%%subject%%
SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier
SD Worx
Newsflash
25 maart 2022
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste klant,

Stilaan wordt het effect van de mini-taxshift duidelijk: vanaf 1 april 2022 gelden er nieuwe spelregels voor het fiscale gunstregime bij nacht, ploegen- en volcontinu arbeid en er komt een uitdoofscenario voor de bijzondere bijdrage sociale zekerheid. Ook krijgen we heel wat vragen over de impact van de stijgende energieprijzen op bestaande afspraken rond de tankkaart en kostenvergoedingen. We zochten de antwoorden voor je uit. 
Actua
6 vragen en antwoorden over de dure energieprijzen
 
Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij nacht, ploegen- en volcontinu arbeid wijzigt vanaf 1 april 2022
 
Stapsgewijze afbouw van bijzondere bijdrage sociale zekerheid
 
Nieuw aanvraagformulier voor belastingstatuut expats
 
Inspiratie
#DURFTEVRAGEN - “Kan ik mijn medewerkers verplichten om meer thuis te werken om de brandstofkosten te beperken?”
 
 
6 vragen en antwoorden over de dure energieprijzen
Wat je kunt doen om je kosten te drukken en werknemers te ondersteunen
De hoge energieprijzen hakken er stevig in bij werkgevers én werknemers. Iedereen ziet de factuur stijgen. We krijgen heel wat vragen van bezorgde werkgevers: wat kunnen ze zelf doen om ervoor te zorgen dat hun kosten niet door het dak gaan en hoe ondersteunen ze medewerkers die alsmaar dieper in de buidel moeten tasten? Veerle Michiels, juridisch adviseur bij SD Worx, beantwoordt zes prangende vragen. Van een beperking van de tankkaart, het optrekken van de (reis)kostenvergoeding tot meer thuiswerk. 

Hoor je de details graag van een expert? 
Tijdens een 2 u. durende livestream op 28 april 2022 geven onze kmo-experts concrete tips om je kosten onder controle te houden ondanks de hoge energieprijzen. Ze reiken je ook de handvatten aan om stappen te zetten richting een duurzamer mobiliteitsbeleid voor je kmo.
Schrijf je in
 
Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij nacht, ploegen- en volcontinu arbeid wijzigt vanaf 1 april 2022
Meer details bekend over nieuwe spelregels 
We informeerden je al over de strengere regeling voor het fiscale voordeel bij ploegen- of nachtarbeid als gevolg van de mini-taxshift. Ook de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing bij volcontinu arbeid verstrengt vanaf 1 april 2022. 

Hoeveel bedraagt het fiscale voordeel nu? 
Werken je medewerkers minstens één derde van hun arbeidstijd in ploegen of ’s nachts en ontvangen ze een ploegenpremie, dan geniet je onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Die bedraagt 22,8% van de belastbare bezoldigingen (25% bij een volcontinu arbeidssysteem). 

Wat wijzigt er vanaf 1 april?
  • 2 afzonderlijke vrijstellingen voor nacht- en ploegenarbeid: bovenop het bruto uurloon moet je een minimumpremie per uur toekennen van 2% voor ploegenarbeid en volcontinu arbeid en 12% voor nachtarbeid;
  • de berekening van de 1/3 norm in het kader van nacht- en ploegenarbeid moet per uur gebeuren in plaats van per dag;
  • een toegelaten pauze van max. 15 minuten tussen 2 opeenvolgende ploegen;
  • voor ploegenarbeid en volcontinu arbeid is vereist dat alle werknemers van de ploeg de minimumpremie ontvangen;
  • vanaf 1 april 2024 moet de ploegenpremie expliciet zijn opgenomen in een cao, arbeidsreglement of individuele arbeidsovereenkomst
  • de uitzendsector mag de vrijstelling enkel toepassen – vanaf 1 oktober 2022 – als de klant hiermee akkoord gaat.

Op Ella lees je alle details en voorwaarden van de nieuwe regeling voor de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij ploegen- en nachtarbeid nog eens rustig na.

Wat kun je nu al doen? 
Maak je al gebruik van deze vrijstelling, ga dan zeker na of je ploegensysteem aan de nieuwe voorwaarden voldoet. Check meteen of de ploegenpremie ook is opgenomen in een cao, het arbeidsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst van je ploegarbeiders. We vragen je nog even te wachten met de aanpassingen in Payroll. Klanten van het sociaal secretariaat ontvangen in mei een gerichte communicatie met concrete acties. 

Heb je ondertussen toch nog vragen? Neem een kijkje op onze payroll-FAQ voor de meest recente info of neem contact met ons op
 
Stapsgewijze afbouw van bijzondere bijdrage sociale zekerheid
Voor het eerst zichtbaar in loonberekening van april 2022
Nog als gevolg van de mini-taxshift zal ook de bijzondere bijdrage sociale zekerheid (BBSZ) op termijn verdwijnen. De regering kiest voor een uitdoofscenario met als eerste stap een verlaging van de BBSZ voor de lage en middeninkomens. Het nettoloon zal licht stijgen. Dit zal de eerste keer merkbaar zijn in de loonberekening van april 2022. Voor de eindafrekening gelden de nieuwe grenzen en tarieven vanaf inkomstenjaar 2022. Jij hoeft hiervoor zelf niets te doen. 

Voor de nieuwe grensbedragen en tarieven, raadpleeg de overzichtstabel
 
 
Nieuw aanvraagformulier voor belastingstatuut expats 
In te dienen binnen 3 maanden na indiensttreding 
Sinds 1 januari 2022 geldt een nieuw fiscaal gunstregime voor buitenlandse kaderleden en onderzoekers die vanaf die datum in België werken. Wie er wil van gebruikmaken, heeft het akkoord nodig van de werknemer én de fiscale administratie. Dit verloopt via een nieuw tweeledig aanvraagformulier, in te dienen binnen de 3 maanden na de start van de tewerkstelling in België. In geval van verlenging, dien je de aanvraag in uiterlijk 3 maanden na het verstrijken van de eerste termijn van 5 jaar.

Er wordt volop gewerkt aan een elektronisch platform. Voorlopig bezorg je de aanvraag nog via e-mail aan de bevoegde diensten op impatriates@minfin.fed.be

Hulp nodig bij de aanvraag? 
Neem contact op en we helpen je graag verder. 
 
#durftevragen: “Kan ik mijn medewerkers verplichten om meer thuis te werken om de brandstofkosten te beperken?”
Veerle Michiels, legal consultant bij SD Worx, aan het woord. 
“De periode van verplicht thuiswerk is achter de rug. Sinds de recente versoepelingen van de coronamaatregelen is thuiswerk zelfs niet meer aanbevolen. Je valt dus terug op de klassieke spelregels. Meer telewerk kan, op voorwaarde dat beide partijen hiermee akkoord gaan. Je kunt thuiswerk dus niet eenzijdig opleggen. Omgekeerd kan je medewerker hier ook niet op eigen houtje toe beslissen. Grijp het moment aan om hierover met je medewerkers in gesprek te gaan. Let wel: als je je medewerkers meer laat thuiswerken, bestaat de kans dat zij gecompenseerd willen worden voor de hogere verwarmings- en elektriciteitskosten.”

In onze blog lees je de antwoorden op 6 prangende vragen van werkgevers over de stijgende energieprijzen.
 
Naar de blog
 

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Dialogue Icon   Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Corona-FAQ   Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar %%email%%.
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen