%%subject%%
SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier
SD Worx
Newsflash
2 juni 2022
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste klant,

Over de afschaffing van het ziektebriefje voor korte afwezigheden doen wat misvattingen de ronde. Hoe zit de vork nu echt aan de steel? We namen het ‘Terug naar Werk’-plan van minister Frank Vandenbroucke onder de loep en verhelderen de focuspunten. Ook een belangrijke boodschap voor wie nog gebruikmaakt van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid. Een officiële beslissing is er nog niet, maar alles wijst erop dat de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid niet wordt verlengd na 30 juni 2022.
Actua
Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt allicht niet verlengd. Wat betekent dit voor jou als werkgever?
 
Veelgestelde vragen over het ‘Terug naar Werk’-plan voor langdurig zieken
 
Hogere fiscale forfaits voor onkostenvergoedingen binnenlandse dienstreizen
 
Inspiratie
Jaarcampagne ‘The perfect match’ trapt af 
 
Terugkeer naar klassieke regels tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022
Bereid je aanvraag tijdig voor
Een officiële beslissing is er nog niet. Maar de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wordt allicht niet opnieuw verlengd na 30 juni 2022. Dat heeft directe gevolgen voor bedrijven die na die datum wel nog willen gebruikmaken van het systeem van tijdelijke werkloosheid om economische redenen – omdat ze nog altijd niet op volle kracht draaien, bijvoorbeeld. 

Zij zullen moeten teruggrijpen naar de regels tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zoals we die vroeger al kenden. Daar komt een pak meer administratie bij kijken. Tenzij er op de valreep nog wat tolerantie komt.

Regeling voor arbeiders 
Arbeiders kun je zowel volledig of gedeeltelijk schorsen. Breng hen – en de RVA – minstens 7 kalenderdagen vóór de start van de eerste werkloosheidsdag op de hoogte. Je ontvangt dan de controlekaarten (C3.2AS) die je aan je arbeiders overhandigt. Geef ook maandelijks aan welke dag de eerste effectieve werkloosheidsdag is van de betrokken arbeiders.

Regeling voor bedienden 
Je kunt bedienden enkel economisch tijdelijk werkloos stellen, als je een onderneming in moeilijkheden bent. Dit zal je moeten bewijzen met een C106A, die je minstens 14 dagen vóór de eerste kennisgeving aan de juiste instantie bezorgt. Heb je: 
  • een sectorale of ondernemings-cao: noteer dit op de C106A en bezorg die aan de RVA.
  • een ondernemingsplan: vul de C106A in en bezorg die aan de FOD WASO. 
  • geen cao of plan: vermeld cao nr. 159 op de C106A en bezorg die aan de RVA.  
Belangrijk! Wil je de economische tijdelijke werkloosheid laten ingaan op 1 juli 2022? Verstuur dan uiterlijk 9 juni 2022 de C106A. 

Breng je bedienden – en de RVA – minstens 7 kalenderdagen vóór de start van de eerste werkloosheidsdag op de hoogte. Je ontvangt dan de controlekaarten (C3.2AS) die je aan hen overhandigt. Geef ook maandelijks aan welke dag de eerste effectieve werkloosheidsdag is van de betrokken medewerkers.

Loonverwerking in Payroll 
Vanaf 1 juli 2022 kun je geen gebruik meer maken van de overmacht-codes – wegens corona en de oorlog in Oekraïne. Vanaf die datum gebruik je in Payroll:
  • voor arbeiders: ‘economische werkloosheid’ 
  • voor bedienden:
    • met bedrijfs- of sectorale cao of bedrijfsplan: ‘economische werkloosheid bedienden’ 
    • volgens cao159: ‘economische werkloosheid bediende cao 148’.
Ben je niet vertrouwd met de aanvraagprocedure tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen en word je hierin graag begeleid door een expert? Neem gerust contact  op met ons op.
 
'Terug naar Werk’-plan voor langdurig zieken focust op begeleiding en responsabilisering 
We beantwoorden enkele veelgestelde vragen
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, stelt in zijn ‘Terug naar Werk’-plan een pakket aan maatregelen voor om langdurig zieken opnieuw aan de slag te krijgen. Die zijn vooral gericht op begeleiding en responsabilisering. In onze blog lees je de hoofdlijnen van het nieuwe plan en geven we meteen het antwoord op enkele vragen die nu al rijzen, zoals over de afschaffing van het ziektebriefje voor korte afwezigheden. 
Lees meer
 
Indexering onkostenvergoedingen voor binnenlandse dienstreizen 
Hogere fiscale forfaits vanaf 1 juni 2022
Wanneer je medewerker een zakelijke reis maakt in eigen land, mag je hem of haar een forfaitaire vergoeding uitbetalen voor de gemaakte kosten. Belangrijk: door de hoge inflatie verhogen die forfaits vanaf 1 juni 2022. De dagvergoeding bedraagt voortaan 18,84 euro; huisvestingskosten worden opgetrokken tot 141,33 euro per dag

Respecteer je deze bedragen en de bijbehorende voorwaarden, dan beschouwt de fiscus de forfaitaire vergoedingen als kosten eigen aan de werkgever. Gevolg: voor je medewerker is het een niet-belastbaar voordeel, voor jou zijn het aftrekbare beroepskosten.

Een correct onkostenbeleid: waarop moet je letten?
In onze 'Samen aan de slag'-sessie op 7 juni of 3 oktober bekijken we de mogelijkheden rond onkostenvergoedingen en geven tips & tricks voor de uitwerking van een correct onkostenbeleid. Schrijf je in of gebruik onze handige toolkit en ga meteen zelf aan de slag.
 
Jaarcampagne ‘The perfect match’ trapt af
Helft Belgische werknemers geeft aan dat loon mee de doorslag geeft om voor een werkgever te kiezen
Dit jaar gaan we op zoek naar dé succesformule die werkgevers aantrekkelijk maakt voor nieuwe en bestaande werknemers. Want net als puzzelstukken die in elkaar passen, moet er ook tussen jou en je medewerkers een klik zijn voor een succesvolle samenwerking. We bevroegen bijna 600 Belgische werkgevers en ruim 1.000 werknemers.

We lanceren het eerste stuk van de puzzel: aantrekkelijk verlonen. Want een marktconform, goed uitgestippeld, motiverend en flexibel loonbeleid is een van de topredenen om voor een werkgever te kiezen of er bevlogen bij te blijven werken. Zit dat niet snor, dan geeft dat vaak de doorslag om een bedrijf te verlaten. Hoe zo’n loonbeleid er dan idealiter uitziet, ontdek je op onze gloednieuwe campagnepagina van ‘The perfect match’. Ook beantwoorden we er enkele veelgestelde vragen en geven tal van nuttige tips. 

Bookmark gerust deze pagina, want we updaten die regelmatig met nieuwe info, inspiratie en advies doorheen het jaar. Of laat er je gegevens achter, zo ben je meteen op de hoogte als we nieuwe thema’s aansnijden. Tip: er volgen nog zes andere cruciale puzzelstukken!
Ik wil meer weten
 

Sessies The perfect match

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Dialogue Icon   Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Corona-FAQ   Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar %%email%%.
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen