SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier
SD Worx
Newsflash
15 juli 2022
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste klant,

De nationale politiek bereidt zich stilaan voor op het zomerreces. Traditioneel een periode waarin er weinig nieuws te rapen valt. Onze nieuwsbrief staat dan even op een lager pitje, maar relevante zaken blijven we uiteraard met je delen. De eerste details van de arbeidsdeal bijvoorbeeld en wat je moet weten als je jobstudenten aan het werk stelt. We wensen je een mooie zomer!
Actua
Wat we al weten over de arbeidsdeal 
 
Bedrag forfaitaire kilometervergoeding gaat omhoog
 
#durftevragen: Wat als mijn medewerker door een geannuleerde vlucht niet op reis kan vertrekken of vastzit in het buitenland?"
 
Inspiratie
‘The Perfect Match’ lanceert tweede puzzelstuk rond flexibel werken
 
Zeven vragen over de tewerkstelling van jobstudenten
 
Marktconform verlonen, hoe begin je eraan?
 
SD Worx Professionals: de matchmaker voor gespecialiseerde profielen
 
Wat we al weten over de arbeidsdeal 
Maatregelen treden wellicht na zomerreces in werking
Het wetgevend proces rond de arbeidsdeal loopt nog, maar naar verluidt wordt dit nog vóór het zomerreces afgerond. Daarna kunnen de maatregelen ook effectief worden. Langzaam druppelen de eerste details binnen. We vatten het voor je samen.  

Welke impact heeft de arbeidsdeal op je kmo? Je komt het te weten tijdens onze gratis livestream op donderdag 8 september om 9.00 uur. In 45 minuten loodsen we je doorheen de belangrijkste maatregelen.
Ik schrijf me in
Wil je meer in de diepte duiken? We organiseren in september ook een betalende livestream van anderhalf uur waarin onze experten inzoomen op de belangrijkste maatregelen.

De arbeidsdeal in een notedop:

1. Snellere bekendmaking deeltijdse variabele werkroosters
Deeltijdse werknemers met variabele werkroosters moeten niet vijf maar zeven dagen op voorhand op de hoogte worden gebracht van hun concrete werkschema. Een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst kan de termijn wijzigen, tot minstens drie werkdagen (voorheen één).

2. Voltijdse werknemer kan vierdagenweek of wisselend weekregime aanvragen 
In de vierdagenweek-regeling wordt de wekelijkse arbeidstijd gespreid over vier dagen, dus 9,5 uur per dag bij een effectieve wekelijkse arbeidsduur van 38 uur. Vraagt je medewerker een wisselend weekregime aan, dan loopt de normale arbeidsduur van 38 uur per week gemiddeld over twee weken, met een maximum van 9 uur per dag en 45 uur per week. Beide regimes moet de werknemer zelf aanvragen. Jij kunt instemmen of gemotiveerd weigeren. 

Kun je via het arbeidsreglement nog een kortere bekendmakingstermijn voor variabele werkroosters voorzien? En hoe voer je de aangepaste voltijdse arbeidsregelingen in? Op deze en andere vragen rond de twee eerste krachtlijnen van de arbeidsdeal formuleren wij deze blog het antwoord.

3. Betere sociale bescherming werknemers in de platformeconomie 
Voor platformwerkers zoals de maaltijdkoeriers geldt er voortaan een weerlegbaar vermoeden van een arbeidsovereenkomst, als de dienst aan een aantal criteria voldoet, zoals exclusiviteit en geolokalisatie. Zelfstandige platformwerkers moeten verzekerd zijn voor lichamelijke letsels bij een arbeidsongeval.

4. Van job veranderen tijdens opzeggingstermijn
Ontslagen werknemers zullen al tijdens hun opzeggingstermijn aan de slag kunnen bij een andere werkgever. Zo’n transitietraject moet altijd met de tussenkomst van een erkend uitzendbureau of de regionale dienst voor arbeidsbemiddeling verlopen. Tussen de oude en nieuwe werkgever wordt een financiële compensatie afgesproken. 

5. Sneller inzetbaar bij ontslag 
Vanaf 1 januari 2023 zullen oudere werknemers die worden ontslagen, 1/3 van hun opzeggingstermijn kunnen omzetten in maatregelen die de inzetbaarheid bevorderen, zoals outplacement of opleiding. De concrete invulling van deze maatregel is voorlopig nog onduidelijk. 

6. Soepelere regels voor nachtwerk in e-commerce 
Werkgevers in e-commerce zullen binnenkort ook nachtwerk (tussen 20 u. en middernacht en vanaf 5 u.) kunnen invoeren met akkoord van slechts één vakorganisatie. Daarnaast kunnen werkgevers via een proefproject van 18 maanden aan hun werknemers vragen om vrijwillig nachtarbeid tussen 20 u. en 24 u. en vanaf 5 u. te presteren. Hiervoor is geen cao of wijziging van het arbeidsreglement nodig. 

7. Verankering van het recht op deconnectie 
Ondernemingen met minstens 20 werknemers moeten tegen 1 januari 2023 afspraken vastleggen over het recht om offline te zijn. Dit kan via een cao of arbeidsreglement. Concreet gaat het over de praktische modaliteiten, richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen tijdens rusttijden en verlof en vorming- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden. 

8. Opleidingsplannen en individueel recht op opleiding
Nog voor ondernemingen vanaf 20 werknemers geldt voortaan de verplichting om elk jaar een formeel opleidingsplan te maken. Zo’n plan bevat minstens de aangeboden opleidingen en de doelgroep voor wie ze bestemd zijn. Werkgevers met minstens 10 werknemers moeten voor elke voltijdse werknemer voorzien in een individueel opleidingsrecht van 3 opleidingsdagen per jaar vanaf 2022, 4 dagen vanaf 2023, 5 dagen vanaf 2024.
 
Bedrag forfaitaire kilometervergoeding is gestegen
Onduidelijkheid blijft over retroactieve verhoging, de kwartaalindexatie en fiscale incentive voor wie de maximale vergoeding betaalt
Werkgevers die dat willen, kunnen werknemers die professionele verplaatsingen maken met de eigen wagen tegemoetkomen in de hoge pendelkosten, bijvoorbeeld via de forfaitaire kilometervergoeding. Die bedraagt sinds 1 juli 2022 0,4170 euro per kilometer. 

Het bedrag werd gelijkgetrokken met de kilometervergoeding voor federale ambtenaren en geldt in principe tot 30 juni 2023. Enkele zaken zijn nog hangende: 
  • een retroactieve verhoging van de kilometervergoeding voor maart tot juni 2022;
  • indexatie van de vergoeding per kwartaal en niet langer per jaar; 
  • een fiscale incentive voor werkgevers die de maximale kilometervergoeding betalen.
Of en wanneer deze wijzigingen er komen is op dit moment nog onzeker. We raden daarom aan om, in afwachting, enkel rekening te houden met het nieuwe maximumbedrag.
 
#durftevragen: "Wat als mijn medewerker door een geannuleerde vlucht niet op reis kan vertrekken of vastzit in het buitenland?"
Anneleen Verstraeten, juridisch adviseur bij SD Worx, weet het antwoord
“Kan je medewerker niet vertrekken op het geplande moment omdat zijn vlucht werd geschrapt? Dan kan die zijn verlof niet zomaar uit eigen beweging intrekken. De goedgekeurde vakantieperiode gaat dus gewoon door. De kans is groot dat je medewerker de vraag stelt om de ingangsdatum van de vakantie te verplaatsen. Je kunt dan voet bij stuk houden, bijvoorbeeld omdat de vakantiepuzzel van de onderneming al is gelegd, of je gaat samen zoeken naar een oplossing die voor beiden haalbaar is.

Zit je medewerker vast in het buitenland omdat zijn terugvlucht werd verschoven naar een latere datum? Dan kan die het werk na de vakantieperiode niet hervatten zoals voorzien. Ging het om een aangekondigde staking, dan is er geen sprake van overmacht. Die is immers niet ‘plots en onvoorzien’. In dat geval beslis je samen over een verlenging via wettelijke vakantiedagen, adv-dagen, recup of extralegale dagen. Zijn alle vakantierechten al uitgeput, dan behoort ook onbetaald verlof tot de mogelijkheden. Een andere optie is om te telewerken van op de vakantiebestemming, als dat kan. 

In elk geval moet je medewerker je tijdig verwittigen van zijn afwezigheid en de achterliggende reden. Anders is er sprake van ongerechtvaardigde en dus onbetaalde afwezigheid.”
 
‘The Perfect Match’ lanceert tweede puzzelstuk
Voor meer dan 40% van de Belgische werknemers is flexibel werken een van de topredenen om voor een werkgever te kiezen
Dit jaar bevroegen we bijna 600 Belgische werkgevers en ruim 1000 werknemers over de klik die nodig is voor een succesvolle samenwerking. De resultaten van dit onderzoek delen we in onze ‘The Perfect Match’-campagne. 

We lanceren vandaag het tweede stuk van de puzzel: flexibel werken. Want de organisatie van morgen is fluïde: van flexibele werkregelingen tot meer contractuele flexibiliteit. Wie niet meebeweegt, blijft hopeloos achter in de war for talent. Hoe je zo’n flexibele organisatie tot stand brengt, ontdek je op onze campagnepagina van ‘The Perfect Match’. Ook beantwoorden we er enkele veelgestelde vragen en geven tal van nuttige tips. 

Heb je onze kmo-inspiratiedagen over The Perfect Match in juni gemist? Herbeleef enkele highlights in de video hieronder.
 

The Perfect Match - KMO Sessies

 
Daar zijn de jobstudenten weer 
Zeven vragen over wat wel en niet mag bij hun tewerkstelling 
In de zomermaanden doen veel werkgevers een beroep op jobstudenten. Elk jaar bereiken er ons heel wat vragen over de juridische spelregels. Of buitenlandse studenten hier een vakantiejob mogen uitoefenen, hoeveel dagen je jobstudenten kunt tewerkstellen en of je hiervoor altijd een arbeidsovereenkomst nodig hebt? Wij vatten alle antwoorden helder voor je samen.
Lees meer
 
Marktconform verlonen, hoe begin je eraan?
Loonbenchmark nu met loondata van 2022
Ons onderzoek naar ‘The Perfect Match’ onthult het: een aantrekkelijk en motiverend loon is doorslaggevend voor werknemers om voor je bedrijf te kiezen en er geëngageerd te blijven werken. Een competitief loon is dan ook meer dan ooit een must in de war for talent. Dus wil je weten wat je concurrenten betalen voor eenzelfde functie.  

Een benchmark met betrouwbare cijfers helpt je marktconform te verlonen. Onze loonbenchmark is nu up-to-date met loondata van 2022, en geeft je toegang tot de referentielonen van 118.280 functies uit bijna 14.000 organisaties. Dat is niet alleen de grootste maar ook de meest diverse steekproef van België, objectiever kan niet.

Je vindt er ook een geactualiseerd trendrapport met algemene marktgegevens voor verschillende looncomponenten. Zo krijg je een beeld van wat er gangbaar is in jouw sector, regio en bij bedrijven van vergelijkbare grootte.

Wil je een gerichte benchmark voor één profiel, of ga je liever zelf aan de slag voor meerdere functies? Onze reward consultants helpen je met plezier.
Contacteer ons
Spoiler alert! We werken achter de schermen volop aan een gloednieuwe benchmarktool, waarin we ook een kostenvergelijking opnemen. Een primeur voor België die we lanceren in 2023.
 
Hulp nodig bij het aantrekken van specifiek talent?
SD Worx Professionals matcht experts in vier expertisedomeinen 
Het is intussen een publiek geheim dat 65% van de Belgische werkgevers moeilijkheden ondervindt bij het aantrekken van nieuwe werknemers. Voor gespecialiseerde sectoren die op zoek zijn naar complexere profielen, woedt de war for talent nog heviger. Wat ligt er aan de basis van deze talentencrisis en hoe kun je deze zogeheten ‘high profiles’ toch overtuigen om bij jou te komen werken? In deze blog presenteren we enkele antwoorden. 

Om je nog beter te ondersteunen bij deze uitdaging creëerde SD Worx Staffing Solutions gespecialiseerde teams van gekwalificeerde medewerkers: SD Worx Professionals. Zij zijn de matchmaker tussen bedrijven en professionals binnen hr, logistiek, lifesciences en office & business support.
Ontdek ons aanbod
 
Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Dialogue Icon   Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Corona-FAQ   Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar %%email%%.
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen