%%subject%%
SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier
SD Worx
Newsflash
13 mei 2022
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste klant,

Werk en privé lopen steeds meer door elkaar. En dus moeten we op zoek naar een nieuwe balans. Vooral bij werknemers die zorgen voor een ziek familielid valt de combinatie soms zwaar. De federale regering werkt aan een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Het gaat voorlopig nog om plannen, maar we geven de krachtlijnen al mee. Ook herinneren we aan een belangrijke datum voor werkgevers met grensarbeiders in dienst: vanaf 1 juli 2022 worden thuiswerkende grensarbeiders opnieuw belast in hun woonland. 
Actua
Nieuwe regelgeving in de maak voor werknemers met zorgtaken
 
Wettelijke barrière voor discriminatietests weggewerkt​​
 
 
Inspiratie
Meest opvallende cijfers uit het verzuimrapport 2021
 
#Durftevragen: hoe worden mijn thuiswerkende grensarbeiders belast als het Nederlands-Belgisch fiscaal akkoord afloopt? 
 
Uitnodiging: kom naar de ‘The perfect match’-inspiratiedagen voor kmo’s in Hasselt, Mechelen of Gent
 
 
Nieuwe regelgeving in de maak voor werknemers met zorgtaken
Nieuwe regelgeving in de maak voor werknemers met zorgtaken 
Op initiatief van Europa komt er weldra een uitbreiding van het zorgverlof en flexibele arbeidsregelingen. De federale regering zet een Europese richtlijn om die streeft naar een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. De maatregelen moeten gendergelijkheid bevorderen en een betere verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen. 
 
Er is nog niets in steen gebeiteld, de Raad van State en andere adviesorganen zijn eerst nog aan zet. Wat ligt op tafel?  
 • een nieuw zorgverlof van 5 dagen met behoud van loon, aangerekend op het verlof om dwingende redenen;
 • de mogelijkheid om flexibele arbeidsregelingen aan te vragen om te zorgen voor een ander;
 • een uitgebreidere ontslagbescherming voor ‘zorgende’ werknemers;
 • een sanctie bij het niet toekennen van geboorteverlof;
 • een nieuwe bescherming tegen de niet-hernieuwing van een tijdelijk contract omwille van zwangerschap, bevalling of opname van omgezet moederschapsverlof;
 • een motiveringsplicht bij weigering van bepaalde opnamevormen en uitstel ouderschapsverlof.
De Europese lidstaten hebben tot 2 augustus 2022 de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Het is voorlopig nog onduidelijk of België deze deadline haalt. Zoals altijd, volgen we dit voor je op en communiceren we de details van zodra die duidelijk worden. 
 
Wettelijke barrière voor discriminatietests weggewerkt
Meer slagkracht voor sociale inspecteurs 
Sinds 2018 kunnen sociale inspecteurs discriminatie op de arbeidsmarkt opsporen via praktijktests of zogenaamde ‘mystery calls’. Die werden in de praktijk nauwelijks gebruikt, door tal van juridische obstakels. Door een valse identiteit of handtekening te gebruiken, pleegden de inspecteurs een strafbaar feit dat zwaarder werd bestraft dan de eigenlijke discriminatie, bijvoorbeeld. 

Deze wanverhouding werd nu rechtgezet. Sinds 8 mei 2022 beschikken de sociale inspecteurs over extra mogelijkheden om discriminatie-inbreuken op te sporen. Werkgevers zijn dus maar beter gewaarschuwd.

Wel moeten de inspecteurs nog vooraf toestemming krijgen van de arbeidsauditeur of procureur des Konings. Ze moeten ook nagaan of de vaststellingen niet op een andere manier kunnen gebeuren. 
 
Verzuim opvolgen en voorkomen, doet kosten dalen 
Meest opvallende cijfers over ziekteverzuim in 2021
De financiële gevolgen van ziekteverzuim zijn een blinde vlek voor veel organisaties. Zeker de indirecte kosten zoals productiviteits- en kwaliteitsverlies, vervanging van de zieke werknemer, stijgende werkdruk en mogelijk motivatieverlies bij collega’s zijn niet meteen zichtbaar. Het nieuwe verzuimrapport van SD Worx onthult de meest opvallende cijfers. Voor 2021 blijkt: 
 • Het ziekteverzuim bereikt een recordhoogte.
 • Vooral bij jongeren onder 25 ligt de frequentie van verzuim hoog.
 • De gemiddelde ziekteduur bij arbeiders is twee derde hoger dan bij bedienden.
 • We noteren meer kortdurend ziekteverzuim.
 • Sectoren met arbeiders of gemengde sectoren vertonen hoogste ziekteverzuim. 
 • Limburg en Henegouwen kennen het hoogste ziekteverzuim.
Voorkomen is beter dan genezen, het is een oud gezegde. Met een beter inzicht in je eigen verzuimcijfer helpen we je de ziekteverzuimkosten verminderen. 

Download het verzuimrapport

Ontdek onze ‘Blijf bij’-sessies rond verzuim
 1. ‘Ziekteverzuim aanpakken: hoe begin je eraan? Welke verzuimcijfers hou je best in het oog? En hoe maak je werk van een verzuimbeleid? Je verneemt het tijdens onze praktische sessie op donderdag 15 september om 10.00 uur. Ik schrijf me in ​​​
 2. Wat zijn de spelregels bij ziekteverzuim?Ben je eerder geïnteresseerd in de juridische spelregels rond verzuim – wat kan, mag en moet? Schrijf je dan in voor de sessie op donderdag 22 september om 10.00 uur.  We doorlopen ook samen de stappen van een re-integratietraject. Ik schrijf me in
#Durftevragen: hoe worden mijn thuiswerkende grensarbeiders belast als het Nederlands-Belgisch fiscaal akkoord afloopt? 
Veronique Boeva, International Employment Manager bij SD Worx, legt uit
“België sloot tijdens de coronapiek met Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg een akkoord over de belastbaarheid van thuiswerk. Hierdoor werden de inkomsten voor gewerkte thuiswerkdagen voor de duur van het akkoord belast in het land waar de grensarbeider normaal werkt zonder de coronamaatregelen. Met andere woorden: thuiswerkdagen van grensarbeiders konden fictief beschouwd worden als in het buurland gewerkte dagen. Deze akkoorden lopen af op 30 juni 2022. Nederland en Duitsland beslisten al dat er geen verlenging volgt. Ook met Frankrijk en Luxemburg lijkt een verlenging niet aan de orde.

Wil je na 30 juni 2022 nog reisbeperkingen blijven opleggen of mogen werknemers na die datum nog gedeeltelijk van thuis uit blijven werken? Dan kan er een situatie van gelijktijdige tewerkstelling (salary split) ontstaan. Dit heeft niet alleen een fiscale impact, het roept ook vragen op over het toepasselijke sociale zekerheidsregime en tal van andere arbeidsrechtelijke kwesties. Ons team International Employment adviseert je graag over de internationale tewerkstellingssituaties binnen je organisatie na afloop van de fiscale akkoorden.”

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact op. 
Contacteer ons
Ontdek dé succesformule om een aantrekkelijke werkgever te zijn 
Kom naar de inspiratiedagen voor kmo’s in Hasselt, Mechelen of Gent
In de huidige war for talent is het vinden en behouden van gedreven medewerkers lang geen evidentie. Hoe kun je je als kmo differentiëren op de arbeidsmarkt, en hoe zorg je voor ‘de klik’ tussen je organisatie en medewerkers? Je hoort het rechtstreeks van onze experten tijdens onze ‘The perfect match’-inspiratiedagen. 

In 6 inspirerende workshops zetten we je op weg met enkele praktische do’s en don’ts. De inspiratiedagen gaan door op 13, 16 en 21 juni 2022 in Hasselt, Mechelen en Gent. Reserveer tijdig je plek, want de plaatsen zijn beperkt. 
 Ik schrijf me in 

SD Worx Finbox

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Dialogue Icon   Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Corona-FAQ   Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar %%email%%.
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen