SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier
SD Worx
Newsflash
18 februari 2022
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste klant,

De coronabarometer staat vanaf vandaag (18 februari) op oranje en telewerk is nu enkel nog aanbevolen. Daarnaast bereikte de regering een akkoord rond de veelbesproken arbeidsdeal met onder meer de vierdagenwerkweek en wisselende weekregimes. En alvast goed om weten: op 1 april moet je het jaarverslag rond preventie en bescherming af hebben en ter beschikking stellen in geval van inspectie.
Actua
Regering bereikt akkoord rond arbeidsdeal 
 
Telewerk niet langer verplicht
 
Compensatiepremie voor evenementensector 
 
Verstrenging vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij nacht- en ploegenarbeid 
 
Kostenvergoedingen expats vrij van RSZ 
 
Indexering fiscale forfaits voor vergoeding binnenlandse dienstreizen 
 
Inspiratie
Werkgeversbevraging ‘The perfect match’
 
Fiscaalvriendelijke extra toekennen via de loonbonus 
 
Arbeidsdeal is een feit 
Akkoord om arbeidsmarkt te hervormen
De federale regering wil tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80 procent halen. Daarom kondigde ze in oktober 2021 aan werk te maken van een grondige hervorming van de arbeidsmarkt. Maandagnacht bereikte ze een akkoord: de zogenoemde arbeidsdeal.

Daarin is de ‘gebalde’ vierdagenwerkweek een van de initiatieven om te zorgen voor meer flexibiliteit en zo de work-lifebalans van medewerkers op te krikken. Voor een derde van de Belgische kmo’s kan dat een troef betekenen in de war for talent. Lees meer in dit persbericht

Daarnaast omvat de arbeidsdeal nog tal van wijzigingen. Die gaan we zo snel mogelijk in detail en concreet uitspitten. Zoals je dat van ons gewend bent, ben je via onze newsflash snel op de hoogte. 

Meer info over de arbeidsdeal lees je ook op Ella.
 
Telewerk is aanbevolen 
Code oranje brengt ook versoepelingen in arbeidsrelatie
Vanaf vandaag geldt code oranje van de coronabarometer. Dit heeft vooral impact op de horeca, publieks- en vrijetijdsactiviteiten. Zo is er o.a. geen sluitingsuur meer voor horeca, heropent het nachtleven voor 70% en zijn publieksevenementen binnen en buiten toegelaten. 

Aansluitend op deze nieuwe maatregelen hief het Overlegcomité de telewerkverplichting op, al blijft telewerken wel aanbevolen. Daardoor vervalt ook de verplichte telewerkregistratie. Voor de maand maart moet je dus geen nieuwe telewerkregistratie aangeven. Wel blijft het belangrijk om de intussen welbekende veiligheidsmaatregelen aan te houden, zoals sociale afstand houden en voldoende ventilatie voorzien op de werkvloer. 

Nog geen structureel telewerkbeleid? Check onze telewerkpagina. ​​​​
 
Compensatiepremie voor evenementensector 
Dien vóór 26 februari je aanvraag in 
Als je actief bent in de evenementensector of je hoofdactiviteit speelt zich voornamelijk binnen af (bijvoorbeeld dancings, binnenspeeltuinen, bowlingzalen, escape rooms, …), dan moest je eind vorig jaar opnieuw de deuren sluiten door de coronamaatregelen. Om dit deels te compenseren kun je een premie bij de RSZ aanvragen in het 1e of 2e kwartaal in 2022. De specifieke voorwaarden vind je terug op Ella

Tip!
Voldoe je aan de voorwaarden, dan raden we je aan om vóór 26 februari 2022 een aanvraag te doen via het online RSZ-portaal. Zo kun je de premie sneller ontvangen. Zonder formele aanvraag heb je geen recht op de tussenkomst.
 
Mini-taxshift: vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij ploegen- en nachtarbeid wijzigt sterk
Nieuwe spelregels vanaf 1 april 2022
Als je medewerkers hebt die ploegen- of nachtarbeid verrichten en hen daarvoor een verplichte premie uitbetaalt, dan kom je in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Vanaf 1 april komen er naar alle waarschijnlijkheid strengere voorwaarden. 

Een van de nieuwigheden is dat je bovenop het bruto uurloon een minimumpremie per uur moet toekennen van 2% voor ploegenarbeid en 12% voor nachtarbeid. Of: de berekening van de 1/3 norm in het kader van nacht- en ploegenarbeid moet per uur gebeuren in plaats van per dag. 

Alle geplande nieuwigheden voor de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij ploegen- en nachtarbeid vind je hier terug.

Het gaat voorlopig nog over ontwerpteksten, maar de impact van deze nieuwe regeling kan groot zijn. We bereiden ons dan ook achter de schermen voor en informeren je zodra we alle details zeker weten.

Heb je hier vragen over? Contacteer ons, en we helpen je graag verder.   
 
 
Kostenvergoedingen voor expats vrij van RSZ
Forfaitaire en reële kostenvergoedingen belasting- en RSZ-vrij toekennen 
In vorige newsflashes informeerden we je over het nieuwe belastingstatuut voor buitenlandse kaderleden dat op 1 januari 2022 inging en de overgangsperiode van de nieuwe fiscale regeling (zie nieuwsflash 19/11 en nieuwsflash 27/1). 

Ondertussen is het ook duidelijk dat je hen forfaitaire en reële kostenvergoedingen vrij van belasting én RSZ-bijdragen kunt toekennen. Er is een forfait van maximum 30% dat je berekent op het overeengekomen basissalaris met een maximum van 90.000 euro. Als reële kosten komen de verhuizing naar België, inrichting van de woning in België en schoolkosten van leerplichtige kinderen in aanmerking voor terugbetaling op basis van bewijsstukken. 

Werkgevers die buitenlandse kaderleden aanwerven onder het nieuwe statuut zullen die kostenvergoedingen belasting- en RSZ-vrij kunnen toekennen. 

Heb je hier vragen over? Neem contact op met onze experts die je graag verder helpen.
 
Fiscale maximumforfaits voor binnenlandse dienstreizen verhogen 
Forfaitair bedrag volgt indexaanpassing sinds 1 februari
Wanneer je medewerker een zakelijke reis maakt in eigen land, mag je hem of haar een forfaitaire vergoeding uitbetalen voor de gemaakte kosten. Door de indexaanpassing verhogen die forfaits opnieuw vanaf 1 februari 2022. Concreet bedraagt de dagvergoeding voortaan maximaal 18,11 euro (t.o.v. 17,75 euro) en de huisvestingskosten 135,85 euro (t.o.v. 133,18 euro) per dag. 

Een correct onkostenbeleid: waarop moet je letten?
Gebruik onze handige toolkit en werk meteen zelf een onkostenbeleid uit in lijn met de regelgeving. 
Ik bestel de toolkit
 
Wat doe jij om een aantrekkelijke werkgever te zijn? 
Neem deel aan ons onderzoek 
In de lente lanceren we onze jaarcampagne ‘The perfect match’, een zoektocht naar de succesformule die werkgevers aantrekkelijk maakt voor nieuwe en bestaande werknemers. Want net als puzzelstukken die in elkaar passen, moet er ook tussen jou en je medewerkers een klik zijn voor een succesvolle samenwerking.

In de aanloop naar onze campagne willen we weten wat jullie nu al doen om de juiste talenten aan te trekken, te motiveren, te binden en soms zelfs te laten gaan. Daarom starten we een grootschalig werkgeversonderzoek. We vragen 10 minuten van je tijd om ons je waardevolle input door te geven. Nadien krijg je de resultaten toegestuurd. Zo geef jij mee vorm aan onze The perfect match-campagne. 

Deelnemen kan nog tot en met 4 maart 2022 via deze link.

Hartelijk dank alvast voor je tijd en medewerking! 
 
Fiscaalvriendelijke extra via loonbonus cao 90
Formuleer de juiste doelstellingen in je bonusplan
De hoge inflatie en de automatische indexaanpassingen doen de loonkosten gevoelig stijgen. En voorlopig lijkt dat niet te gaan veranderen. Veel werkgevers zijn daarom minder geneigd om een blijvende loonsverhoging toe te kennen. Maar wat als je je medewerkers toch eenmalig wil belonen voor een goed bedrijfsresultaat? Dan is de fiscaalvriendelijke loonbonus cao 90 een interessante optie. Maak een correct bonusplan op met vooraf opgestelde, gezamenlijke doelstellingen en dien het in ter goedkeuring bij de bevoegd ambtenaar van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO). 

Alles weten over de voordelen van de loonbonus cao 90 én over welke valkuil je maar beter vermijdt? Lees het in onze blog.

Klaar om een loonbonus in te voeren?
Ga zelf stapsgewijs aan de slag met onze toolkit ‘bonus cao 90’. Heb je liever persoonlijke ondersteuning? Contacteer ons en we helpen je graag verder.
Ik bestel de toolkit
Blijf bij rond optimaal variabel verlonen
Kom je graag meer te weten over de verschillen tussen een loonbonus, winstpremie, warrants en andere extra's? Schrijf je in voor onze inspirerende sessie rond ‘optimaal variabel verlonen’ op donderdag 10 maart.
Ik schrijf me in
 
Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Dialogue Icon   Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Corona-FAQ   Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar %%email%%.
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen