SD Worx. For life. For work.
 
SD Worx
Newsflash
24 Maart 2023
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste

Op 31 maart eindigt het aparte stelsel van tijdelijke werkloosheid energie. Vanaf 1 april geldt ook voor energie-intensieve bedrijven dus enkel nog het algemene stelsel van tijdelijke economische werkloosheid – al blijft een aanvraag vóór 1 april erna wel gelden.

Op de langere termijn tweemaal interessant nieuws: de Groep van 10 bereikte een ontwerpakkoord, waarin ze vooral verlenging van bestaande maatregelen overeenkomen, en vragen. En vanaf 2024 primeert de eerste schorsing niet meer altijd: wie ziek wordt tijdens een vakantieperiode, kan vakantiedagen later opnemen – vanaf 2025 zelfs in het volgende vakantiejaar. Dat alles onder voorwaarden, waarvoor de wetgeving nog moet aangepast worden. Maar zoals gewoonlijk volgen we alles trouw voor je op.
Actua
Wat zegt het ontwerpakkoord van de Groep van 10?
 
Ziek tijdens vakantie? Vakantiedagen vanaf 2024 niet meer ‘verloren’
 
Brutomaandsalarissen met bijna 20% gestegen op 4 jaar tijd
 
Inspiratie
#durftevragen: Moet ik ook een fietsvergoeding geven aan werknemers met een bedrijfswagen?
 
Ontwerpakkoord Groep van 10 vraagt vooral verlenging maatregelen
SWT, landingsbanen, overuren, aanvullende pensioenen
Op 17 maart sloot de Groep van Tien – de onderhandelaars van de interprofessionele werkgevers- en werknemersorganisaties – een ontwerp van sociaal akkoord voor 2023 en 2024. Dat verlengt de bestaande regelingen rond SWT en landingsbanen. De sociale partners vragen opnieuw een ‘stand-still’ voor de fiscale en sociale behandeling van aanvullende pensioenen. Verder komen de 120 extra netto vrijwillige overuren (de relance-uren) terug en wordt het minimumloon, zoals eerder afgesproken, verder opgetrokken in 2024 en 2026.

In onze blog nemen we het ontwerpakkoord onder de loep. Let wel: het akkoord moet nog worden goedgekeurd door de achterban. Voor bepaalde onderwerpen moet de regering ook akkoord gaan. Pas daarna komen de uiteindelijke beslissingen in cao’s en wetteksten terecht.
Lees meer over het akkoord
 
Overlappen ziekte en vakantie? Vakantiedagen vanaf 2024 niet meer ‘verloren’
Vanaf 2025 ook overdracht naar twee volgende vakantiejaren mogelijk
De kogel is door de kerk: wordt een werknemer ziek tijdens de vakantie? Dan kan die de niet-genoten vakantiedagen vanaf vakantiejaar 2024 later opnemen in het lopende vakantiejaar. De wettelijke aanpassingen zijn nog in voorbereiding, maar er zal alleszins een bewijs van ziekte vereist zijn.

De regel geldt ook voor een reeks andere schorsingen zoals arbeidsongevallen, moederschapsrust en vaderschapsverlof. Maar de hoofdregel ‘eerste schorsing primeert’ blijft geldig wanneer de arbeidsovereenkomst vóór de wettelijke vakantie is geschorst – bijvoorbeeld vanwege ziekte of een arbeidsongeval.

Vanaf 2025 kan een werknemer voor het eerst recht hebben op meer dan 4 weken wettelijke vakantie per kalenderjaar. Als een werknemer door bijvoorbeeld ziekte (of andere schorsingen; er is een exhaustieve lijst) zijn/haar wettelijke vakantiedagen onmogelijk kan opnemen, dan worden die eind 2024 overgedragen naar de twee volgende kalenderjaren.

Wat nu?
Het huidige KB roept nog wel wat vragen op. Die onduidelijkheden moeten eerst worden uitgeklaard. Voorlopig hoef je niets te doen – sterker nog, kún je nog niets doen. Uiteraard blijven we dit dossier van dichtbij opvolgen.
 
Brutomaandsalarissen met bijna 20% gestegen op 4 jaar tijd
‘Doorsnee salaris’ is nu 3300 euro per maand in Vlaanderen (en 3650 in Brussel)
Sinds eind januari is het bruto mediaansalaris 3300 euro per maand voor een voltijdse job in de privésector in Vlaanderen. De ene helft van de bevolking verdient dus meer, de andere minder. Brussel scoort met 3650 euro nog iets hoger. Dat blijkt uit een grote steekproef (bij ongeveer 400.000 werknemers) van SD Worx.

“De automatische loonindexering speelt natuurlijk een grote rol”, zegt Virginie Verschooris, reward consultant bij SD Worx, in ons persbericht: “De stijging zet zich door in alle provincies. Ten opzichte van vier jaar geleden gaat het in totaal om bijna 20%: 18% in Vlaanderen en 19% in Brussel.”

Wel zijn er verschillen tussen de provincies en tussen bedienden en arbeiders. Daarnaast spelen ook de sector en bedrijfsgrootte een rol. Virginie: “Werkgevers die marktconform willen verlonen om bijvoorbeeld talent aan te trekken of te houden, vragen vaak benchmarkstudies op of gaan zelf aan de slag met data. Zo verzekeren ze dat hun lonen in lijn liggen met de gekozen vergelijkingsmarkt en werkgevers.”

Nood aan een competitief verloningsbeleid dat tegelijk kosteneffectief, fiscaal voordelig en juridisch correct is? Onze experts helpen je graag. Neem contact op met ons.
 
#durftevragen: Moet ik ook een fietsvergoeding geven aan werknemers met een bedrijfswagen?
Fietsvergoeding verplicht vanaf 1 mei 2023
Vanaf 1 mei 2023 hebben werknemers die naar het werk fietsen, recht op een fietsvergoeding van 0,27 euro per kilometer. Alle werknemers? Neen. De cao van de Nationale Arbeidsraad is suppletief. Dat betekent dat ze enkel geldt in de sectoren of bedrijven die nog geen sectorale of bedrijfs-cao hebben waarin de fietsvergoeding geregeld is.

Staat in jouw sectorale of bedrijfs-cao dat werknemers met een bedrijfswagen geen fietsvergoeding ontvangen? Dan blijft die regeling gewoon gelden. Staat in jouw cao een lager bedrag voor de fietsvergoeding (bijvoorbeeld 0,20 euro per kilometer in PC 200)? Dan blijft dat bedrag geldig.

Wil je weten of er voor jouw sector al afspraken rond de fietsvergoeding zijn uitgewerkt? Meld je aan via mysdworx en kies ‘Ella’ (deze toepassing is enkel beschikbaar voor klanten van het sociaal secretariaat). Ga naar de rubriek ‘Mijn sector’ en klik door naar ‘Terugbetaalde kosten’ en vervolgens naar vervoerkosten/sociaal abonnement (woon-werk).

Maak kennis met Bike Mobility
Kiezen voor een bedrijfsfiets, dat is interessant voor jou én je werknemers. Er zijn tal van mogelijkheden. Onze experts vertellen het je graag.

Nog meer inspiratie over duurzame mobiliteitsoplossingen? Check onze themapagina mobiliteit.
Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Docu Icon   Mail Icon   Person Icon   Group Icon  
  Payroll-FAQ   Contacteer ons   Vorige newsflashes   Stel je vraag  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar .
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen