SD Worx. For life. For work.
 
SD Worx
Newsflash
31 januari 2023
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste,

Er was de laatste maanden veel te doen rond de hervorming van het fiscale gunstregime van auteursrechten. En hoewel de wet ondertussen gewijzigd is, is de heisa nog niet van de baan. Waar staan we vandaag? Met de kiesdatum in zicht, trekken de sociale verkiezingen 2024 zich nu echt op gang en we naderen de ontknoping van onze ‘The Perfect Match’-campagne, met het zevende puzzelstuk: werkgeluk.
Actua
Auteursrechten-saga duurt voort: onduidelijkheid troef
 
Sociale verkiezingen 2024: Nationale Arbeidsraad brengt advies uit
 
Tussenkomst in woon-werkverkeer wordt duurder
 
Valse start voor inperking uitkering tijdskrediet: 1 februari 2023 nieuwe datum
 
Inspiratie
Werkgeluk: het 7e puzzelstuk van onze The Perfect Match-campagne
 
Auteursrechten-saga duurt voort
Onduidelijkheid over toepassingsgebied van gunstregime
Het fiscale gunstregime van auteursrechten werd eind vorig jaar aangepast. De federale regering zette paal en perk aan de ruime interpretatie ervan, waardoor heel wat beroepsgroepen nu uit de boot lijken te vallen. De hervormde wet beperkt het gunstregime tot werken van letterkunde en kunst of prestaties van uitvoerende kunstenaars die beschikbaar worden gesteld aan het brede publiek.

Een strikte interpretatie van die nieuwe regels betekent dat heel wat sectoren worden uitgesloten van het gunstregime. Uit politieke hoek is te horen dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Is daarmee de kous af? Niet helemaal. Het valt af te wachten hoe de rulingcommissie en RSZ de nieuwe wet zullen interpreteren en toepassen. Met andere woorden: onduidelijkheid troef.

Wat nu?
De nieuwe auteursrechtenregeling geldt sinds 1 januari 2023. Wie in 2022 al een vergoeding ontving via het oude systeem van auteursrechten valt onder een overgangsperiode van 1 jaar. Concreet: voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) berekenen we de vergoedingen voorlopig op dezelfde wijze als vorig jaar, mits toepassing van de lagere grensbedragen. Uiteraard volgen wij dit verder op. Heb je hierover intussen nog vragen, neem dan zeker contact op met onze experts via taxconsulting@sdworx.com.

Wat houdt de wetswijziging concreet in en waarom was er zo veel discussie? Tijdens een online sessie op donderdag 16 februari om 10 uur loodst fiscaal specialist Bart Hollebekkers je doorheen het proces en bespreekt hij de inhoud van het nieuwe fiscale regime van auteursrechten.
Ik schrijf me in
 
Sociale verkiezingen 2024 nu écht uit de startblokken
Nationale Arbeidsraad (NAR) brengt advies uit
Op de valreep van 2022 publiceerde de NAR zijn advies over de organisatie van de sociale verkiezingen 2024. Dit brengt geen grote aardverschuivingen. Wat moet je onthouden?

Datum kiesperiode
De verkiezingen zouden plaatsvinden tussen 13 en 26 mei 2024. Dat betekent dat de kiesprocedure dan start tussen 15 en 28 december 2023. De periode van ontslagbescherming, de zogenaamde ‘occulte periode’, begint dan tussen 14 en 27 januari 2024.

Stemrecht uitzendkrachten
Enkel interims die 32 arbeidsdagen presteerden in de periode van 1 november 2023 tot 31 januari 2024, mogen meestemmen.

Oproeping van de kiezers
De NAR stelt voor om kiezers voortaan via digitale weg op te roepen, als hiervoor een unaniem akkoord bestaat binnen de organisatie.

Flirt je organisatie met de grens van 50 medewerkers en twijfel je of je sociale verkiezingen moet organiseren? Neem contact met ons op.

Zoek je een expert om de strikte verkiezingsprocedure in goede banen te leiden? Wij helpen je op weg. Ontdek alle info over de sociale verkiezingen op onze themapagina.
 
Tussenkomst in woon-werkverkeer wordt duurder
Hogere treintarieven vanaf 1 februari 2023
Betaal je je pendelende werknemers een tussenkomst in de kosten voor hun woon-werkverkeer? Die valt dit jaar mogelijk hoger uit door de prijsstijgingen bij de NMBS/SNCB. Vanaf 1 februari 2023 stijgt de prijs voor een treinticket met 9,73%. Verwijst je sector voor de tussenkomst naar een percentage van de prijs van een treinkaart, dan moet je die dus heel binnenkort verhogen. Dit heeft ook gevolgen voor de derdebetalersregeling, waarbij je als werkgever minstens 80% van treinkosten op jou neemt.

Het vrijgestelde bedrag van de fietsvergoeding verhoogde al op 1 januari 2023 tot maximaal 0,27 euro per getrapte woon-werkkilometer. De fietsvergoeding wordt trouwens later dit jaar algemeen verplicht. Daarover vertellen we meer in een volgende newsflash.

Voor de terugbetaling van de vervoerskosten aan werknemers die met de metro, tram, (water)bus of eigen wagen pendelen, wijzigt in principe niets. Tenzij je die tussenkomst ook berekent volgens een percentage op de treintarieven. Kijk dus zeker je sectorafspraken na.

Stel je graag orde op zaken wat je onkostenbeleid betreft?
Met ons doe-het-zelf-pakket werk je meteen zelf een onkostenbeleid uit in lijn met de regelgeving.

Of schrijf je in voor onze 'Samen aan de slag'-sessie op dinsdag 14 februari om 10 uur. We bekijken de mogelijkheden rond onkostenvergoedingen en geven tips & tricks voor de uitwerking van een correct onkostenbeleid.
Ik schrijf me in
 
Valse start voor inperking tijdskrediet
Niet 1 januari, maar 1 februari 2023 als startdatum
De regering bereikte eind vorig jaar al een akkoord over een beperking van de periode voor tijdskredietsuitkeringen voor de zorg van een kind – 48 i.p.v. 51 maanden. Oorspronkelijk zouden werknemers die vanaf 1 januari 2023 een aanvraag bij hun werkgever deden, onder de nieuwe spelregels vallen. Die datum is nu verschoven naar 1 februari 2023. Het optrekken van de anciënniteitsvoorwaarde naar 36 maanden voordat medewerkers tijdskrediet voor de zorg van een kind kunnen aanvragen, treedt pas in werking op 1 juni 2023.

Let op! Ook werknemers die vóór 1 februari 2023 het tijdskrediet met motief zorg kind zijn gestart of hebben aangevraagd, zien hun uitkeringen beperkt tot 48 maanden. Tenminste, als zij op 1 februari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet met motief zorg kind hebben opgenomen.

Discriminatie weggewerkt
In een eerdere versie werden deeltijdse werknemers nog uitgesloten van uitkeringen bij alle vormen van tijdskrediet. Dit is nu rechtgezet. Ook wie min. 2 jaar deeltijds heeft gewerkt, kan nog een volledig tijdskrediet met uitkeringen opnemen.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op of schrijf je in voor een van onze dagopleidingen over einde loopbaan of tijdskrediet en themaverloven.
 
Werkgeluk: het 7e puzzelstuk van ‘The Perfect Match’
Ruim 6 op de 10 Belgische bedrijven maakt van werkgeluk een prioriteit om talent aan te trekken en te behouden
In onze ‘The Perfect Match’-campagne zoeken we samen met 600 Belgische werkgevers en ruim 1000 werknemers naar de klik voor een succesvolle samenwerking. De resultaten delen we via 7 hr-puzzelstukken.

“Zijn je medewerkers gelukkig op het werk?” Een eenduidig antwoord op die vraag bestaat niet. Werkgeluk is persoons- en tijdsgebonden, moeilijk meetbaar en hangt af van uiteenlopende factoren. Ook dragen bedrijven en medewerkers een gedeelde verantwoordelijkheid. Welke basisfactoren werkgeluk bepalen, lees je op onze campagnepagina van ‘The Perfect Match’. Je vindt er ook de antwoorden op enkele veelgestelde vragen, tal van nuttige tips en ervaringen van collega-ondernemers.

The perfect match

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar .
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen