde aan dat 64% van de Vlaamse kmo’s voorstander is van een vaccinatieplicht op de werkvloer. In Wallonië is bijna de helft van de kmo’s (45,9%) voor verplichte vaccinatie van de medewerkers. Dat zien we ook in Brussel: 45,7% van de kmo-bedrijfsleiders is pro. Gemiddeld genomen is 56% dus voor de verplichting.

Een omgekeerd beeld zien we op het vlak van klantencontact. Slechts 6% van de kmo’s voerde het Covid Safe Ticket in. In Brussel gebruikt 11% van de kmo’s zo’n certificaat naar klanten. De meerderheid van de kmo’s gebruikt het niet en wil dit ook zo houden. Ze zien er wel het nut van in, maar het checken van het Covid Safe Ticket brengt te veel extra werk met zich mee.
Lees meer over dit onderzoek
 
Nog ongeveer 100.000 werknemers zijn werkloos door corona
Laagste niveau sinds de start van de crisis
De tijdelijke werkloosheid was nog nooit zo laag. Toch waren er eind september nog bijna 100.000 werknemers in de privé getroffen. Dat blijkt uit onze Employment Tracker, die maandelijks de loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privésector in België analyseert. 

Vooral horeca, luchtvaartmaatschappijen en podiumkunsten doen nog een beroep op de steunmaatregel. Uiteraard vallen er regionale en sectorale verschillen te bespeuren: zo herleeft bijvoorbeeld de Limburgse horeca, terwijl de tewerkstelling in de Oost-Vlaamse en Brusselse horeca nog sputtert. 

Ook de organisatiegrootte speelt een rol in de cijfers: vooral kleine kmo’s met minder dan 20 werknemers maken vandaag nog gebruik van de steunmaatregel (2,16%). Dat is bijna het dubbele van organisaties die meer dan 20 medewerkers tellen (1,19%) en lager bij organisaties vanaf 50 werknemers. Nog altijd zijn arbeiders (1,83%) vaker getroffen dan bedienden (0,48%).
Lees het volledige persbericht
 
Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Dialogue Icon   Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Corona-FAQ   Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar %%email%%.
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash corona.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen