SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier
SD Worx
Newsflash
26 november 2021
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste klant,

Het gaat niet goed met de coronacijfers en dus verstrengen ook de maatregelen opnieuw. Naast het verplicht telewerken mét registratie zijn er vandaag enkele nieuwe verstrengingen aangekondigd. Intussen lopen de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers zeer moeizaam en is het nog wachten op de afsluiting van een aantal sectorale akkoorden. Ook de deadline voor de toekenning van de coronapremie (consumptiecheques) nadert. 

We volgen alle maatregelen op de voet en pleiten bij de overheid voor eenvoudige, transparante regels mét voldoende tijd voor een correcte verwerking. Enkel zo kunnen we jou met concrete en heldere informatie bijstaan, zodat jij ook correct kunt handelen naar jouw medewerkers in deze bijzondere en drukke periode van het jaar. Alvast bedankt voor je begrip. We begrijpen dat het ook voor jou en jouw onderneming geen evidente tijd is. 

We blijven beschikbaar voor al je vragen via je vertrouwde payrollconsulent. Hou zeker ook onze nieuwsflashes en corona-FAQ in de gaten voor de laatste updates.
Actua
Heet van de naald: nieuwe maatregelen van het Overlegcomité
 
Coronapremie: deadline voor toekenning nadert
 
Telewerkaangifte: eerste registratieplicht tegen 30 november 2021
 
Betaalde afwezigheid met behoud van loon voor COVID-19-test 
 
Nieuwe sectorakkoorden: een overzicht
 
 
Heet van de naald: Overlegcomité neemt nieuwe maatregelen
Wat werd beslist?
Het Overlegcomité kwam vandaag vervroegd samen en heeft enkele strengere maatregelen genomen. Het verplicht telewerk met max. 1 terugkomdag werd met een week verlengd tot 19 december. De horeca moet om 23 uur de deuren sluiten en de discotheken moeten volledig dicht. Verder zijn er ook bijkomende beperkingen voor de eventsector: evenementen binnen kunnen enkel nog met zittend publiek. 

Voor de horeca en het nachtleven gaan de maatregelen in op zaterdag 27 november. De eventsector moet vanaf maandag 29 november de nieuwe regels toepassen. De coronawerkloosheid blijft van toepassing voor de getroffen sectoren.
 
Deadline voor het sluiten van de sectorakkoorden én toekenning coronapremie nadert
Veelgestelde vragen beantwoord
De deadline voor het toekennen van de coronapremie nadert snel. We adviseerden deze zomer om eerst de resultaten van de sectorale loononderhandelingen af te wachten en dan pas over de toekenning te beslissen. De sector kan immers zelf bepalen of zij een coronapremie wel of niet verplicht. Maar 31 december komt nu wel heel dichtbij, hoe staan de meeste sectoren ervoor? 

Wat is een sectorakkoord?
Om de twee jaar onderhandelen de sociale partners binnen een sector over nieuwe sectorale akkoorden. Hierin worden juridische afspraken vastgelegd rond onder meer premies, loonsverhogingen, eindeloopbaan spelregels zoals SWT, opleiding en mobiliteit.

Waarom is er voor mijn sector nog geen akkoord? 
Dit betekent dat de sectorale onderhandelingen nog volop bezig zijn. We moeten dus de uitkomst afwachten om de impact voor jouw onderneming te kunnen bepalen. 

Wat als de decemberdeadline voor de toekenning van de coronapremie verstrijkt, zonder akkoord? 
Aangezien sommige sectoren nog altijd aan het onderhandelen zijn, wordt de tijd tussen de publicatie van de cao en de einddatum voor de eventuele uitreiking van de verplichte coronapremie, 31 december 2021, bijzonder kort. Ook het premiebedrag kan per sector verschillen. Resultaat: bijkomende interpretaties, specifieke programmatie en berekeningen.

SD Worx en de Unie van erkende Sociale Secretariaten hebben dit aangekaart bij de overheid en sociale partners. Ook VIA, de vereniging van uitgevers van cheques, neemt actie om de uitvoeringstermijn van de coronapremie te verlengen. We hopen hier snel duidelijkheid over te kunnen geven. 

Kan ik nu al een coronapremie toekennen? 
Ja, dat kan. De toekenning gebeurt dan via een ondernemings-cao of een individuele overeenkomst. Maar let op: je moet minstens het bedrag toekennen dat eventueel sectoraal werd beslist én het totale bedrag mag niet meer dan 500 euro bedragen. Mogelijk volgt er nog een verrekening. Je wacht dus maar beter het overleg binnen jouw sector af. 

Wat als ik al een coronapremie heb toegekend? 
In dit geval zijn er 3 mogelijke scenario’s: 
 • het sectorale akkoord voorziet een verrekening: je trekt het al toegekende bedrag af van het sectorale verplichte bedrag. Je betaalt dus niet dubbel.
 • het sectorale akkoord voorziet geen verrekening: je kijkt wat je individueel akkoord of ondernemings-cao bepaalt. 
 • het sectorale akkoord verbiedt een verrekening: je moet het sectoraal verplichte bedrag uitbetalen bovenop hetgeen je al hebt toegekend.
Sowieso mag de totale coronapremie nooit hoger zijn dan 500 euro. Betaal(de) je toch meer uit, dan wordt dit beschouwd als een ‘gewone’ bruto premie. Hierop betaal je de normale RSZ-tarieven en bedrijfsvoorheffing. 

Hoe weet ik of er al een sectorakkoord is gesloten?
Zodra jouw sector een akkoord sluit, vind je dit onder de sectorfiches op Ella. Meld je aan via mysdworx en kies ‘Ella’ (deze toepassing is enkel beschikbaar voor klanten van het sociaal secretariaat). Ga naar de rubriek ‘Lonen en premies’ en klik door naar ‘Sectorakkoord’. Je vindt er het protocolakkoord met een overzicht van de gemaakte afspraken. Zodra alle details bekend zijn, lichten we de krachtlijnen per topic toe onder de respectievelijke rubrieken.

We geven via onze newsflash ook telkens een overzicht van nieuwe sectorakkoorden die zijn gesloten. Wordt er ook actie van jou verwacht -– wordt bijvoorbeeld beslist om een coronapremie verplicht te maken – dan ontvang je hiervoor een specifieke communicatie per mail.
 
Opnieuw verplichte registratie telewerk
Belangrijke regels en termijnen uitgelegd
Afgelopen dinsdag ontving je hierover al meer informatie, maar we zetten de belangrijkste richtlijnen nog eens op een rijtje. De verplichting geldt in principe voor elk bedrijf, tenzij telewerk onmogelijk is door de aard van de functie of omwille van de continuïteit van de onderneming, activiteit of dienstverlening. Als werkgever kun je – op vrijwillige basis – terugkomdagen inplannen voor mensen met telewerkbare functies. Wat houdt dit concreet in? 

Wat zijn de regels? 
Sinds maandag 22 november mag er maximaal 20% van het totaal aantal telewerkende personen in je bedrijf (werknemers, vennoten, zelfstandigen, freelancers, uitzendkrachten …) tegelijk op kantoor aanwezig zijn. Concreet kunnen werknemers max. één dag per week naar de werkplaats. De regering heeft die termijn na het vervroegd Overlegcomité verlengd tot 19 december. Vanaf 20 december wordt dit opgetrokken naar max. 40% en 2 terugkomdagen. Uitzondering: in kmo’s met minder dan 10 actieve personen mogen er max. 5 personen tegelijk aanwezig zijn. 

De terugkomdagen zijn vrijwillig. Je bent als werkgever niet verplicht om die te organiseren en de actieve personen moeten ook niet aanwezig zijn. Aan mensen die niet kunnen telewerken, bezorg je een ‘attest onmogelijkheid telewerk’ dat aantoont dat hun aanwezigheid noodzakelijk is. Dit attest is niet nodig op terugkomdagen voor mensen die wel telewerkbare functies hebben. Ons modeldocument van dit attest vind je hier

Wat moet je weten over de telewerkaangifte? 
Eerst en vooral is de aangifte niet alleen van toepassing op werknemers, maar je moet ook vennoten, zelfstandigen, freelancers, uitzendkrachten, … op de aangifte opnemen. Telt je kmo minder dan 5 actieve personen, dan geniet je een vrijstelling

Als je binnen je kmo met 5 of meer personen actief bent, registreer je via de RSZ-tool de volgende gegevens (op basis van de situatie in je onderneming op 24 november): 
 • Het totaal aantal personen dat actief is in de onderneming – per vestigingseenheid, indien van toepassing.
 • Het aantal personen dat (per vestigingseenheid) een niet-telewerkbare functie uitoefent.
Voor meer info over de registratie kun je hier terecht. 

Welke data moet je onthouden?
 • Registreren kan vanaf woensdag 24 november 2021.
 • Voor de periode van 22 november 2021 tot en met 31 december 2021 geef je het aantal personen werkzaam in de onderneming op 24 november door. De uiterste datum om in te dienen is 30 november
 • Voor 2022: als er geen wijziging in de gegevens komt op 3 januari 2022, dan hoef je geen nieuwe aangifte te doen. Indien wel, dan moet je dit uiterlijk op 6 januari 2022 doen. 
Wij ondersteunen je bij de registratie! 
We voorzien in Payroll een rapport dat je helpt bij het bepalen van het aantal personen per vestigingseenheid. Op de niet-telewerkbare functies hebben wij uiteraard geen zicht. Open in Payroll de tab ‘Rapportering’ in de linkerbalk en selecteer ‘Rapportenbibliotheek’. Bovenaan bij ‘Rapport in de kijker’ staat het rapport ‘Registratietool telewerk’. Je krijgt een overzicht van de bij ons ingegeven personen per vestiging. Controleer wel of recente aanwervingen en indiensttredingen al mee zijn opgenomen. 
​​​​​​
Nog vragen over de telewerkaangifte? 
Check onze corona-FAQ of die van de RSZ. Meer nuttige info vind je ook in de RSZ-handleiding over de telewerkaangifte.
 
Recht op afwezigheid met behoud van loon voor wie COVID-19-test moet ondergaan
Verschillende scenario’s voor jou uitgedokterd
De zelfevaluatietool is een belangrijke pijler in de nieuwe teststrategie van de overheid. Die heeft ook impact op het vlak van hr. Blijkt uit de zelfevaluatie dat je werknemer een test moet ondergaan, dan wacht hij in isolatie zijn testresultaat af. Om zijn afwezigheid te verantwoorden ontvangt hij een attest. Onder bepaalde voorwaarden heeft de werknemer het recht op behoud van loon. Dit geldt sinds 19 november 2021 en blijft voorlopig zo tot 28 februari 2022. 

Over welke tijdsspanne loopt die gewettigde afwezigheid? 
 • Bij niet-telewerkers: periode vanaf aanmaak van het attest in de tool tot het bekomen van het testresultaat. Dit boek je in de kalender als ‘klein verlet’.
 • Bij telewerkers: de tijd die nodig is om de coronatest te laten afnemen. Ook dit is ‘klein verlet’
In ieder geval eindigt de termijn 36 uren na het aanmaken van het attest. Je werknemer moet jou onmiddellijk verwittigen en het attest bezorgen. De test laat hij zo snel mogelijk afnemen bij een instantie die hem het resultaat het snelst kan geven. Tussen 19 november 2021 en 28 februari 2022 kan hij maximum 3 keer gebruikmaken van dit recht. 

Nadat het testresultaat gekend is, zijn er drie concrete scenario’s. Hoe boek je die in?

1. Je werknemer is negatief: hij kan het werk hervatten. Je boekt deze tijd als ‘gewerkt’. 

2. Je werknemer is positief en niet arbeidsongeschikt
 • Bij niet-telewerkers: de afwezigheid tijdens de quarantaineperiode boek je in de kalender als ‘overmacht corona - quarantaine’. Die kun je enkel in volledige dagen boeken. Ontvangt je werknemer zijn testresultaat in de loop van de werkdag, dan boek je de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht – quarantaine vanaf de dag erna. Voor die dag waarop het testresultaat ontvangen werd, boek je “klein verlet”. 
 • Bij telewerkers: Boek “gewerkt” van zodra je medewerker het werk effectief hervat. 
3. Je werknemer is positief en wel arbeidsongeschikt: hij krijgt een ziekteattest via de dokter. Deze afwezigheid boek je als “ziekte”

Geen antwoord op je vraag gevonden? 
Bekijk onze corona-FAQ of neem contact met ons op. We helpen je graag verder.
 
Tal van nieuwe sectorakkoorden 
Check de sectorfiche op Ella
Er zijn nieuwe sectoronderhandelingen met een positieve uitkomst. De sociale partners bereikten ook een sectoraal akkoord voor PC 102.09, PC 109, PC 113, PC 114, PC 121, PC 136, PC 200, PC 215, PC 220, PC 222 en PC 317

Zodra jouw sector een akkoord sluit, vind je dit onder de sectorfiches op Ella. Meld je aan via mysdworx en kies ‘Ella’ (deze toepassing is enkel beschikbaar voor klanten van het sociaal secretariaat). Ga naar de rubriek ‘Lonen en premies’ en klik door naar ‘Sectorakkoord’. Je vindt er het protocolakkoord met een overzicht van de gemaakte afspraken. Zodra alle details bekend zijn, lichten we de krachtlijnen per topic toe onder de respectievelijke rubrieken.

Actie nodig?
De protocolakkoorden zullen finaal uitmonden in cao’s. Moet je actie ondernemen – wordt bijvoorbeeld beslist om een coronapremie verplicht te maken – dan ontvang je hiervoor een specifieke communicatie per mail.

Nog vragen? Check onze payroll-FAQ of neem contact op met je payrollconsulent.
 
Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Dialogue Icon   Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Corona-FAQ   Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar %%email%%.
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash corona.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen