SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier
SD Worx
Newsflash
29 oktober 2021
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste klant,

De coronamaatregelen werden deze week opnieuw aangescherpt, maar wat betekent dat voor jou als werkgever? En in uitzonderlijke tijden moeten snel uitzonderlijke beslissingen worden genomen en gecommuniceerd. Daarom zijn soms nog niet alle details beslist als het nieuws bekend raakt. Met verwarring als gevolg. Met onze stand van zaken ontwarren we de knoop.
Actua
Telewerk opnieuw sterk aanbevolen
 
Loonnorm 2021-2022: ontwerp van akkoord voor PC 200
 
Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht corona en overstromingen voor jaarlijkse vakantie
 
Ecocheques verplicht elektronisch vanaf 2022
 
Verblijfsdocumenten voor buitenlandse studenten bekend
 
Inspiratie
#durftevragen: “Mag ik mijn medewerkers vragen om hun Covid Safe Ticket te tonen?”
 
Telewerk opnieuw sterk aanbevolen
Wat houdt dit in?
Op 26 oktober besliste het Overlegcomité dat telewerk opnieuw sterk aanbevolen is, om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan op de werkvloer en het openbaar vervoer. De aanbeveling geldt voor alle personeelsleden van ondernemingen, verenigingen en diensten, tenzij dat onmogelijk is door de aard van het werk of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Bekijk dus binnen je eigen organisatie welke maatregelen passend zijn, welke functies en profielen kunnen telewerken en in welke mate. Hou hierbij ook rekening met het sociaal overleg. Uiteraard blijf je voor een veilige werkomgeving zorgen . 

Let wel, het gaat hier om een aanbeveling tot telewerk. Je medewerkers kunnen dus niet eisen dat ze van thuis uit mogen werken. Maar het is geen zwart-witverhaal, we kennen ondertussen de voor- en nadelen van telewerken. SD Worx loodst je graag doorheen de mogelijkheden van occasioneel of structureel telewerk. Als je dat wilt, helpen we je dat ook formaliseren.

Ga zelf aan de slag met ons ‘doe-het-zelf’-pakket of reken op onze deskundige begeleiding.
Ik bestel de toolkit telewerken
 
Sociale partners bereiken ontwerpakkoord voor PC 200
Nog goedkeuring van vakbonden en werkgeversfederaties nodig
Op 26 oktober 2021 kwamen de sociale partners van het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200) tot een ontwerpakkoord 2021-2022. Deze krachtlijnen liggen momenteel ter goedkeuring bij de vakbonden en werkgeversfederaties, het is dus nog niet definitief:
  • een verhoging van de lonen met 0,4%;
  • de toekenning van de coronapremie, enkel verplicht voor ondernemingen met een bepaalde omzetstijging;
  • de verlenging van de rechten inzake SWT, tijdskrediet en landingsbanen;
  • een verhoging van de fietsvergoeding en van de jaarlijkse brutogrens voor de tegemoetkoming in het privévervoer.
Dit ontwerpakkoord roept nog vragen op. Over hoeveel omzetstijging het precies gaat, bijvoorbeeld. Zodra het protocolakkoord finaal gesloten is en eventuele uitvoerings-cao’s bekend zijn, analyseren we de uitvoeringsmodaliteiten en details. We zullen hierover gericht communiceren. 
 
We raden daarom aan om nog geen actie te ondernemen op individueel of ondernemingsniveau. Je riskeert namelijk niet alleen enkele herberekeningen, maar ook dat je gemaakte afspraken met je medewerkers moet herzien.
 
Tijdelijke werkloosheid overmacht corona en overstromingen gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie
Financiële compensatie voor werkgevers nog niet concreet
Net zoals in 2020 worden ook de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona in 2021 gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de opbouw van vakantierechten. Een soortgelijke gelijkstelling komt er eveneens voor wie tijdelijk werkloos was door de overstromingen deze zomer. De betrokken arbeiders en bedienden zullen dus vakantierechten genieten alsof ze op hun dagen tijdelijke werkloosheid overmacht hebben gewerkt. De nodige wetteksten worden momenteel verder uitgewerkt.

Omdat de gelijkstelling meerkosten betekent voor werkgevers (bedienden) en vakantiekassen (arbeiders) – zij betalen het vakantiegeld voor de gelijkgestelde dagen – gaf de overheid in 2020 een compensatiepremie. Ook in 2021 komt er een financiële regeling, daar is ongeveer 153 miljoen euro voor uitgetrokken. Maar hoe die compensatie concreet wordt uitgewerkt, is nog onduidelijk. Het spreekt voor zich dat we de evolutie van dit dossier nauwgezet opvolgen. 

We hadden deze vakantiedagen nog niet gelijkgesteld in de loonlijn van onze klanten, omdat we niet wisten of er wel een gelijkstelling kwam. We ondernemen in de komende weken de nodige acties voor alle betrokken klanten. 
 
Ecocheques vanaf 2022 verplicht elektronisch
Papieren ecocheques doven uit
Vanaf 1 januari 2022 mag je alleen nog elektronische ecocheques geven aan je medewerkers. Daarmee kunnen ze ecologisch verantwoorde producten en diensten kopen. Een cao of individuele overeenkomst legt vast of ze er ook effectief recht op hebben. 

Ecocheques zijn twee jaar geldig. Papieren ecocheques die je nog tot 31 december 2021 uitreikt, kunnen je werknemers dan ook nog gebruiken tot 31 december 2023. Daarna is het definitief gedaan. 

Het gaat hier over een ontwerp van Koninklijk Besluit, goedgekeurd door de ministerraad. De Raad van State kan nog wijzigingen aanbrengen. Maar sowieso is de digitalisering van de ecocheques de betere keuze: voor het comfort van je medewerkers en het milieu.
 
Aangepaste verblijfsvergunning en bijlage voor buitenlandse studenten 
Aandachtspunten bij tewerkstelling
Sinds augustus 2021 krijgen hooggeschoolde studenten die niet afkomstig zijn uit de EER of Zwitserland en die in België afstuderen, 12 maanden de tijd om hier een job te zoeken die in lijn ligt met hun diploma of een bedrijf te starten. Tijdens dat zogeheten zoekjaar mogen ze ook tijdelijk werken om in hun onderhoud te voorzien.

Deze tijdelijke job hoeft geen verband te houden met het behaalde diploma, waardoor je er als werkgever geen single permit voor hoeft aan te vragen. Wel moet je een kopie van de verblijfsvergunning bijhouden in het personeelsdossier. Sinds 19 oktober 2021 staat op de verblijfsvergunning type A voor buitenlandse studenten ‘student’ en ‘werk zoeken’ vermeld. Vervalt hun huidige Belgische verblijfsvergunning voordat ze hun nieuwe ontvangen, dan krijgen ze een bijlage 15. Met beide documenten mogen ze in België werken.

Buitenlandse studenten tewerkstellen
Studenten die niet afkomstig zijn uit de EER of Zwitserland en studeren aan een Belgische instelling voor hoger onderwijs, zullen de vermelding ‘student’ of ‘student ‘mobiliteitsprogramma’ op hun verblijfsvergunning type A krijgen. Buitenlandse mobiele studenten en grensstudenten krijgen een bijlage 33

Alle buitenlandse studenten mogen zonder single permit werken en dat
  • onbeperkt tijdens de schoolvakanties;
  • gedurende max. 20 uur per week buiten de schoolvakanties en voor zover dat verenigbaar is met hun studies.
Alle definities vind je in detail terug in dit Ella-bericht.
 
#durftevragen: “Mag ik mijn medewerkers vragen om hun Covid Safe Ticket te tonen?”
SD Worx-expert Jean-Luc Vannieuwenhuyse adviseert
“Het is verboden om als werkgever je medewerkers te vragen naar een Covid Safe Ticket (CST), zelfs niet als je actief bent in een sector die wel onder die verplichting valt. De horeca of fitnesssector, bijvoorbeeld. Je kunt dan ook je werknemers zonder CST niet verplichten om thuis te werken of weigeren op de werkvloer.

Overweeg je als werkgever om een teamevent te organiseren voor een kleine ploeg, een teambuilding bijvoorbeeld? Ook dan mag je je team geen CST vragen. 

De regels van de generieke gids en mogelijke sectorprotocollen blijven gelden. Organiseer bijvoorbeeld de activiteiten bij voorkeur buiten. Ook de social distancing en de ventilatie moeten gegarandeerd blijven. Deelname aan dit event is vrijwillig. En vraag zeker het advies van het CPBW over deze activiteiten.

Bovendien kun je als werkgever ook geen CST vragen wanneer je medewerkers in het bedrijfsrestaurant gaan eten. Ook hier moet jij ervoor zorgen dat de sociale distancing en de ventilatie van de lokalen gegarandeerd zijn.”
 
Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Dialogue Icon   Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Corona-FAQ   Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar %%email%%.
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash corona.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen