SD Worx. For life. For work.
SD Worx
Newsflash
24 oktober 2022
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste klant,

Sinds 11 oktober hebben we een federaal begrotingsakkoord. Met onder meer een tijdelijke verlaging van de loonlasten. Wat betekent dit concreet voor jou? Met een eenvoudig rekenvoorbeeld verduidelijken we de – opgelet, voorlopige! – informatie. Let verder op de aangekondigde flitscontroles en de deadline voor de feestdagen voor 2023. Bovendien wordt binnenkort het ziektebriefje afgeschaft: voortaan zou een arbeidsongeschikte werknemer in een bedrijf met minstens 50 personeelsleden tot drie keer per jaar de eerste ziektedag afwezig kunnen zijn zonder doktersbewijs. We houden je hierover op de hoogte.
 
In deze onzekere economische tijden is een houvast meer dan welkom. Je kunt altijd op ons rekenen voor een persoonlijke toelichting, concreet advies en het zoeken naar werkbare oplossingen binnen jouw concrete context. Neem contact op met je vaste aanspreekpunt of via het kmo-kantoor in je regio. Nog meer weten? Schrijf je in voor onze Proxy bijblijfsessies sociaaljuridische actualiteit en blijf zo op de hoogte van de meest recente regelgeving en de concrete impact ervan.
Actua
Verlaging basisloonlasten eerste helft 2023: wat mag je verwachten?
 
Opgelet: flitscontroles in grootsteden, sportsector en carwashsector
 
Planning feestdagen 2023: deadline nadert
 
 
Verlaging loonlasten eerste helft 2023: wat mag je verwachten?
Algemene tijdelijke korting op loonlasten
De regering besliste om alle bedrijven in de eerste twee kwartalen van 2023 een korting op de werkgeversbijdragen te geven. Volgens onze huidige info ziet die er als volgt uit:
 • Alle bedrijven, zowel profit als non-profit, krijgen een tijdelijke (Q1 en Q2 2023) korting van 7,07%, berekend op de ‘netto patronale basisbijdrage’.
 • Voor Q3 en Q4 2023 komt er geen korting, maar een mogelijk uitstel van betaling.
 • De korting en het uitstel worden enkel verrekend op de patronale basisbijdrage, bijzondere bijdragen blijven vermoedelijk verschuldigd.
 • Andere kortingen, bijvoorbeeld de structurele lastenverlaging of een doelgroepvermindering, worden eerst verrekend. Vandaar het begrip ‘netto patronale basisbijdrage’.
 • Dit alles staat volledig los van een eventuele indexering van het loon in januari 2023, of op enig ander moment.
Rekenvoorbeeld: wat is de concrete impact?
Let op: dit sterk vereenvoudigde en fictieve voorbeeld is enkel bedoeld ter ondersteuning, de werkelijkheid is véél complexer. We gaan uit van een netto patronale basisbijdrage van 25%. Door andere kortingen kan die lager zijn: dan gaan die er eerst af en wordt de tijdelijke korting op het resterende bedrag berekend. Hogere bijdragen tellen vermoedelijk niet mee voor de korting. Al is dat nog niet helemaal duidelijk.

December 2022:
 • loon: 1.000 euro bruto
 • patronale basisbijdrage: 25%, dus 250 euro
 • totale loonkosten: 1.250 euro
Januari 2023 (zonder indexering):
 • loon: 1.000 euro bruto
 • patronale basisbijdrage: 25%, dus 250 euro
 • korting van 7,07% op 250 euro: 250 – 17,68 euro
 • totale loonkosten: 1.232,32 euro
Januari 2023 (met indexering 10%):
 • loon: 1.100 euro bruto (+10%)
 • patronale basisbijdrage: 25%, dus 275 euro
 • korting van 7,07% op 275 euro: 275 – 19,44 euro
 • totale loonkosten: 1.355,56 euro
In grote lijnen komt dit neer op een tijdelijke extra korting van ongeveer 1,8% op de totale bruto loonmassa gedurende de eerste twee kwartalen van 2023.

Wat doet SD Worx?
SD Worx berekent alles voor jou, daar hoef je zelf niets voor te doen.
Hoewel de concrete details nog ontbreken, zijn we volop in overleg met de RSZ om de berekening correct te kunnen uitvoeren. Meer informatie volgt uiteraard nog. Voor je budgettering heb je dankzij dit voorbeeld al een ruw zicht op je loonlasten in 2023.

Wat na Q1 en Q2 2023?
In het derde en vierde kwartaal van 2023 kun je uitstel van betaling van de bijdragen aanvragen, tot 2025. Ook hier gaat het om 7,07%, berekend op de netto patronale basisbijdrage.

Wat zijn de andere maatregelen uit het begrotingsakkoord en welke impact hebben ze op jou als werkgever? Je leest het in onze blog.
Lees meer
Via onze Proxy bijblijfsessies praten we je 5x per jaar bij rond de sociaaljuridische actualiteit. Zo blijf je op de hoogte van de meest recente regelgeving en de concrete impact ervan.
 
Opgelet: flitscontroles in sportsector, carwashsector en grootsteden
Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik
Van 24 tot 30 oktober voert de RVA een nationale flitscontrole uit in de sportsector. Voor die sportsector stelde de RVA een specifieke checklist samen. In november volgt de carwashsector. De controles in specifieke sectoren hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter, maar sancties zijn mogelijk bij ernstige inbreuken.

Ook in november: flitscontroles in de steden Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik. De controles in de grootsteden zijn veeleer gericht op ernstige en georganiseerde sociale fraude met een crimineel oogpunt: denk aan domiciliefraude en misbruik van vennootschapsstructuren.

Graag goed voorbereid op een sociale inspectie? Wij kunnen je helpen met een legal scan. Hier gaan we na hoe ‘inspectieproof’ je onderneming is. We kunnen je ook tijdens een aangekondigde sociale inspectie begeleiden.
 
Planning feestdagen 2023: deadline nadert
Vervangende feestdagen moeten vóór 15 december bekend zijn
Feestdagen die op een zondag (of op een andere normale inactiviteitsdag, vaak zaterdag) vallen, moeten worden verschoven naar een andere dag. Vóór 15 december moet je de beslissing of het akkoord over de vervangingsdagen uithangen op een plaats die zichtbaar is voor het personeel. Je moet ook een kopie toevoegen aan het arbeidsreglement. Een tweede kopie bezorg je aan Toezicht Sociale Wetten binnen de acht dagen nadat het akkoord is bereikt.

In 2023 valt Nieuwjaar (1 januari) op een zondag, Wapenstilstand (11 november) op een zaterdag. De meeste werkgevers moeten deze feestdagen dus vervangen. De vervangingsdagen bepalen, kan zowel collectief als individueel. Ons modeldocument (zie ‘Juridische documenten’ > ‘Ondernemingsinformatie’ > 'Kalender feestdagen 2023' op Ella) is hiervoor erg handig. Neem je geen beslissing over de vervangingsdag, dan verschuift de vrije dag naar de eerste gewone werkdag die volgt op de feestdag.

Een overzicht van alle feestdagen voor 2023 vind je in dit Ella-bericht.
 

World of work

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar .
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen